Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Hvordan styre unna sårende ord

Hvordan styre unna sårende ord

UTFORDRINGEN

Hver gang det oppstår en konflikt mellom deg og ektefellen din, slipper dere løs en sterk strøm av beskyldninger mot hverandre. Det er blitt så vanlig at dere sier sårende ord til hverandre, at dette nå er blitt den «normale» måten dere kommuniserer på.

Hvis dette skjer i deres ekteskap, kan dere gjøre noe for å forandre dette mønsteret. Men først må dere tenke over hvorfor det skjer, og hvorfor det er til deres eget beste å gjøre forandringer.

HVORFOR DET SKJER

Familiebakgrunn. Mange menn og kvinner har vokst opp i hjem hvor det var vanlig at foreldrene sa sårende ord til hverandre. Det kan være at den ene eller begge ektefellene bare snakker slik de har hørt foreldrene snakke.

Påvirkning fra underholdningsverdenen. I filmkomedier og komiserier på tv blir ubehøvlet tale presentert som noe man ler av, slik at seerne sitter igjen med det inntrykk at det er harmløst – og til og med morsomt.

Kultur. I noen samfunn er det slik at «skikkelige mannfolk» er dominerende, eller at kvinner må være aggressive for ikke å framstå som svake. Når ektefeller med slike holdninger er uenige, betrakter de hverandre som motstandere og ikke som allierte, og de bruker ord som bryter ned i stedet for å bygge opp.

Uansett årsak kan sårende ord være et forvarsel om at et ekteskap er i fare, og også føre til en rekke helseproblemer. Noen sier til og med at ord kan ramme hardere enn knyttnever. En gift kvinne som ble både verbalt og fysisk mishandlet av mannen sin, sier: «Jeg syntes at de sårende ordene var vanskeligere å takle enn volden. Jeg ville heller at han skulle slå meg enn å si slike sårende ting.»

Hva kan du gjøre hvis du og ektefellen din har latt sårende ord tære på forholdet deres?

 HVA DU KAN GJØRE

Vis empati. Sett deg i din ektefelles sted, og prøv å forstå hvordan det du sier, får ham eller henne til å føle seg. Tenk om mulig på et bestemt tilfelle da ektefellen din syntes at det du sa, var sårende. Ikke heng deg opp i hva du egentlig sa. Spørsmålet er hva ektefellen din føler når det gjelder det du sa. Kan du komme på hvordan noe av det du sa, kunne ha vært sagt på en hyggelig måte? Bibelen sier: «Et mildt svar stiller voldsom harme, men et ord som volder smerte, får vrede til å stige opp.» – Ordspråkene 15:1.

Iaktta par som viser hverandre respekt. Hvis din måte å kommunisere på er påvirket av negative rollemodeller, så se etter gode eksempler. Hør på par som snakker til hverandre på en måte som er verdt å etterligne. – Bibelsk prinsipp: Filipperne 3:17.

Vekk til live de følelsene dere en gang hadde for hverandre. Sårende ord har ofte mer med hjertet enn med munnen å gjøre. Gå derfor inn for å tenke positivt om din ektefelle og gi næring til positive følelser for ham eller henne. Snakk om ting dere en gang likte å gjøre sammen. Se på gamle bilder. Hva var det som fikk dere til å le? Hvilke egenskaper ble dere tiltrukket av hos hverandre? – Bibelsk prinsipp: Lukas 6:45.

Bruk «jeg-form». Istedenfor å angripe din ektefelle verbalt bør du uttrykke deg på en måte som forteller hvordan du blir berørt. En uttalelse som: «Når du planlegger noe uten å rådføre deg med meg først, føler jeg at mine meninger ikke betyr noe», vil sannsynligvis framkalle en mer positiv reaksjon enn: «Det er typisk deg – du planlegger alltid ting uten å rådføre deg med meg først!» – Bibelsk prinsipp: Kolosserne 4:6.

Vit når du bør stoppe. Hvis det blir en opphisset stemning og dere holder på å miste besinnelsen, kan det være best å utsette samtalen. Det kan ofte være en fordel å trekke seg fra en opphetet samtale og heller vente til man kan drøfte saken på en roligere måte. – Bibelsk prinsipp: Ordspråkene 17:14.

Sårende ord har ofte mer med hjertet enn med munnen å gjøre