Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan selvpining hjelpe deg til å komme nærmere Gud?

Kan selvpining hjelpe deg til å komme nærmere Gud?

 Hva Bibelen sier

Kan selvpining hjelpe deg til å komme nærmere Gud?

DE FLESTE mennesker synes tanken om å påføre seg selv smerte er frastøtende. Men religiøse som har pint kroppen sin med slike ting som selvpisking, ekstrem faste og det å gå med hårskjorte som irriterer huden, er blitt framholdt som gode forbilder for de troende. Selvpining er altså ikke noe folk drev med bare i middelalderen. Ifølge nyhetsmeldinger har selv framstående religiøse ledere i vår tid drevet med selvpisking.

Hva er det som motiverer folk til å drive med selvpining som en del av sin gudsdyrkelse? En talsmann for en organisasjon som hevder å være kristen, uttrykker det på denne måten: «Det å frivillig finne seg i ubehag er en vei til å bli ett med Jesus Kristus og de lidelsene han frivillig fant seg i for å løskjøpe oss fra synden.» Én ting er hva religiøse ledere sier, men hva sier Bibelen om dette emnet?

Ta godt vare på kroppen

Bibelen verken anbefaler eller tolererer at man påfører seg selv smerte i forbindelse med sin gudsdyrkelse. Den kommer tvert imot med klare oppfordringer til gudfryktige mennesker om å ta vare på kroppen. Tenk for eksempel på hvordan Bibelen beskriver kjærligheten mellom mann og kone. Ved å vise til den måten en mann naturlig vil behandle sin egen kropp på, kommer den med denne formaningen: «Mennene [bør] elske sine hustruer som sine egne legemer. . . . ingen har noensinne hatet sitt eget kjød; men han før og pleier det, slik Kristus også gjør med menigheten.» – Efeserne 5:28, 29.

Ville budet om å elske sin kone som sitt eget legeme ha noen særlig mening hvis det ble forventet at man var brutal mot sin egen kropp i forbindelse med sin tilbedelse? Det er tydelig at de som setter bibelske prinsipper høyt, forventes å ta godt vare på og også til en viss grad elske sin egen kropp, og denne sunne kjærligheten til seg selv bør utvides til å omfatte ens ektefelle.

Bibelen inneholder mange prinsipper som hjelper dens lesere til å ta godt vare på kroppen. Den kommer for eksempel inn på at det er fordeler ved moderat fysisk trening. (1. Timoteus 4:8) Den viser at visse næringsmidler har medisinsk verdi, og den antyder at dårlige spisevaner får negative konsekvenser. (Ordspråkene 23:20,  21; 1. Timoteus 5:23) Bibelen oppmuntrer oss til å holde oss friske, fordi vi da kan være så aktive som mulig. (Forkynneren 9:4) Hvis det ventes av dem som leser Bibelen, at de beskytter helsen sin på disse måtene, hvordan kan det da samtidig ventes av dem at de skal skade kroppen sin? – 2. Korinter 7:1.

Bør kristne forsøke å gjenoppleve Jesu lidelser?

Noen religiøse organisasjoner fokuserer på de lidelsene som Jesus og hans første etterfølgere utholdt, for å oppmuntre til selvpining i dag. Men de lidelsene som Guds tjenere beskrev i Bibelen, var aldri selvpåførte. Når kristne bibelskribenter pekte på Kristi lidelser, gjorde de det for å oppmuntre kristne til å utholde forfølgelse, ikke forårsake sin egen forfølgelse. Vi kan derfor si at de som piner kroppen sin, ikke etterligner Jesus Kristus.

For å illustrere det med et eksempel: Tenk deg at du er vitne til at en venn du beundrer, blir skjelt ut og slått av en rasende pøbelflokk. Du ser at vennen din tar angrepet med fatning – han utholder det med en rolig og fredelig innstilling, og han slår ikke tilbake og gjengjelder ikke skjellsordene. Hvis du ville etterligne din venn, ville du da begynne å slå deg selv og skjelle ut deg selv? Naturligvis ikke. Da ville du etterligne pøbelflokken. Du ville heller prøve å la være å gi igjen med samme mynt hvis du ble utsatt for et lignende angrep.

Det er altså tydelig at det ikke ventes av Kristi etterfølgere at de skal påføre seg selv smerte, som om de trengte å etterligne de rasende pøbelflokkene som pinte Jesus og søkte å drepe ham. (Johannes 5:18; 7:1, 25; 8:40; 11:53) De skal tvert imot, når de blir utsatt for forfølgelse, etterligne den rolige, fredelige måten Jesus utholdt vanskeligheter på. – Johannes 15:20.

En ubibelsk skikk

Allerede i førkristen tid viste Gud hvordan han så på dette. Moseloven, som styrte jødenes liv og tilbedelse, hindret jødene i å gjøre noe som var til skade for kroppen. Denne loven forbød dem for eksempel uttrykkelig å rispe seg opp, en skikk som tydeligvis var vanlig i ikke-jødiske nasjoner i gammel tid. (3. Mosebok 19:28; 5. Mosebok 14:1) Hvis Gud ikke ville at kroppen skulle rispes opp, er det logisk at han heller ikke ville at den skulle skamferes av piskeslag som en påførte seg selv. Bibelens norm er klar: Å skade sin egen kropp med vilje på noen som helst måte er noe Gud ikke godkjenner.

Akkurat som en kunstner vil at andre skal ha respekt for hans kunstverk, vil Jehova Gud, Skaperen, at vi skal ha respekt for det han har skapt, deriblant menneskekroppen. (Salme 139:14–16) Selvpining styrker i virkeligheten ikke ens forhold til Gud, men ødelegger det. Og det er helt på tvers av den lære vi finner i evangeliene.

Apostelen Paulus ble inspirert av Gud til å skrive om slike undertrykkende, menneskelagde lærdommer: «Nettopp disse ting har riktignok et skinn av visdom i en selvpålagt form for tilbedelse og falsk ydmykhet, en hard behandling av kroppen; men de er uten verdi når det gjelder å bekjempe tilfredsstillelsen av kjødet.» (Kolosserne 2:20–23) Det å drive med selvpining er virkelig til ingen nytte når det gjelder å komme nærmere Gud. De kravene som er knyttet til den sanne tilbedelse av Gud, er tvert imot skånsomme og lette og noe som gir ny styrke. – Matteus 11:28–30.

HAR DU LURT PÅ DETTE?

● Hvordan ser Gud på menneskekroppen? – Salme 139:13–16.

● Kan det at du piner kroppen din, hjelpe deg til å bekjempe urette ønsker? – Kolosserne 2:20–23.

● Er det meningen at det skal være tungt og ubehagelig å tilbe Gud? – Matteus 11:28–30.

[Uthevet tekst på side 11]

Bibelens norm er klar: Å skade sin egen kropp med vilje på noen som helst måte er noe Gud ikke godkjenner

[Bilde på side 10]

En pilegrim piner seg selv ved å krabbe opp til en kirke

[Rettigheter]

© 2010 photolibrary.com