Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HJELP FOR FAMILIEN | FORELDREROLLEN

Hvordan du kan lære tenåringen å følge familiens regler

Hvordan du kan lære tenåringen å følge familiens regler

UTFORDRINGEN

Hjemme hos dere er regelen at mobilen skal være avslått etter klokken ni, men to ganger denne uken har du tatt datteren din i å sende sms-er etter midnatt. Sønnen din skal være hjemme klokken ti, men i går kom han – enda en gang – først hjem etter klokken elleve.

Tenåringen din kan gjøre det bedre. Men først må du vite hvorfor det virker som om han eller hun ikke er så nøye med å følge reglene. Det som ser ut til å være trass, er kanskje ikke så alvorlig likevel.

HVORFOR DET SKJER

Uklare grenser. Noen tenåringer ignorerer regler for å se hvor langt de kan gå. Hvis en forelder for eksempel har sagt at en bestemt handling vil få bestemte konsekvenser, kan tenåringen prøve å teste grensene for å se om forelderen vil gjøre som han eller hun har sagt. Betyr dette at tenåringen er i ferd med å forherde seg og bli opprørsk? Ikke nødvendigvis. Tenåringer har ofte en tendens til å bli slappe med å følge regler når foreldrene ikke har vært konsekvente og gjennomført det de har sagt, eller når grensene ikke har vært klart definert.

Stivbente regler. Noen foreldre prøver å kontrollere tenåringen med en endeløs rekke regler. Når tenåringen ikke gjør som foreldrene sier, blir de sinte og lager enda flere regler. Men dette gjør ofte bare situasjonen verre. «Jo større kontroll du prøver å få, desto større motstand gjør tenåringen», står det i boken Parent/Teen Breakthrough. «Å bruke kontroll-metoden er som å prøve å smøre hardt smør på mykt brød: Det fører bare til at brødskiven går i stykker, og det hjelper ikke å bruke mer kraft.»

Passende tilrettevisning kan hjelpe. Tilrettevisning er ikke det samme som straff, som kan gjøre vondt. Så hvordan kan du lære tenåringen å følge familiens regler?

 HVA DU KAN GJØRE

Vær tydelig. Tenåringer må få vite nøyaktig hva som ventes av dem, og hva konsekvensene blir hvis de er ulydige. – Bibelsk prinsipp: Galaterne 6:7.

Forslag: Skriv en liste over de reglene dere har bestemt for familien. Spør så deg selv: Har vi laget for mange regler? Eller har vi laget for få? Er det noen vi ikke trenger lenger? Bør vi gjøre forandringer i forhold til den grad av ansvar tenåringen har vist?

Vær konsekvent. Tenåringer kan bli forvirret hvis de slipper unna med noe den ene uken og må ta konsekvensene av noe lignende den neste uken. – Bibelsk prinsipp: Matteus 5:37.

Forslag: Prøv å la konsekvensen stå i forhold til regelbruddet. Hvis tenåringen kommer for sent hjem, for eksempel, vil det å fastsette et tidligere tidspunkt være en konsekvens som står i forhold til det han eller hun har gjort.

Vær rimelig. Vær en fleksibel forelder ved å la tenåringen få større frihet når det er fortjent. – Bibelsk prinsipp: Filipperne 4:5.

Forslag: Sett dere ned sammen og drøft hvilke regler dere skal ha. Du kan kanskje også la tenåringen komme med forslag til hvilke konsekvenser visse regelbrudd bør få. Det er lettere for tenåringer å følge regler som de selv har vært med på å bestemme.

Styrk karakteren. Målet ditt må ikke være bare å få tenåringen til å følge ordre, men å hjelpe ham til å utvikle en følsom samvittighet – en indre følelse av hva som er rett, og hva som er galt. (Se rammen «Hjelp tenåringen til å utvikle positive egenskaper».) – Bibelsk prinsipp: 1. Peter 3:16.

Forslag: Søk hjelp i Bibelen – den beste kilde til opplæring som «gir innsikt». Dens visdom kan «gi de uerfarne klokskap, en ung mann [eller kvinne] kunnskap og tenkeevne». – Ordspråkene 1:1–4.