Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Medisinske alternativer til blodoverføring

Medisinske alternativer til blodoverføring

I DAGENE 20.–22. mai 2011 var ledende eksperter fra over 40 land samlet i Moskva til en internasjonal konferanse i forbindelse med 60-års jubileet for Den europeiske forening for kardiovaskulær og endovaskulær kirurgi. «For legene er et arrangement av et slikt omfang like viktig som de olympiske leker er for idrettsutøvere», sa en russisk tv-reporter.

En stand hvor man kunne innhente opplysninger om medisinske alternativer til blodoverføring, tiltrakk seg stor oppmerksomhet alle de tre dagene konferansen varte. De som stod ved denne standen, var representanter for Jehovas vitners sykehusinformasjonstjeneste. Her hentet leger ivrig hundrevis av informasjonsmapper, bøker, dvd-er og medisinske artikler om dette viktige emnet. Det var spesielt stor etterspørsel etter den dvd-en som inneholder filmen «Alternativer til transfusjon – enkle, trygge, effektive» *.

Representanter for Jehovas vitners sykehusinformasjonstjeneste stod ved denne standen. Her hentet leger ivrig hundrevis av mapper, bøker, dvd-er og medisinske artikler

 Mange leger som besøkte standen, var enige i at det er behov for blodsparing innen kirurgien. En hjertekirurg fra Italia som holdt en forelesning på konferansen, sa at han har god kjennskap til Jehovas vitner, og at han har foretatt cirka 70 hjerteoperasjoner på vitner uten å bruke blod. Han sa også at blodløs kirurgi er helt alminnelig ved hans klinikk. En professor ved Deutsches Herzzentrum Berlin tok to dvd-er, én til seg selv og én til en kollega av seg. Han sa til forsamlingen at han nylig hadde operert en baby som veide bare 2,5 kilo, uten å bruke blod. Og ved klinikken hans var det blitt utført hjerteoperasjoner på babyer som veide enda mindre.

Vellykkede operasjoner uten bruk av blod blir gjennomført ved hjelp av egnet utstyr og kombinasjoner av medisinske og kirurgiske metoder for blodsparing

En måned etter konferansen i Moskva var leger fra en rekke land til stede ved et symposium for anestesileger og intensivleger i den nordvestlige føderale region i Russland, i byen Arkhangelsk. Sykehusinformasjonstjenesten satte opp den samme informasjonsstanden der, og også der tiltrakk den seg stor oppmerksomhet. En lege fra St. Petersburg utbrøt følgende da hun fikk se det materialet som ble presentert: «Dette er akkurat det vi trenger!» Hun beklaget at noen av hennes kolleger av gammel vane fortsetter å gi blodoverføring til brannskadepasienter. «Det materialet dere har, ville være veldig nyttig på den konferansen om behandling av brannskadepasienter som planlegges i St. Petersburg», tilføyde hun begeistret.

Verden over er det stadig flere leger som ser fordelene ved medisinsk og kirurgisk behandling uten bruk av blod. Det gjenstår å se om dette en dag vil bli normen overalt.

^ avsn. 3 Produsert av Jehovas vitner.