Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 INTERVJU | BRETT SCHENCK

En økolog forteller om sin tro

En økolog forteller om sin tro

Brett Schenck, en pensjonert miljøkonsulent i USA, har studert det gjensidige avhengighetsforholdet mellom planter, dyr og miljøet. Hvorfor tror han på en Skaper? Våkn opp! har intervjuet ham om hans forskning og om hans tro.

Hvilken bakgrunn har du?

Far var maskiningeniør. Han snakket ofte entusiastisk med meg om matematikk og naturvitenskap. Som gutt var jeg fascinert av planter og dyr i bekkene og dammene i nærheten av der vi bodde, i New Paris i Ohio i USA. Så da jeg begynte på Purdue universitet, valgte jeg å studere økologi.

Var du interessert i religion?

Ja, det var jeg. Far oppmuntret meg til å studere den lutherske tro, som vi bekjente oss til. Jeg studerte koiné, fellesgresk, et av de språkene Bibelen opprinnelig ble skrevet på. Jeg fikk etter hvert dyp respekt for Bibelen.

Hvordan så du på evolusjonsteorien?

Kirken godtok den. Kollegene mine trodde på den. Derfor satte jeg aldri spørsmålstegn ved den. Men jeg trodde også på Gud. Jeg hadde en vag formening om at de to oppfatningene var forenelige. Selv om jeg hadde respekt for Bibelen, trodde jeg ikke at den kom fra Gud.

Hva fikk deg til å forandre syn på Bibelen?

Min kone, Debbie, og jeg fikk besøk av to Jehovas vitner, Steve og Sandy. De viste oss at Bibelen er vitenskapelig nøyaktig, selv om den ikke er en lærebok i naturvitenskap. Den sier for eksempel om Gud: «Det er En som bor over jordens sirkel.» (Jesaja 40:22) Bibelen sier også: «Han . . . henger jorden på intet.» (Job 26:7) På den tiden brukte jeg satellittbilder i mitt studium av økologi, så disse bibelversene gjorde inntrykk på meg. De ble skrevet lenge før noen hadde fotografert jordkloden, der den  henger på intet. Under bibelstudiet med Steve og Sandy lærte jeg om profetier som har gått i oppfyllelse, og om råd som fungerer, og jeg fikk forklaringer som gav meg tilfredsstillende svar. Litt etter litt ble jeg overbevist om at Bibelen er Guds Ord.

Når forandret du syn på livets opprinnelse?

Steve viste meg Bibelens klare uttalelse: «Jehova Gud gikk i gang med å forme mennesket av støv fra jorden.» (1. Mosebok 2:7) Bibelen sier altså at det første mennesket ble skapt. Dette fikk meg til å spørre: Er Bibelen i harmoni med vitenskapelige fakta? Steve oppfordret meg til å undersøke dette nærmere. Og det gjorde jeg.

Hva lærte du om evolusjon?

Ganske mye. For bare å nevne én ting: Evolusjonsteorien prøver å forklare artenes opprinnelse. Levende vesener består av funksjonelle organer som hjerte, lunger og øyne. Og på mikroskopnivå ser vi et imponerende designet «maskineri» i cellene. Hvor kom konstruksjonstegningene til dette maskineriet fra? Evolusjonister hevder at de beste mekanismene automatisk blir utvalgt, fordi de livsformene som har dem, er bedre skikket til å overleve. Men dette gir ikke svar på spørsmålet: Hvor kommer mekanismene fra? Jeg forstod at mange vitenskapsmenn ikke tror at evolusjonsteorien har svaret. En professor i zoologi innrømmet overfor meg at han ikke trodde på noen av teoriene om en utvikling. Men dette var noe han ikke snakket høyt om, av frykt for å miste jobben.

Styrker det du vet om økologi, din tro?

Ja, det gjør det. I mitt arbeid studerte jeg også livsformenes innbyrdes avhengighet. Alt liv på jorden er avhengig av noe annet. Tenk for eksempel på blomstene og biene. Blomstenes farger, duft, nektar og form gjør at de tiltrekker seg bier og overstrør dem med pollen. Biene er designet slik at de henter ut nektar og tar pollen fra én blomst videre til en annen for å bestøve den. Blomstene og biene er helt tydelig designet slik at de dekker hverandres behov.

«Økosystemenes gjenopprettelsesevne gjør at jeg er overbevist om at livet er designet av Gud»

I et økosystem ser vi gjensidige avhengighetsforhold i stor skala. Et økosystem er et miljø med et samfunn av kanskje flere tusen typer dyr, planter, bakterier og sopp. Alle dyr er avhengige av planter for å få mat og oksygen, og de fleste blomstrende planter er avhengige av dyrene. Trass i at økosystemene er svært komplekse og organismene i dem er skjøre, kan de overleve i årtusener. Selv etter store skader som følge av forurensning vokser det fram igjen et komplisert økosystem så snart forurensningskilden er borte. Økosystemenes gjenopprettelsesevne gjør at jeg er overbevist om at livet er designet av Gud.

Hvorfor ble du et av Jehovas vitner?

Jeg var svært bekymret for den måten det menneskelige samfunn ødelegger miljøet på. Jeg visste at økosystemene kan ødelegges, selv om de har stor gjenopprettelsesevne. Jehovas vitner lærte meg at Gud ifølge Bibelen skal «ødelegge dem som ødelegger jorden». (Åpenbaringen 11:18) Disse ordene betydde mye for meg. Gjennom mitt studium av Bibelen forstod jeg gradvis at det håpet Bibelen holder fram, er sikkert.

Jeg liker å fortelle andre om min tro, og jeg har studert Bibelen med noen vitenskapsmenn. Da jeg ble 55, førtidspensjonerte jeg meg. Jeg ønsket å bruke mer tid på å hjelpe andre til å bli kjent med Skaperen av alt liv og forstå hva som er hans hensikt med den fantastiske jorden vi lever på.