Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi kan lære å være fredsommelige

Vi kan lære å være fredsommelige

 Vi kan lære å være fredsommelige

SELV om vi er født med tilbøyeligheter til å gjøre det som er galt, er en voldelig oppførsel vanligvis tillært. Slik er det også med fredsommelighet. Men hvem kan lære oss å være virkelig fredsommelige? Den største autoriteten på dette området er naturligvis Skaperen. Ingen har større visdom enn ham. Tenk over disse fem punktene og de visdomsordene fra Bibelen som blir knyttet til dem.

1 «Bli ikke misunnelig på voldsmannen.» (Ordspråkene 3:31) Vær klar over at virkelig styrke ligger i slike egenskaper som selvkontroll og mildhet. «Den som er sen til vrede, er bedre enn en veldig mann», sier Ordspråkene 16:32. I likhet med en demning, som kan stå imot stort vanntrykk, kan en slik mann stå imot presset når han blir provosert. Ja, han reagerer på sinne med mildhet og «stiller voldsom harme». (Ordspråkene 15:1) Men en mann som har lett for å hisse seg opp, eksploderer ved den minste provokasjon. – Ordspråkene 25:28.

2 Velg dine venner med omhu. «En voldsmann forleder sin neste», sier Ordspråkene 16:29. På den annen side er det slik at «den som vandrer med de vise, blir vis». (Ordspråkene 13:20) Når vi er sammen med fredsommelige mennesker som er milde og viser selvkontroll, vil vi høyst sannsynlig prøve å etterligne dem.

3 Framelsk oppriktig kjærlighet til andre. Den beste beskrivelsen av kjærligheten som noen gang er skrevet, finner vi i 1. Korinter 13:4–7. Der står det blant annet: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. Kjærligheten . . . blir ikke opphisset. Den holder ikke regnskap med krenkelsen. . . . Den tåler alt, . . . utholder alt.» Den kjærlighet som Gud vil at vi skal vise, omfatter til og med våre fiender, sa Jesus. – Matteus 5:44, 45.

4 Overlat til Gud å gå til handling mot de onde. «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. . . . hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hevn dere ikke selv, dere elskede, . . . for det står skrevet: ‘Hevnen er min; jeg vil gjengjelde, sier Jehova.’» (Romerne 12:17–19) Når vi tror på Gud og hans løfter, erfarer vi en indre fred som de som ikke tror, overhodet ikke forstår. – Salme 7:14–16; Filipperne 4:6, 7.

5 Sett din lit til at det er Guds rike som skal skape virkelig fred på jorden. Guds rike er en himmelsk regjering som snart skal fjerne alle de onde og ta makten over hele jorden. (Salme 37:8–11; Daniel 2:44) Under dette rikets styre «skal den rettferdige spire, og det skal være fred i overflod, inntil månen ikke er mer». – Salme 72:7.

Det Bibelen lærer om dette, har hjulpet millioner – også noen som har vært voldelige av seg – til å bli fredselskende mennesker. Salvador Garza er et godt eksempel.