Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En pålitelig kilde til veiledning og håp

En pålitelig kilde til veiledning og håp

 En pålitelig kilde til veiledning og håp

I MOTSETNING til demonene er Jehova Gud allvis og allmektig. Han er også den personifiserte kjærlighet. (1. Johannes 4:8) Han er oppriktig opptatt av vårt beste. De rådene han gir, er alltid gode, og han gir dem uten å ta betalt for det. For en kontrast til råd fra klarsynte og synske! Gud sier til dem som er tørste og sultne åndelig sett: «Hei der, alle dere tørste! Kom til vannet! Og de som ikke har penger! Kom, kjøp og spis! Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor fortsetter dere å betale ut penger for det som ikke er brød, og hvorfor sliter dere for det som ikke metter? Hør oppmerksomt på meg, og spis det som er godt, og la deres sjel finne sin største glede i fete retter.» – Jesaja 55:1, 2.

Fordi Bibelen er inspirert av vår kjærlige Skaper, gir den oss et håp, åndelig beskyttelse, en mening med livet og de aller beste leveregler. Hvorfor ikke stoppe opp og tenke litt over de følgende spørsmålene og de uttalelsene fra Bibelen som gir svar på dem?

[Ramme på side 7]

Hvordan kan jeg få ekte indre fred? Ifølge Bibelen sier Gud: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre. Om du bare ville gi akt på mine bud! Da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger.» – Jesaja 48:17, 18.

Vil det onde alltid eksistere? «Det er de rettskafne som skal bo på jorden, og det er de uklanderlige som skal bli igjen på den. Men de onde skal bli avskåret fra jorden, og forræderne skal bli revet bort fra den.» (Ordspråkene 2:21, 22) Ja, onde mennesker, og også de onde englene, vil bli tilintetgjort for bestandig, som ved ild. – Åpenbaringen 20:10, 14.

Vil det bli slutt på sykdom og lidelse? «Se, Guds telt er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før [vår tids mange problemer], er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

I motsetning til demonene lyver Gud aldri. Han kan faktisk ikke lyve. (Titus 1:2) Og som den siste artikkelen i denne serien viser, er sannheten fra Gud både frigjørende og livgivende. – Johannes 8:32; 17:3.