Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Rammet av finanskrisen

Rammet av finanskrisen

 Rammet av finanskrisen

«DEN verste økonomien på en generasjon.» Slik beskriver nettleksikonet Encyclopædia Britannica Online den konjunkturnedgangen som nylig rammet verden. Den økonomiske nedgangen som begynte i USA i 2007, har vært så alvorlig og berørt så mange land at noen har kalt den «den store resesjonen», som minner folk om «den store depresjonen» på 1930-tallet.

Hva var det som forårsaket finanskrisen? Bladet Newsweek svarer enkelt: «Ellevill uansvarlig låning.» Men hva var det som gjorde folk elleville etter å ta opp lån for å kjøpe ting de ikke er i stand til å betale?

Du er sikkert enig i at det som fikk folk til å ta opp lån i stor stil, var verdens økonomiske system, som fremmer grådighet. Budskapet var i realiteten: «Kjøp, kjøp, kjøp! Enten du kan betale eller ikke.» Økonomen Chris Farrell skriver i sin bok The New Frugality: «En generasjon har lært av bitter erfaring at det er farlig å låne for mye.»

Mange land som ble kraftig rammet av finanskrisen, begynte å vakle. Den sørafrikanske avisen Sunday Times hadde i fjor et forsideoppslag der det stod: «Til tross for tegn til bedre tider må forbrukere . . . fortsatt streve for å kunne sette mat på bordet.» Avisen melder at «nesten tre millioner forbrukere [i Sør-Afrika] er mer enn tre måneder på etterskudd med regningene sine, og omkring 250 000 med middels inntekt har mistet jobben i løpet av de to siste årene».

Tallet på arbeidsplasser som har gått tapt de siste årene, har kommet opp i titalls millioner. Når det gjelder rapporter om tegn til bedring i USA, skriver avisen Financial Times treffende: «Bedringen siden juni 2009 kan kalles ’den store skuffelsen’.» Avisen skriver videre: «Mange økonomer mener at behovet for å nedbetale gjeld vil hindre forbruksvekst i flere år framover.»

Hvis du er offer for finanskrisen, er du kanskje enig i dette som forfatteren David Beart skrev i et essay: «Det ser ut til å være mye diskusjon om verdens økonomiske problemer, men lite informasjon om hvordan man skal løse dem.»

De neste artiklene er skrevet for å hjelpe personer som sliter med gjeld. Disse spørsmålene vil bli drøftet: Hva er fordelene ved å spare? Hva kan du gjøre hvis du har gjeld? Hvordan kan du få bedre orden på økonomien?