Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

Kan du finne feilene?

Les Lukas 17:11–19. Hvilke tre ting på dette bildet er feil? Skriv svarene på linjene under, og fargelegg tegningen.

TIL DRØFTELSE:

Hva gjorde én spedalsk som de andre ikke gjorde?

LEDETRÅD: Les Lukas 17:15, 16.

Hvordan kan du etterligne ham?

LEDETRÅD: Les Kolosserne 3:15; 1. Tessaloniker 5:18.

Hvem er det du bør huske å takke hver dag?

LEDETRÅD: Les Salme 107:8; Jakob 1:17.

FAMILIEAKTIVITET:

Få alle i familien til å skrive ned minst én grunn til at de er takknemlige mot Jehova Gud, én grunn til at de er takknemlige mot en i familien, og én grunn til at de er takknemlige mot en god venn som ikke tilhører familien. Lag så en liste over noen måter du kan vise takknemlighet mot disse på.

 Samle og lær

BIBELKORT 21 MOSES

SPØRSMÅL

A. Hvilke bøker i Bibelen ble Moses inspirert av Jehova til å skrive?

B. Foreldrene til Moses het ․․․․․ og ․․․․․. Moses ble adoptert av ․․․․․

C. Fullfør denne setningen fra Bibelen: Moses «fortsatte å være standhaftig, som om . . .»

FAKTA

Moses var den første mannen i Bibelen som fikk makt til å gjøre mirakler. Han tjente både som Guds profet, som dommer, som lovgiver og som leder i Israel i gammel tid. Israelittene så på ham som en mann som gjorde mange mektige gjerninger. – 5. Mosebok 34:10–12; 2. Mosebok 4:1–9.

SVAR

A. 1. Mosebok, 2. Mosebok, 3. Mosebok, 4. Mosebok, 5. Mosebok og Job og dessuten Salme 90 og kanskje Salme 91.

B. Amram, Jokebed, faraos datter. – 2. Mosebok 1:15 til 2:10; 6:20.

C. «. . . han så den usynlige.» – Hebreerne 11:27.

Folk og land

4. Jeg heter Mampionona. Jeg er åtte år og bor på Madagaskar. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det på Madagaskar? Cirka 10 000, 24 000 eller 62 000?

5. Hvilken prikk viser hvor jeg bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE

  1.   Det skal være ti spedalske, ikke elleve.
  2.   Alle de spedalske i denne fortellingen var menn.
  3.   Den mannen som kom tilbake, «falt på sitt ansikt for Jesu føtter og takket ham».
  4.   24 000.
  5.   B.