Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

«I begynnelsen av 2011 var det 5,4 milliarder mobiltelefonabonnementer i verden.» – UN CHRONICLE, USA.

De siste ti årene har naturkatastrofer «krevd over 780 000 menneskeliv, og jordskjelv utgjør nesten 60 prosent av alle katastroferelaterte tap av liv». – THE LANCET, STORBRITANNIA.

«De siste 20 årene har omkring 800 000 russere begått selvmord.» – ROSSIISKAYA GAZETA, RUSSLAND.

Det meldes fra Filippinene, hvor skilsmisse ikke er tillatt, at tallet på kvinner mellom 15 og 49 år som «lever i samboerskap. . . , ble mer enn fordoblet mellom 1993 og 2008». – THE PHILIPPINE STAR, FILIPPINENE.

I Georgia blir «79,2 prosent av befolkningen . . . utsatt for passiv røyking». I hovedstaden, Tbilisi, «får 87,7 prosent av barna plager» som følge av dette. – TABULA, GEORGIA.

Medisinsk turisme i Asia

Flere og flere pasienter fra ulike steder i verden reiser til andre land for å få kvalifisert helsehjelp, ofte for en brøkdel av det de hadde måttet betale i hjemlandet. Business World melder at det innen 2015 er ventet en million «helseturister» til Filippinene hvert år, og at det samme antallet er ventet til Sør-Korea innen 2020. India, Malaysia, Singapore og Thailand er også populære reisemål. Disse turistene er ikke bare folk fra vestlige land som søker hjelp hos for eksempel ortopeder og hjertespesialister. Mange nyrike kinesere oppsøker plastiske kirurger med bilder av «berømtheter som de gjerne vil ligne på», heter det i meldingen.

Multiarbeidere gjør en dårlig jobb

Teknologien krever ofte at ansatte utfører to eller flere kompliserte oppgaver samtidig og besvarer forespørsler med én gang. Men «arbeidere som gjør flere ting på én gang, gjør en dårlig jobb», sier Clifford Nass, direktør for avdelingen for mellommenneskelig kommunikasjon og interaktivt medielaboratorium ved Stanford universitet i USA. Det meldes at multiarbeidere ofte blir stresset, lettere blir distrahert av uvesentlige ting og tenker overfladisk, noe som resulterer i at de ikke får med seg viktige detaljer. Nass sier: «Når du begynner på noe, så gjør det og ikke noe annet i 20 minutter. Det lærer deg å konsentrere deg og tenke dypt.»