Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bartrevepsens eggleggingsrør

Bartrevepsens eggleggingsrør

 Står det en Designer bak?

Bartrevepsens eggleggingsrør

● Hunnen hos bartrevepsene legger eggene sine inni bartrær, og den måten den gjør det på, har inspirert vitenskapsfolk til å utvikle sikrere og mer effektive kirurgiske sonder.

Tenk over dette: Bartrevepshunnen har et eggleggingsrør som den borer inn i bartreet. Dette nålelignende røret har to parallelle staver som er forbundet med hverandre, og som er forsynt med mothaker. Mothakene på den ene staven griper tak i veden og gir på den måten motstand mens den andre staven beveger seg et lite stykke framover. Så griper mothakene på den staven tak i veden og gir motstand mens den første staven beveger seg framover. Ved at stavene på denne måten raskt veksler på å gi motstand og gå framover, borer eggleggingsrøret seg opptil 20 millimeter inn i veden med minimal kraft, uten verken å bøye seg eller brekke underveis.

Inspirert av bartrevepsens eggleggingsrør har vitenskapsfolk konstruert en prototyp av en nevrokirurgisk sonde som virker etter et lignende prinsipp. Dens nål av silisium har to staver som er forsynt med ørsmå mothaker og beveger seg på omtrent samme måte som stavene i eggleggingsrøret. Sonden kan trenge igjennom områder dypt inni hjernen og det med minimal skade. Bladet New Scientist nevner noe annet som er spesielt ved dette instrumentet: «I motsetning til stive kirurgiske sonder som man har nå, vil instrumentet være såpass bøyelig at det kan bevege seg langs den tryggest mulige ruten og for eksempel gå utenom høyrisikoområder i hjernen under en operasjon.» En annen fordel er at man ikke trenger å lage like mange snitt som ellers for å nå inn til vanskelig tilgjengelige områder.

Hva mener du? Er bartrevepsens eggleggingsrør blitt til ved en tilfeldighet? Eller står det en Designer bak?

[Illustrasjon på side 25]

(Se den trykte publikasjonen)

Mens den ene staven presses ned og skjærer seg inn i veden, holder den andre staven igjen ved hjelp av mothakene

Ved

Vekslende krefter

[Bilderettigheter på side 25]

Veps: David R. Lance, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org; skjematisk framstilling: J.F.V. Vincent and M.J. King, (1996). The mechanism of drilling by wood wasp ovipositors. Biomimetics, 3: 187–201