Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Hva Bibelen sier

Trenger du organisert religion?

Trenger du organisert religion?

HVIS du er blitt skuffet over organisert religion eller synes at organisert religion ikke er noe som angår deg, er du ikke alene om det. Det er faktisk stadig flere som velger å stå utenfor all organisert religion.

Noen har forlatt den religiøse organisasjonen de har tilhørt, fordi de mener at slike institusjoner gir grobunn for hykleri og intoleranse. Andre synes det er for komplisert å tilbe Gud i samsvar med bestemte regler. Andre igjen mener at organisert religion er et unødvendig mellomledd mellom dem og Gud. Hva lærer Bibelen egentlig om organisert religion?

Guds venner i gammel tid

Bibelen kommer med en klar beskrivelse av hvordan patriarkene i gammel tid, deriblant Abraham, Isak og Jakob, utøvde sin gudsdyrkelse. En gang sa Gud for eksempel: «Jeg har lært [Abraham] å kjenne for at han skal gi sine sønner og sin husstand etter seg påbud om å holde seg til Jehovas vei og øve rettferdighet og rett.» (1. Mosebok 18:19) Abraham ble kalt Guds venn og stod derfor i et personlig forhold til Skaperen. (Jakob 2:23) Men han tilbad også Gud sammen med sin familie. Andre trofaste patriarker tilbad også Gud sammen med andre, som oftest sammen med sin nærmeste familie og storfamilien foruten med tjenerne sine.

Med tiden krevde Gud at israelittene, og senere de kristne i det første århundre, skulle komme sammen for å tilbe. (3. Mosebok 23:2, 4; Hebreerne 10:24, 25) En slik organisert tilbedelse innbefattet sang, opplesning fra Skriftene og offentlig bønn. (Nehemja 8:1–8; Kolosserne 3:16) Det ble også foreskrevet i Skriftene at en gruppe som bestod av kvalifiserte menn, skulle lede menigheten i tilbedelsen. – 1. Timoteus 3:1–10.

Fordelene ved å tilbe som menighet

På grunnlag av disse bibelske mønstrene er det rimelig å trekke den slutning at Gud også i dag venter at hans venner tilber ham på en organisert måte. Og det er flere fordeler ved å tilbe Gud sammen med en menighet.

Ett sted i Bibelen blir for eksempel en sann tilbeder sammenlignet med en som ferdes på en smal vei; et annet sted blir en slik person sammenlignet med en som deltar i et løp. (Matteus 7:14; 1. Korinter 9:24–27) Når en løper deltar i et langt, krevende løp i vanskelig terreng, kan han lett bli trett og etter hvert gi opp. Men hvis det er noen som oppmuntrer ham, kan han i mange tilfeller presse seg ut over det han trodde han kunne klare. På lignende måte kan en som er åndeligsinnet, bevare et godt forhold til Gud trass i motgang hvis han blir oppmuntret av andre tilbedere.

Dette forklarer det som står i Hebreerne 10:24, 25: «La oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger  og ikke unnlate å komme sammen.» Bibelen sier faktisk at de sanne tilbedere skulle tilbe som brødre og søstre – forent, lik lemmene på et billedlig legeme.

Bør du ta avstand fra all organisert religion?

Bibelen sier at dette billedlige legemet, menigheten, er forent med kjærlighetens og fredens bånd. Efeserne 4:2, 3 oppfordrer for eksempel de sanne tilbedere til å vandre «med fullstendig ydmykhet og mildhet, med langmodighet, idet [de] bærer over med hverandre i kjærlighet og oppriktig bestreber [seg] på å bevare åndens enhet i fredens forenende bånd». Hvordan kunne du følge denne oppfordringen hvis du tilbad Gud uavhengig og atskilt fra andre tilbedere?

Det er Guds vilje at de sanne tilbedere skal være knyttet sammen i et trossamfunn og ikke bare opptre som enkeltpersoner som er opptatt av åndelige spørsmål og av og til kommer sammen med likesinnete. Bibelen formaner dem som tilber Gud, til å «vise enighet i tale», unngå splittelser og være «fast forent i samme sinn og i samme tankegang». (1. Korinter 1:10) Det ville være liten mening i dette hvis det var Guds vilje at vi bare skulle tilbe ham som enkeltpersoner, uavhengig av hverandre.

Bibelen viser tydelig at det er en organisert form for tilbedelse Gud godkjenner. Og den organiserte religion som Bibelen beskriver, den som Gud støtter, kan hjelpe deg til å få dekket dine åndelige behov. – Matteus 5:3.

Mange organiserte religioner i dag har riktignok gjort seg skyldig i hykleri og utallige grusomheter. Men det betyr ikke at du må ta avstand fra all organisert religion. Det må finnes en religion på jorden som er organisert for å vise alle mennesker kjærlighet og lære folk å følge Guds moralnormer. En slik organisert religion kan hjelpe deg til å bygge opp sann tro. Bibelen inneholder nøklene til å identifisere den form for organisert tilbedelse som Gud godkjenner.