Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dommens dag er kanskje ikke det du tror

Dommens dag er kanskje ikke det du tror

DE FOREGÅENDE dommedagsscenarioene har tre ting til felles, i tillegg til at de er ytterst pessimistiske. For det første er de basert på menneskers spekulasjoner, og opp gjennom historien har menneskene langt fra hatt noen suksess når det gjelder å spå om framtiden. For det andre ville det være helt tilfeldig hvem som eventuelt overlevde. For det tredje ville de overlevende måtte kjempe en hard kamp for å holde seg i live.

Det Bibelen sier om framtiden, er mye mer logisk. Ifølge Bibelen vil det så absolutt komme en stor forandring. Men alle som gjør Guds vilje, kommer med sikkerhet til å overleve. Bibelen sier dessuten ikke at jorden kommer til å bli en forkullet planet eller et isøde. Den skal bli forvandlet til et paradis.

Mange synes det er vanskelig å godta det Bibelen sier om framtiden. Skeptikere betrakter det Bibelen lærer om en stor trengsel, Harmageddon, tusenårsriket og paradiset som ren fantasi. Teologene har diskutert, debattert og fortolket disse begrepene i det vide og det brede. De kappes om å framsette teorier, men teoriene deres stemmer ikke overens. Forfatteren Bruce A. Robinson sier om endens tid: «Det er trolig blitt skrevet flere dunkle teologiske tekster om dette emnet enn om noen annen trosoppfatning i den kristne verden.» Hva har det ført til? Forvirring.

Men det Bibelen sier, er ikke dunkelt på noen måte. Bibelen er Guds budskap, og Gud vil ikke at vi skal være forvirret med hensyn til hva som ligger foran oss. La oss se på noen spørsmål som ofte blir stilt, og hva Bibelen selv sier. Hvis du vil vite mer, kan du be om å få boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, som er utgitt av Jehovas vitner.

 Kommer jorden og menneskene på den til å bli tilintetgjort?

«De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» – Salme 37:29.

Kommer noen mennesker til å miste livet?

«Det er de rettskafne som skal bo på jorden, og det er de uklanderlige som skal bli igjen på den. Men de onde skal bli avskåret fra jorden, og forræderne skal bli revet bort fra den.» – Ordspråkene 2:21, 22.

Har Gud noen gang gått til handling mot ugudelige mennesker?

Gud «[avholdt seg ikke] fra å straffe en gammel verden, men bevarte Noah, en rettferdighetens forkynner, i trygghet sammen med sju andre da han førte en vannflom over en verden av ugudelige, og han fordømte byene Sodoma og Gomorra ved å legge dem i aske og [dannet derved] et mønster for ugudelige når det gjelder ting som skal komme». – 2. Peter 2:5, 6.

Kan vi vite det nøyaktige tidspunktet for Guds dom?

«Om den dag og time vet ingen, verken himlenes engler eller Sønnen, men bare Faderen. For akkurat som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens nærvær være. For som de var i dagene før flommen – de spiste og drakk, menn giftet seg, og kvinner ble giftet bort, inntil den dag da Noah gikk inn i arken; og de gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort – slik skal Menneskesønnens nærvær være.» – Matteus 24:36–39.

Er det noe som tyder på at enden kommer snart?

«I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre. For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, spottere, ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud, idet de har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft.» – 2. Timoteus 3:1–5.

Hvordan kommer menneskenes framtid på jorden til å bli?

Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet». – Åpenbaringen 21:4.

Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne»

Selv om Bibelen bare lar oss få noen glimt av det som ligger foran oss, forsikrer den oss om at menneskeheten ikke er dømt til undergang. Framtiden vil bli langt mer strålende enn vi kan forestille oss. Du kan stole på det, i full forvissning om at det Jehova Gud har lovt, er han også i stand til å gjøre.