Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Familiens oppgavesider

Familiens oppgavesider

 Familiens oppgavesider

Kan du finne feilene?

Les Johannes 6:5–13. Hvilke tre ting på denne tegningen er det som ikke stemmer? Skriv svarene på linjene under. Fargelegg tegningen.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

TIL DRØFTELSE:

Hva fikk Jesus disiplene til å samle sammen, og hvorfor? Hva lærer dette deg om Jesus? Hva kan du gjøre for ikke å sløse med ting?

FAMILIEAKTIVITET:

Les beretningen i Bibelen sammen. Hvis det er mulig, så la forskjellige i familien lese replikkene til hver sin person, slik at én er fortelleren, én er Jesus, én er Filip og én er Andreas.

 Samle og lær

Klipp ut, brett på midten og spar

BIBELKORT 1 JOSVA

SPØRSMÅL

A. Hvordan fikk Josva og hans hær Jerikos murer til å falle?

B. Hvordan sluttet den setningen som Josva begynte slik: «Jeg og min husstand, vi skal . . .»?

C. Hvilke andre navn hadde Josva?

[Oversikt]

4026 fvt. Adam skapt

Levde rundt år 1500 fvt.

1 evt.

98 evt. Siste bok i Bibelen skrevet

[Kart]

Flyttet fra Egypt til det lovte land

EGYPT

DET LOVTE LAND

JOSVA

FAKTA

Sønn av Nun. Var tjener for Moses og ble senere utnevnt til leder for israelittene. (2. Mosebok 33:11; 5. Mosebok 34:9; Josva 1:1, 2) Josva førte modig Guds folk inn i det lovte land. Han stolte på Jehovas løfter, var lydig mot Jehova og tjente ham trofast.

SVAR

A. De adlød Gud ved å marsjere rundt byen. – Josva 6:1–27.

B. «. . . tjene Jehova.» – Josva 24:15.

C. Hosjea og Jehosjua. – 4. Mosebok 13:8, 16.

Folk og land

4. Jeg heter Victor. Jeg er sju år og bor i Malawi, et land i Afrika. Cirka hvor mange Jehovas vitner er det i Malawi? Cirka 750, 7500 eller 75 000?

5. Hvilken prikk viser hvor jeg bor? Tegn en ring rundt den. Tegn så en prikk som viser hvor du bor, og se hvor langt det er mellom de to stedene.

A

B

C

D

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

● Løsningene på oppgavene på sidene 30 og 31 står på side 22.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDENE 30 OG 31

1. Det skal være en liten gutt, ikke en jente, som holder matvarene.

2. I stedet for fem epler skal det være fem brød.

3. I stedet for to maiskolber skal det være to fisker.

4. Cirka 75 000.

5. C.