Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Et liv uten lidelser – et løfte vi kan stole på

Et liv uten lidelser – et løfte vi kan stole på

Gud «skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet». – Åpenbaringen 21:4.

KAN vi stole på dette fantastiske løftet? Ja, for det Gud har sagt, har alltid vist seg å være sant. Tenk for eksempel på en av de tidligste advarslene som ble gitt til menneskene. Gud sa til Adam at hvis han ikke var lydig mot Ham, skulle han «visselig dø». (1. Mosebok 2:17) Og det gjorde han, akkurat som Gud hadde sagt. Dette og det at mennesker lider og dør på grunn av den ufullkommenhet vi har arvet fra Adam, viser at det Gud sier, er sant. Har vi da noen grunn til å tvile på Guds løfte om at det skal bli slutt på lidelser, og at det skal bli perfekte forhold overalt på jorden?

Tenk også på Guds egenskaper, som ble beskrevet i den forrige artikkelen. Gud er medfølende, kjærlig og rettferdig – i mye sterkere grad enn oss. Så når vi ønsker å gjøre slutt på lidelser, kan vi stole på at han ønsker det enda mer. Det som skjer i verden i dag, og de holdningene som mange har, er dessuten beviser for at det er kort tid igjen til at Gud tar affære. – Se rammen «Når skal disse ting skje?»

Hvorfor er Jehova Gud suverent kompetent til å gjøre slutt på menneskelig lidelse? La oss se hvordan han – ved å bruke sin Sønn, Jesus – er i stand til og har truffet tiltak for å fjerne de grunnleggende årsakene til lidelser.

Dårlige valg.

Vår forfader Adam traff et valg som fikk alvorlige konsekvenser for alle hans etterkommere. Apostelen Paulus skrev om følgen av Adams synd: «Hele skapningen fortsetter å sukke sammen og være i smerte sammen.» (Romerne 8:22) Guds måte å rette opp denne triste situasjonen på er fullstendig rettferdig, ytterst barmhjertig og imponerende enkel. Romerne 6:23 forklarer: «Den lønn synden betaler, er døden, men den gave Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.»

Jesus var et fullkomment menneske og levde et syndfritt liv. Hans død på en torturpæl dannet grunnlaget for at mennesker som er lydige mot Gud, kan bli befridd for synd og død. Vi har nå mulighet til å se fram til evig liv i en verden der vi ikke lenger har en syndig tilbøyelighet til å treffe ukloke valg. Og det vil ikke lenger finnes mennesker som med vilje får andre til å lide, for Bibelen sier at de som gjør ondt, skal utryddes. – Salme 37:9.

Tilfeldigheter og ufullkommenhet.

Jesus Kristus, som Gud har utnevnt til jordens framtidige Konge, har makt til å styre naturkreftene. En gang da Jesus og apostlene hans var om bord i en fiskebåt, «brøt det løs en voldsom storm, og bølgene slo hele tiden inn i båten, slik at båten var nær ved å bli fylt». Da Jesus ble bedt om å hjelpe til, «reiste han  seg og refset vinden og sa til sjøen: ’Stille! Vær rolig!’ Og vinden la seg, og det ble helt stille». Apostlene ble forbløffet. «Selv vinden og sjøen adlyder ham», sa de. – Markus 4:37–41.

Under Jesu styre vil lydige mennesker «bo trygt og ikke bli forstyrret av ulykkens redsel». (Ordspråkene 1:33) De trenger for eksempel ikke å være redd for naturkatastrofer. Det vil dessuten bli slutt på dårlig forvaltning av jorden, utrygge byggemetoder, uvilje til å ta hensyn til naturkreftene, og andre former for menneskelig svikt. Og ingen kommer til å lide fordi de har vært på feil sted til feil tid.

Da Jesus var på jorden, gjorde han oppmerksom på noe annet spesielt ved sitt styre. «Jeg er oppstandelsen og livet», sa han. (Johannes 11:25) Det betyr at han har makt og vilje til å gi døde mennesker livet tilbake, deriblant millioner som har omkommet i slike tragedier som naturkatastrofer. Et tomt løfte? Jesus gav oss et solid grunnlag for å stole på ham ved å oppvekke døde mennesker mens han var her på jorden. Tre av disse tilfellene står det om i Bibelen. – Markus 5:38–43; Lukas 7:11–15; Johannes 11:38–44.

«Denne verdens hersker.»

Gud har utnevnt Jesus Kristus til å «gjøre til intet ham som har midlene til å volde død, det vil si Djevelen». (Hebreerne 2:14) Jesus sa: «Nå holdes det dom over denne verden; nå skal denne verdens hersker bli kastet ut.» (Johannes 12:31) Jesus skal «gjøre ende på Djevelens gjerninger» ved å fjerne Djevelens innflytelse. (1. Johannes 3:8) Tenk så annerledes samfunnet blir når Djevelen ikke lenger påvirker noen til å være grådige, korrupte og egoistiske!