Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Hvilket bilde passer til hvilket vers?

Les Forkynneren 2:3–10. Trekk en strek fra hvert bilde til det skriftstedet det passer til. (Bildene står ikke i riktig rekkefølge.) Gjør bildene ferdige ved å fargelegge dem.

1. Vers 3

2. Vers 4

3. Vers 5

4. Vers 6

5. Vers 7

6. Vers 8

A

B

C

D

E

F

TIL DRØFTELSE:

Var Salomo virkelig lykkelig over det han gjorde for å glede seg selv?

LEDETRÅD: Les Forkynneren 2:11.

Hva betyr «tomhet og jag etter vind»? Hva vil gjøre deg virkelig lykkelig?

LEDETRÅD: Les Lukas 6:38; Apostlenes gjerninger 20:35.

FAMILIEAKTIVITET:

Les Forkynneren 3:1–8. Alle i familien kan skrive ned en av de tingene det står om i disse versene, på hver sin papirlapp. Legg lappene i en eske. Hver enkelt kan så trekke en lapp og mime det som står på den. Se om de andre i familien kan gjette hva som blir mimet.

 Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 11 JOSEF

SPØRSMÅL

A. Sett inn de ordene som mangler. Halvbrødrene til Josef kalte ham «denne ․․․․․» og solgte ham som slave for ․․․․․ sølvstykker.

B. Da Potifars kone ville presse Josef til å ha sex med henne, sa han bestemt: «Hvordan kunne jeg da gjøre denne store ondskap og . . .»

C. Hva var grunnen til at farao gjorde Josef til den nest øverste herskeren i Egypt?

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde rundt år 1700 fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Ble ført fra Dotan til Egypt

Dotan

EGYPT

JOSEF

FAKTA

Den første sønnen til Jakob og Rakel. (1. Mosebok 35:24) De misunnelige halvbrødrene til Josef solgte ham til slaveri i Egypt. Der var han slave og i fengsel i 13 år. Halvbrødrene angret, så istedenfor å ta hevn tilgav han dem. (1. Mosebok 50:15–21) Selv om han var langt hjemmefra, gav han ære til Jehova ved å fortsette å bevare sin renhet, jobbe hardt og være til å stole på. – 1. Mosebok 39:1–23.

SVAR

A. Drømmeren, 20. – 1. Mosebok 37:19, 28.

B. «. . . i virkeligheten synde mot Gud?» – 1. Mosebok 39:9.

C. Han visste at det var Guds ånd som gjorde Josef klok og vis. – 1. Mosebok 41:38–41.

Folk og land

7. Jeg heter Anietie. Jeg er sju år og bor i Nigeria. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det i Nigeria? Cirka 190 000, 290 000 eller 390 000?

8. Hvilken prikk viser hvor jeg bor? Tegn en ring rundt den, tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

Gå inn på www.jw.org for å skrive ut flere eksemplarer av «Familiens oppgavesider»

● Løsninger til «FAMILIENS OPPGAVESIDER» står på side 15.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. 1 passer til F.

2. 2 passer til E.

3. 3 passer til A.

4. 4 passer til C.

5. 5 passer til B.

6. 6 passer til D.

7. 290 000.

8. C.