Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 De unge spør

Hva kan jeg vente meg av ekteskapet? Del 1

Hva kan jeg vente meg av ekteskapet? Del 1

«Når vi er sammen, er jeg i den syvende himmel! Jeg får ikke vært nok sammen med ham!»

«Vi har nesten ikke noe som helst til felles. Man skulle ikke tro vi var gift. Vi bare bor under samme tak. Jeg føler meg så ensom!»

SOM du sikkert har skjønt, kom den første uttalelsen ovenfor fra en ugift jente, og den andre fra en som er gift. Men det du kanskje ikke skjønte, er at begge uttalelsene kommer fra én og samme person.

Hva var det som gikk galt? Hvis du ser fram til å gifte deg en dag, så tenk over dette: Hva kan du gjøre for at en romantisk drøm ikke skal bli til et problemfylt ekteskap?

En av livets realiteter: Om du skal oppnå et lykkelig ekteskap, avhenger for en stor del av hva du venter deg.

Denne artikkelen – sammen med «De unge spør»-artikkelen i det neste nummeret av Våkn opp! – vil hjelpe deg til å ha realistiske forventninger.

 Hva vil det være realistisk at du venter deg av ekteskapet? I korte trekk dette:

  1.  Regn med fordeler
  2.  Regn med utfordringer
  3.  Regn med det uforutsette

La oss se nærmere på hvert av disse punktene.

REGN MED FORDELER

Bibelens syn på ekteskapet er positivt. (Ordspråkene 18:22) Dette er noen av de fordelene du kan regne med:

Vennskap. Bibelen sier at en tid etter at det første mennesket, Adam, var blitt skapt, sa Gud: «Det er ikke godt for mennesket å fortsette å være alene.» Så skapte han Eva som Adams hjelper og motstykke. (1. Mosebok 2:18) Gud gav hver av dem unike egenskaper, slik at de skulle være forskjellige, men likevel passe godt sammen. En mann og hans kone blir derfor hverandres beste venner. – Ordspråkene 5:18.

Samarbeid. Bibelen sier: «To er bedre stilt enn én, for sammen kan de arbeide mer effektivt.» (Forkynneren 4:9, Good News Translation) Dette er virkelig sant når det gjelder ekteskapet. «Det handler om teamarbeid og å være ydmyk og villig til å føye seg av og til», sier Brenda, en nygift ung kvinne. *

Intimitet. Bibelen sier: «Mannen skal dekke sin hustrus seksuelle behov, og hustruen skal gjøre det samme for sin mann.» (1. Korinter 7:3, Common English Bible) Når man er gift, kan man ha sex uten å oppleve slike vonde følelser som bekymring og anger, som så ofte oppstår hvis man har hatt sex før ekteskapet. – Ordspråkene 7:22, 23; 1. Korinter 7:8, 9.

Konklusjon: Ekteskapet er en gave fra Gud. (Jakob 1:17) Når du følger hans prinsipper, kan du regne med at ekteskapet vil medføre mange gleder.

Noe å tenke over: Har du et negativt syn på ekteskapet som følge av dårlige eksempler – kanskje i din egen familie? Kan du i så fall finne noen positive forbilder, som det er verdt å etterligne?

 REGN MED UTFORDRINGER

Bibelens syn på ekteskapet er også realistisk. (1. Korinter 7:28) Dette er noen av de utfordringene du kan regne med å møte:

Uoverensstemmelser. Det finnes ikke to mennesker som er helt like – bortsett fra at de er ufullkomne. (Romerne 3:23) Derfor vil en mann og hans kone av og til oppleve at de er uenige om ting, uansett hvor godt det ser ut til at de passer sammen. Noen ganger kan de til og med si lite hyggelige ting til hverandre som de siden angrer på. «En som aldri sa noe galt, . . . ville være fullkommen», står det i Bibelen. (Jakob 3:2, Holy Bible–Easy-to-Read Version) Ektepar som lykkes, lærer hvordan de skal ta tak i og løse uoverensstemmelser etter hvert som de oppstår, istedenfor å være så idealistiske å tro at de skal klare å unngå enhver konflikt.

Skuffelser. «Vi blir bombardert med filmer og tv-serier der en jente finner den ‘perfekte’ partner og lever lykkelig alle sine dager», sier en jente som heter Karen. Når ekteskapet ikke blir slik som det blir framstilt på film, kan det føre til skuffelse for begge parter. To som har giftet seg, må regne med å oppdage ufullkommenheter og særegenheter hos hverandre etter hvert. Nøkkelen er å huske at sann kjærlighet «utholder alt» – også skuffelser. – 1. Korinter 13:4, 7.

Bekymringer. Bibelen sier at de som er gift, «bekymrer seg for de ting som hører verden til». (1. Korinter 7:33, 34) Dette er normalt og ofte også på sin plass. Dere kan for eksempel synes at det er en utfordring å få endene til å møtes. Begge må kanskje jobbe for å få penger til mat, klær og et sted å bo. Men dere kan få det til hvis dere samarbeider som et team. – 1. Timoteus 5:8.

Konklusjon: Hvis det å være kjærester er som å fly en drage, er det å være gift som å fly et fly. Å takle turbulente utfordringer krever stor dyktighet og innsats – men dere kan klare det.

Noe å tenke over: Hvordan takler du konflikter nå, for eksempel med foreldrene dine og søsknene dine? Klarer du å ha et realistisk syn når du opplever skuffelser? Hvordan takler du bekymringer?

I DEN NESTE «DE UNGE SPØR»-ARTIKKELEN: Hvordan kan bibelske prinsipper hjelpe deg til å regne med det uforutsette?

^ avsn. 17 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.