Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan bli mer tålmodig

Hvordan bli mer tålmodig

ETTER å ha lest de forrige artiklene er du sikkert enig i at jo mer tålmodig du er, jo mer sannsynlig er det at du skal få bedre helse, treffe bedre avgjørelser og få gode venner. Så hvordan kan du lære å bli mer tålmodig? Tenk over disse forslagene:

Finn årsakene:

Ting eller situasjoner som gjør deg irritert, kalles irritasjonstriggere. Hva er det som får deg til å miste tålmodigheten? Er det noen bestemte personer som er en prøve på din tålmodighet? Er det kanskje ektefellen din, foreldrene dine eller barna dine som i første rekke er dine irritasjonstriggere? Eller er dine triggere vanligvis tidsrelaterte? Mister du for eksempel ofte tålmodigheten når du må vente på noen, eller når du er sent ute? Mister du tålmodigheten når du er sliten, sulten, søvnig eller stresset på en eller annen måte? Mister du oftere tålmodigheten når du er hjemme eller på jobb?

Hvordan kan bare det å identifisere dine irritasjonstriggere hjelpe deg? For lang tid siden skrev kong Salomo: «De forstandige forutser vanskeligheter og skjuler seg for dem, men de godtroende går videre og må ta følgene.» (Ordspråkene 22:3, God’s Word Translation) Hvis du i tråd med dette gamle bibelske ordspråket forutser hva som kan komme til å irritere deg, kan du klare å unngå å bli utålmodig. I begynnelsen må du kanskje gjøre deg bevisste anstrengelser for å bli mer tålmodig, men med tiden kan det bli helt naturlig for deg å være det.

Prøv å forenkle livet:

Ifølge professor Noreen Herzfeld, som underviser i datavitenskap ved Saint John’s universitet i Minnesota i USA, «klarer folk egentlig ikke å gjøre mer enn én ting samtidig. Hjernen kan ikke konsentrere seg om flere ting på én gang». Hun sier videre om multitasking, det å gjøre flere ting samtidig, at det «over tid svekker vår evne til å fokusere på noe og følge nøye med, og det tærer på vår tålmodighet, utholdenhet, vurderingsevne og evne til å løse problemer».

Det er vanskelig å lære seg tålmodighet når man er stresset fordi det er for mye man skulle ha gjort, for mange steder man skulle ha vært, og for mange man skulle ha holdt kontakten med. Dr. Jennifer Hartstein sier: «Stress har i bunn og grunn mye av skylden når vi mister tålmodigheten.»

Så sett ned tempoet og sett pris på de små ting. Ta deg tid til å glede deg over livet. Ta deg tid til å bygge opp et nært vennskap med noen få i stedet for å slutte et overfladisk vennskap med en masse mennesker. Planlegg hva du skal bruke tiden til, og prioriter riktig. Vær på vakt mot tidkrevende hobbyer og elektroniske dingser.

For å kunne forenkle livet må du se nærmere på dine daglige rutiner. På hvilke områder kan du sette ned tempoet, og hva kan du kutte ut?  Et bibelsk ordspråk sier: «For alt er det en fastsatt tid, . . . en tid til å bevare og en tid til å kaste bort.» (Forkynneren 3:1, 6) Ting tar tid. Kanskje det er nå du kan kvitte deg med noen av dem, slik at du ikke har det for travelt til å være tålmodig.

Vær realistisk:

Ha et realistisk syn på livet. For det første skjer ikke ting så fort som vi ønsker, i det virkelige liv. Du må innse at ikke alt kan skje når du vil at det skal skje. Det er det som er tålmodighet.

For det andre må du huske at du ikke alltid kan styre det som skjer. Den vise kong Salomo skrev: «Den raskeste løperen vinner ikke alltid løpet, den sterkeste hæren vinner ikke alltid striden, den klokeste mannen får ikke alltid den maten han gjør seg fortjent til, den dyktigste mannen får ikke alltid rikdommen, og en som har fått utdannelse, får ikke alltid den rosen han fortjener. Når tiden kommer, blir alle rammet av onde ting! En person vet aldri hva som kommer til å skje med ham.» – Forkynneren 9:11, 12, Holy BibleEasy-to-Read Version.

Har du lett for å bli irritert på grunn av forhold du ikke kan gjøre noe med? Forsøk heller å finne ut hva du kan gjøre noe med. Vi kan illustrere det: I stedet for å irritere deg over at bussen eller toget er forsinket, kan du prøve å se om du kan komme dit du skal, på en annen måte. Selv det å gå kan være bedre enn å vente og ergre seg grønn. Hvis den eneste muligheten er å vente, kan du bruke tiden til å gjøre noe nyttig. Du kan kanskje skrive ned ting du skal gjøre, eller du kan lese noe.

Det er en kjensgjerning at det ikke kommer noe godt ut av å bekymre seg for ting en ikke kan gjøre noe med. Bibelen sier treffende: «Hvem av dere kan ved å være bekymret legge en alen til sin livslengde?» – Lukas 12:25.

Få et nært forhold til Gud:

Mange som tror på Bibelen, har erfart at det å anvende dens prinsipper hjelper dem til å utvikle tålmodighet. Ifølge Bibelen har en som er åndeligsinnet, lettere for å vise tålmodighet og framelske andre viktige egenskaper, for eksempel kjærlighet, glede, fred, vennlighet og selvkontroll. (Galaterne 5:22, 23) Bibelen gir dette løftet: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner.» (Filipperne 4:6, 7) Studer Bibelen og lær hvordan du kan bekymre deg mindre og bli mer tålmodig.