Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Hva mangler på dette bildet?

Les 2. Kongebok 4:8–10. Se så på bildet. Hvilke ting er det som mangler? Skriv svarene på linjene under. Gjør bildet ferdig ved å tegne en strek fra prikk til prikk. Fargelegg det.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Illustrasjon]

(Se den trykte publikasjonen)

TIL DRØFTELSE:

Hva gjorde denne kvinnen for å være snill mot Jehovas profet? Hvordan velsignet Jehova henne for det gode hun hadde gjort for å støtte hans profet?

LEDETRÅD: Les 2. Kongebok 4:32–37.

Hva kan du gjøre for å være snill mot noen av Jehovas tjenere?

LEDETRÅD: Les Romerne 12:13; Galaterne 6:10.

FAMILIEAKTIVITET:

Én i familien kan spille en av personene i beretningen i 2. Kongebok 4:32–37 ved å mime. De andre i familien skal så prøve å gjette hvem den personen er.

 Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 2 DANIEL

SPØRSMÅL

A. Hvorfor ble Daniel kastet i løvegraven?

B. Hva var de hebraiske navnene til Daniels tre venner?

C. Under hvilke to verdensmakter utførte Daniel tjeneste?

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde rundt år 600 fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Ført fra Jerusalem til Babylon

Jerusalem

Babylon

DANIEL

FAKTA

Født i Juda stamme, sannsynligvis i en fyrstefamilie. Var en trofast profet og ble inspirert til å skrive den boken i Bibelen som heter Daniel. Han var muligens i tenårene da han og andre, deriblant noen som tilhørte kongefamilien og andre fornemme familier, ble tatt til fange av Nebukadnesar og måtte flytte til Babylon.

SVAR

A. Han bad til Jehova selv om han hadde fått befaling om ikke å gjøre det. – Daniel 6:6–17.

B. Hananja, Misjael og Asarja. – Daniel 1:6, 7.

C. Babylon og Medo-Persia. – Daniel 5:30; 6:8.

Folk og land

4. Vi heter Jorge, Nicolas og Priscilian. Vi bor i Belize, et land i Mellom-Amerika. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det i Belize? Cirka 600, 2000 eller 3500?

5. Hvilken prikk viser hvor vi bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

● Løsningene på oppgavene på sidene 30 og 31 står på side 28.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. Seng.

2. Bord.

3. Stol.

4. Cirka 2000.

5. A.