Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Hva Bibelen sier

Påvirker stjernene livet ditt?

Påvirker stjernene livet ditt?

Elsker han meg?

Bør jeg reise i dag?

Får jeg den jobben?

MANGE vender seg til astrologi for å få svar på slike spørsmål. * Men påvirker stjernene virkelig livet ditt? Kan de hjelpe deg til å få vite noe om framtiden din eller om deg selv? Hva sier Bibelen?

Kan stjernene påvirke framtiden vår?

Noen tror at vi ikke kan unnslippe vår skjebne. Framtiden står skrevet i stjernene, sier de. Men Bibelen viser noe annet. Den forteller oss at Gud gir menneskene et valg, noe som betyr at de har en viss kontroll over hva som skjer med dem. Han sa for eksempel til israelittene: «Jeg har lagt livet og døden fram for deg, velsignelsen og forbannelsen; og du må velge livet for at du skal kunne bli i live, du og ditt avkom.» – 5. Mosebok 30:19.

Med disse ordene gjorde Jehova Gud det klart for sitt folk at de i stor grad kunne bestemme over sin framtid. Hvis de var lydige  mot hans bud, ville de bli velsignet. Hvis de var ulydige, ville de få problemer.

Tenk over dette: Hvis framtiden til hver eneste israelitt allerede stod skrevet i stjernene, ville det da være noe poeng i at Gud oppfordret dem til å velge livet? Eller ville det være rettferdig av Gud å holde dem ansvarlig for handlinger som de ikke hadde kontroll over?

Det er tydelig hva Bibelen lærer om dette: Vårt liv avhenger av de valgene vi treffer – ikke av stjernene. – Galaterne 6:7.

Kan stjernene påvirke vår personlighet?

De fleste astrologer sier at de ikke tror på forutbestemmelse. «Vi bestemmer over vår egen skjebne», sier én, men tilføyer: «På den annen side har fødselsøyeblikket innflytelse på vår personlighet.» Det er mange som mener noe lignende. De mener at siden stjernene og planetene har en fysisk virkning på jorden, hvorfor skulle de da ikke også ha en metafysisk virkning? Hva viser Bibelen?

Bibelen er ikke en vitenskapelig lærebok som redegjør for alle detaljer ved menneskekroppen og universet. Men den forteller hva som var Jehovas hensikt med å skape himmellegemene. I 1. Mosebok 1:14, 15 står det: «Gud sa: ‘Jeg befaler lyskilder å vise seg på himmelen og å skille dag fra natt og å angi årstidene . . . Jeg befaler dem å skinne på jorden.’» – Contemporary English Version.

Tenk over dette: Hvis Gud hadde skapt stjernene slik at de kunne påvirke vår personlighet, ville han ikke da ha fortalt oss det?

Hvilken slutning kan vi trekke? At stjernene er en del av Guds skaperverk, men at de ikke påvirker vår personlighet.

Pålitelig veiledning

Det er positivt at vi ønsker å lære om framtiden eller å lære å forstå oss selv. Men det finnes et bedre sted å vende seg til enn stjernene.

Bibelen beskriver Jehova Gud som «den som fra begynnelsen forteller om enden». (Jesaja 46:10) Han har en hensikt, og den kommer han til å gjennomføre. (Jesaja 55:10, 11) Vi kan lære om Guds hensikt ved å lese Bibelen. Denne gamle, hellige boken forklarer også hvorfor vi lider, og hvordan Gud skal gjøre slutt på nettopp de forholdene som plager menneskene. * – 2. Peter 3:13; Åpenbaringen 21:1–4.

Bibelen er det beste stedet vi kan søke veiledning når det gjelder å lære om oss selv og om hvordan vi kan bli bedre mennesker. Hvorfor kan vi si det? Fordi det å lese Bibelen hjelper oss til å granske oss selv. Bibelen sier for eksempel at Jehova Gud er «barmhjertig», «sen til vrede» og «rede til å tilgi». (2. Mosebok 34:6; Salme 86:5) Men er vi det? Bibelen kan avdekke en feilaktig tankegang hos oss og hjelpe oss til å se på hvilke områder vi trenger å gjøre forbedringer.

Vi trenger derfor ikke å vende oss til stjernene for å lære om framtiden og om oss selv. Det er bedre å vende seg til Bibelen, for den er «inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk». – 2. Timoteus 3:16, 17.

^ avsn. 6 Astrologi er studiet av solen, månen, planetene og stjernene og troen på at disse himmellegemene påvirker oss og kan hjelpe oss til å forstå oss selv.

^ avsn. 19 Du finner flere opplysninger om Guds hensikt i kapittel 3 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.