Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Står det en Designer bak?

Sotpraktbillens sanseorganer

Sotpraktbillens sanseorganer

I motsetning til de fleste andre dyr blir sotpraktbillene tiltrukket av skogbranner. Hvorfor? Fordi trær som nylig har brent, er et ideelt sted å legge egg i for disse insektene. Dessuten driver ilden bort rovdyr, noe som gjør at billene trygt kan spise, pare seg og legge egg i slike trær. Men hvordan finner sotpraktbillene i utgangspunktet fram til steder hvor det er skogbrann?

Sotpraktbillens infrarøde sanseorganer

Tenk over dette: Like bak de midterste bena har sotpraktbillen noen spesielle sanseorganer som kan oppdage infrarød stråling fra en skogbrann. Strålingen produserer varme i disse sanseorganene og får billen til å sette kursen mot flammene.

Men disse billene har også andre sanseorganer som en del av sitt røykvarslingssystem. Når billenes favorittrær brenner, registrerer følehornene ørsmå mengder med kjemikalier som blir frigjort i luften på grunn av brannen. Ifølge noen forskere kan sotpraktbillene bruke følehornene som «røykvarslere» for å finne et ulmende tre nesten en kilometer borte. Det ser ut til at samspillet mellom billenes forskjellige sanseorganer gjør det mulig for dem å oppdage og lokalisere skogbranner på nesten 50 kilometers avstand!

Forskere studerer sotpraktbillens sanseorganer for å finne ut hvordan de kan forbedre utstyr som brukes til å oppdage infrarød stråling og brann. Siden tradisjonelle høyoppløselige infrarøde sensorer, eller følere, må kjøles ned, vil sotpraktbillen kanskje kunne hjelpe forskerne til å utvikle bedre følere som virker i romtemperatur. Billens følehorn har inspirert ingeniører til å utvikle brannvarslingssystemer som er mer følsomme og kan skille mellom avfallsproduktene fra skogbranner og andre kjemiske forbindelser.

Forskere er forbløffet over sotpraktbillens helt spesielle evne til å finne et sted hvor den kan legge eggene sine. «Hvordan har disse billene lært å legge egg på denne måten?» spør E. Richard Hoebeke, en billeekspert ved Cornell universitet i USA. «Tenk på hvor lite vi vet om insekter med utrolig følsomme og kompliserte sansemekanismer.»

Hva mener du? Er sotpraktbillens evne til å oppdage skogbranner blitt til ved en utvikling? Eller står det en Designer bak?