Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vold går ut over oss alle

Vold går ut over oss alle

 Vold går ut over oss alle

 HVEM er ikke blitt berørt av vold? Vi hører hele tiden om vold i nyhetene. Vi frykter vold på gaten og på arbeidsplassen, og barn blir plaget av bøller på skolen. Til og med i hjemmet, hvor folk skulle føle seg trygge bak låste dører, er det millioner – særlig kvinner – som føler seg utrygge. Alt etter hvilket land det dreier seg om, melder opptil 70 prosent av kvinnene at de er blitt utsatt for partnervold.

I mange land frykter folk politisk eller sosialt opprør og til og med terrorisme. I noen land, særlig de landene som er blitt utsatt for terrorisme, gjenspeiler slik frykt seg i stadig mer elektronisk overvåkning.

Videoovervåkning er forståelig nok blitt en innbringende industri – trass i globale økonomiske nedgangstider. Hvem betaler for alt dette? I siste instans vi, i form av skatter og andre avgifter. Og slike kostnader kan stige etter hvert som sikkerhetstiltakene blir mer påtrengende, omfattende og kostbare.

De foruroligende virkningene av vold bør få oss til å tenke over hvor vi selv står – hvilke etiske prinsipper og hvilke trosoppfatninger vi har. De neste artiklene tar for seg disse spørsmålene: Hvilken rolle spiller mediene når det gjelder utbredelsen av vold? Hvilke faktorer kan påvirke vår holdning til vold? Hvordan kan vi beskytte oss mot negativ påvirkning?