Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

 Vi betrakter verden

I Georgia «er tallet på skilsmisser blitt fordoblet i løpet av de 10 siste årene». De fleste av dem som blir skilt, er under 20 år. – FINANCIAL, GEORGIA.

I Irland har 17 prosent av ungdommene i alderen 11–16 år «oppgitt fullt navn til noen på nettet som de aldri har truffet». Ti prosent har også lagt inn «e-postadressen sin, mobilnummeret sitt eller et bilde» av seg selv. – DEN IRSKE FORENINGEN TIL FOREBYGGELSE AV GRUSOMHET MOT BARN.

Bare omkring fire prosent av skogbrannene i verden har naturlige årsaker. I alle andre tilfeller er det mennesker som står bak – enten med overlegg eller som følge av uaktsomhet. – PRESSEPORTAL, TYSKLAND.

«Nesten én av ti amerikanere [fra tolvårsalderen og oppover] sier at de regelmessig bruker narkotiske stoffer, deriblant marihuana, kokain, heroin, hallusinogener, sniffestoffer eller reseptbelagte medikamenter brukt for fornøyelsens skyld.» – USA TODAY, USA.

Selvkontroll en nøkkel til stabilitet

«Forskning tyder på at det at en ungdom mangler selvkontroll, kan være et varsel om at han vil få helseproblemer, være mindre stabil i pengespørsmål og ha et kriminelt rulleblad før han er blitt voksen», skriver bladet Time. Over 1000 personer ble studert fra de ble født, til de fylte 32 år. Sannsynligheten for at «de [som barn] var mer impulsive og lett ble frustrert, og som hadde størst problemer med å vente til de fikk det de ville ha, eller til det ble deres tur», som voksne skulle svare at de hadde dårlig helse, hadde lav inntekt, var aleneforeldre eller hadde begått en forbrytelse, var tre ganger så stor som i tilfellet med dem som ikke hadde et slikt personlighetsmønster som barn. Men «selvkontroll kan læres», skriver bladet og tilføyer: «Det at skolen og hjemmet tar grep og lærer barna å vise selvkontroll i ung alder, kan føre til at de blir friskere og mer stabile voksne.»

En lærepenge for bilbøller

Indiske myndigheter går nye veier ved å la de verste trafikksynderne jobbe som trafikkpoliti. Målet er å få dem til å forstå hvordan det er å skulle ta seg av det kaoset de skaper. Politiet i byen Gurgaon i det nordvestlige India nøyer seg ikke bare med å vinke trafikksynderne inn til siden og bøtelegge dem, men forlanger også at de skal hjelpe konstablene med å dirigere trafikken en halvtimes tid. Noen bilførere innrømmer at dette har vært en lærepenge for dem. «Vi skriver ut 1000 [trafikkbøter] i Gurgaon hver dag», sier Bharti Arora, byens fungerende politimester. «Vi kunne trenge 1000 ekstra ‘konstabler’ hver dag.»