Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Har du realistiske mål?

Har du realistiske mål?

 Har du realistiske mål?

● Hva ønsker du å få ut av livet? Har du rimelige forventninger, eller fantaserer du om ting som du ikke har evner til å oppnå, eller som av andre grunner ligger helt utenfor din rekkevidde? En som kjente godt til den menneskelige natur, kom med dette kloke rådet: «Det er bedre å se på det en har, enn å gå der og ha lyst på andre ting. Også dette er tomhet og jag etter vind.» – Forkynneren 6:9, NO 1978/85.

«Det en har» vil si ens nåværende omstendigheter og realiteter. Det er selvsagt ikke noe galt i å prøve å få et bedre liv. Men Bibelens poeng er at den som er klok, ikke jobber mot urealistiske mål. Slike mål kan være berømmelse, rikdom, den perfekte ektefelle eller perfekt helse.

Det kan også være at en som når et slikt mål som rikdom, likevel jager etter stadig mer. Som Bibelen sier: «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt. Også dette er tomhet.» (Forkynneren 5:10) De som er kloke åndelig sett, prøver derfor å være fornøyd med ’å se på det de har’. Ja, de forstår at disse ordene virkelig er sanne: «Vi har ikke brakt noe inn i verden, og vi kan heller ikke føre noe ut.» – 1. Timoteus 6:7.

Menneskenaturen er slik at man for å oppnå størst mulig lykke trenger å dekke sitt åndelige behov. (Matteus 5:3) Hvordan kan vi gjøre det? Jesus Kristus sa: «Mennesket skal leve, ikke av brød alene, men av hver uttalelse som kommer fra Jehovas munn.» (Matteus 4:4) Disse verdifulle uttalelsene finnes i Bibelen, og de er fritt tilgjengelige.

Én slik uttalelse står i Salme 37:4. Den lyder slik: «Ha også din største glede i Jehova, og han skal gi deg det ditt hjerte ber om.» Som Gud Den Allmektige vil Jehova sørge for at hans trofaste tilbedere får ting som ingen mennesker kan gi: perfekt helse, materiell trygghet og evig liv på en paradisisk jord. (Lukas 23:43; Åpenbaringen 21:3, 4) Å sette sin lit til disse ordene er ikke urealistisk.