Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Nøkkel nr. 5: Motiver deg selv og familien

Nøkkel nr. 5: Motiver deg selv og familien

«Enhver som er klok, handler med kunnskap.» (Ordspråkene 13:16) Det at du skaffer deg grunnleggende helseinformasjon, kan motivere deg til å gjøre justeringer som må til for at du og familien skal få bedre helse.

Fortsett å lære. Offentlige og private institusjoner i mange land driver opplysningsvirksomhet og gir ut litteratur angående en lang rekke helsespørsmål. Benytt deg av dette og lær om grunnleggende grep du kan ta for å forbedre din helse og unngå å sette den i fare. Ha et åpent sinn og vær villig til å gjøre justeringer.

De gode vanene du lærer deg og følger, kan komme barna dine til nytte og i sin tur også deres barn. Når foreldre er gode eksempler med hensyn til et sunt kosthold, renslighet, sovevaner, mosjon og sykdomsforebyggelse, er det sannsynlig at det er til fordel for barna deres. – Ordspråkene 22:6.

Hva mer trengs? Ofte skal det mer til enn bare egeninteresse for å få og beholde en sunn livsstil. Det kan virke nærmest uoverkommelig å legge av inngrodde uvaner, og det kan kreve sterk motivasjon å gjøre selv små forandringer. For noen er ikke engang trusselen om alvorlig sykdom eller død nok til å få dem til å gjøre det de vet er best for dem. Hva kan da motivere dem? Som alle oss andre trenger de å ha i tankene en høyere mening med livet.

Kjærlig omtanke for andre kan motivere en til å holde seg sunn og frisk. Ektefeller trenger å være friske og sterke for å fortsette å støtte og hjelpe hverandre. Foreldre ønsker å fortsette å stille opp for og oppdra barna sine, og voksne barn trenger å ta seg av aldrende foreldre. I tillegg kommer det rosverdige ønsket om å være en ressurs, ikke en byrde, for samfunnet.

De som tror på Gud, har en enda sterkere motivasjon – takknemlighet og kjærlighet overfor Skaperen. De ønsker å ta vare på livet som en dyrebar gave fra Gud. (Salme 36:9) Hvis vi er friske, kan vi tjene Gud mer aktivt. Det finnes ingen mer høyverdig eller motiverende grunn til å ta vare på helsen.

Gled deg over fordelene ved å ha en sunn livsstil