Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Hva Bibelen sier

Hva er årsaken til at Gud ikke fjerner Djevelen?

Hva er årsaken til at Gud ikke fjerner Djevelen?

HVIS du hadde kunnet lindre smerten til en annen, ville du ikke da ha gjort det? Hjelpearbeidere er gjerne raske med å komme til et sted som er blitt rammet av en naturkatastrofe, for å lette lidelser og redde livet til totalt fremmede mennesker. Man spør kanskje derfor: Hvorfor har Gud ennå ikke fjernet Djevelen, som er ansvarlig for uendelige lidelser blant menneskene?

Som en hjelp til å finne svaret på det spørsmålet kan du kanskje se for deg en viktig rettssak. Morderen, som gjør alt for å sette en stopper for saken, hevder at dommeren ikke er ærlig, og han påstår til og med at dommeren bestikker jurymedlemmene. En rekke vitner blir ført fram for å avgi forklaring.

Dommeren vet at de omfattende prosedyrene vil skape store problemer, og han vil gjerne at saken skal bli avsluttet uten unødige forsinkelser. Han er likevel klar over at for at han skal kunne avsi en dom som vil skape presedens for mulige framtidige saker, må begge parter få nok tid til å legge fram sin versjon.

For at dommeren skal kunne avsi en dom som vil skape presedens, må begge parter få nok tid til å legge fram sin versjon

Hvordan kan denne illustrasjonen settes i forbindelse med en utfordring Djevelen – som også blir kalt dragen, slangen og Satan – rettet mot Jehova, «Den Høyeste over hele jorden»? (Åpenbaringen 12:9; Salme 83:18) Hvem er egentlig Djevelen? Hvilke beskyldninger har han kommet med mot Jehova Gud? Og når vil Gud fjerne ham?

Nødvendig med en presedens

Han som ble Djevelen, var opprinnelig en fullkommen åndeskapning, en av Guds engler.  (Job 1:6, 7) Han gjorde seg selv til Djevelen da han ble besatt av en selvisk ambisjon om å bli tilbedt av mennesker. Han utfordret derfor Guds rett til å herske, og han insinuerte til og med at Gud ikke fortjener å bli vist lydighet. Han beskyldte menneskene for å tjene Gud bare når Gud bestikker dem ved å velsigne dem. Satan hevdet at alle mennesker «kommer til å forbanne» Skaperen når de møter personlige vanskeligheter. – Job 1:8–11; 2:4, 5.

Slike beskyldninger fra Satan krevde svar som ikke ganske enkelt kunne gis ved hjelp av en maktdemonstrasjon. Hvis Djevelen var blitt tilintetgjort i Edens hage, kunne det faktisk ha fått noen til å tro at han hadde rett. Gud, som er i besittelse av absolutt myndighet, begynte derfor å ta rettslige skritt for å få avgjort slike spørsmål for alle som hadde vært vitne til det som skjedde.

I samsvar med sine prinsipper og sin fullkomne rettferdighet ville Jehova Gud at begge parter skulle føre fram vitner som skulle legge fram beviser til støtte for sin side av saken. Det at Jehova har latt det gå en viss tid, har gitt Adams etterkommere muligheten til å leve og stille seg på Guds side ved å velge å være trofaste mot ham av kjærlighet til tross for de vanskelighetene de måtte møte.

Hvor mye lenger?

Jehova Gud er fullstendig klar over at mens denne rettssaken pågår, fortsetter menneskenes lidelser. Men han er bestemt på å avslutte saken så snart som mulig. Bibelen omtaler ham som «den inderlige barmhjertighets Far og all trøsts Gud». (2. Korinter 1:3) Det er klart at «all trøsts Gud» ikke vil la Djevelen få leve lenger enn nødvendig, og han vil heller ikke la virkningene av Djevelens innflytelse få vedvare. På den annen side vil Gud ikke fjerne Djevelen før tiden er inne, før den universelle rettssaken er avsluttet.

Når saken er endelig avgjort, vil Jehovas rett til å herske ha blitt grundig fastslått. Rettssaken mot Satan vil fungere som en prøvestein i all evighet. Hvis noen en eller annen gang skulle komme med en lignende utfordring, kan man vise til Satans eksempel som en presedens, slik at saken ikke behøver å bli tatt opp på nytt.

Jehova Gud vil når tiden er inne, sørge for at hans Sønn, Jesus Kristus, fjerner Djevelen og retter opp skadene etter alle hans gjerninger. Bibelen forteller at Kristus skal overgi «riket til sin Gud og Far . . . når han har gjort all regjering og all myndighet og makt til intet. For han må herske som konge inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Som den siste fiende skal døden bli gjort til intet». – 1. Korinter 15:24–26.

Bibelen lover at det skal bli paradislignende forhold over hele jorden. I samsvar med Guds opprinnelige hensikt skal menneskene leve i et fredelig paradis. «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Ja, «de rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig». – Salme 37:11, 29.

Tenk på de storslåtte framtidsutsiktene som Bibelen holder fram for Guds tjenere: «Se, Guds telt er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:3, 4.