Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visdom for øyet

Visdom for øyet

 Visdom for øyet

● Menneskeøyet er et vakkert mesterverk. Men det er ikke bare vakkert. Det har også stor kraft. Boken Visual Impact, Visual Teaching sier at «40 prosent av alle de nervefibrene som er forbundet med hjernen, er knyttet til netthinnen», et tynt, komplekst vev som kler innsiden av øyet.

Jesus Kristus omtalte med rette øyet som «legemets lampe». Han forklarte hva han mente, ved å si: «Hvis . . . ditt øye er klart [oppriktig, fokusert på gode ting], vil hele ditt legeme være lyst; men hvis ditt øye er ondt, vil hele ditt legeme være mørkt.» (Matteus 6:22, 23) Med disse ordene gjorde Jesus det klart for oss hvilken kraft øyet i overført betydning har til å framkalle tanker og følelser og få oss til å handle på en bestemt måte. Gode tanker gjør livet vårt lyst, mens dårlige tanker formørker det.

Tenk for eksempel over Jesu ord i Matteus 5:28, 29: «Enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Hvis nå ditt høyre øye får deg til å snuble, så riv det ut [billedlig talt].» Hva mente han? Det at man kaster sine øyne på en annen, kan vekke gale ønsker i en slik grad at man, hvis muligheten er til stede, kan komme til å gjøre seg skyldig i umoralske handlinger og miste Guds godkjennelse. – Jakob 1:14, 15.

Er det ikke mye bedre å vise selvkontroll, selv om det skulle være like vanskelig som å rive ut et øye? Er det egentlig verdt å ofre det evige liv for bare noen korte øyeblikk med sanselig nytelse?

Det vi lar øyet dvele ved, kan også føre til griskhet. Bibelen advarer oss derfor om at øynenes selviske begjær «ikke [er] av Faderen, men er av verden. Og verden forsvinner, og det gjør også dens begjær, men den som gjør Guds vilje, blir for evig». – 1. Johannes 2:16, 17.

Er Bibelen altfor restriktiv? På ingen måte! Den som ignorerer dens normer, kan ikke unngå å få problemer og bli ulykkelig. (Galaterne 6:7, 8) Å rette seg etter Guds Ord, deriblant dets kloke veiledning om hva vi bør la øynene dvele ved, vil føre til lykke. Jesus sa: «Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!» (Lukas 11:28) De har dessuten utsikter til å ’bli for evig’ på jorden, mens de som utvikler et umoralsk eller et griskt øye, blir ulykkelige og går glipp av det evige liv.