Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Står det en Designer bak?

Fisk i stim

Fisk i stim

Hvert år blir over én million mennesker drept i bilulykker, og anslagsvis 50 millioner blir skadet. Men millioner av fisk kan gå i stim praktisk talt uten å kollidere. Hvordan klarer fiskene det, og hva kan de lære oss om hvordan vi kan redusere tallet på bilkollisjoner?

Tenk over dette: Stimfisk oppfatter ting i sine omgivelser gjennom øynene og et spesielt sanseorgan som kalles sidelinjeorganet, en samling av små sanseorganer i huden. Fiskene bruker disse organene til å lokalisere andre fisker og reagerer på følgende måter:

  1. De svømmer side om side. De avpasser farten i forhold til fiskene ved siden av seg og beholder avstanden til dem.
  2. De nærmer seg andre. De nærmer seg fisker som er lenger unna.
  3. De unngår kollisjon. De forandrer retning for å unngå sammenstøt med andre fisker.

Med utgangspunkt i disse tre reaksjonsmåtene har en japansk bilprodusent designet mange små robotbiler som kan kjøre sammen i gruppe uten å kollidere. Istedenfor øyne bruker robotene kommunikasjonsteknologi; istedenfor et sidelinjeorgan bruker de en laserstyrt avstandsmåler. Produsenten mener at denne teknologien vil hjelpe dem til å konstruere «kollisjonsfrie» biler og «bidra til et trafikkmiljø som er miljøvennlig og fritt for trafikkork».

«Vi gjenskapte en fiskestims atferd ved å gjøre maksimal bruk av avansert elektronisk teknologi», sier Toshiyuki Andou, sjefingeniør for robotbilprosjektet. «I vår motoriserte verden har vi mye å lære av atferden til en fiskestim.»

Hva mener du? Er det en tilfeldighet at fisker går i stim? Eller står det en Designer bak?