Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

 Vi betrakter verden

Det serbiske departementet for religiøse saker har godkjent søknaden om registrering av det juridiske selskapet som representerer Jehovas vitner. Ifølge myndighetenes opptegnelser har Jehovas vitner vært aktive i området i hvert fall siden 1930.

Det blir anslått at 95 prosent av nedlastingen av musikk over hele verden i 2009, foregikk ulovlig. – TIME, USA.

Jordskjelv – «den form for naturkatastrofe som har kostet flest mennesker livet»

«Jordskjelv har vært den form for naturkatastrofe som har kostet flest mennesker livet i løpet av det siste tiåret», sier United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), som har hovedkontor i Genève. Av dem som døde på grunn av naturkatastrofer i denne perioden, ble nesten 60 prosent drept i jordskjelv. Dette «faremomentet i naturen» fortsetter å utgjøre en alvorlig risiko ettersom åtte av ti byer med det største innbyggertallet i verden ligger på forkastningslinjer hvor det er stor jordskjelvfare. De siste ti årene har mer enn 780 000 mennesker omkommet i 3 852 hendelser som er blitt klassifisert som naturkatastrofer.

Et farlig yrke

«I 2009 ble i alt 110 journalister drept på grunn av sitt arbeid, noe som gjorde fjoråret til det mest dødbringende i det siste tiåret» når det gjelder dette yrket, sier International Press Institute, som har base i Wien. I konfliktområder, som Afghanistan, Irak, Pakistan og Somalia, er «journalister med overlegg blitt gjort til skyteskive» de siste årene, sies det i meldingen. Dette har ført til mindre pressedekning og et «bekymringsfullt vakuum i forståelsen av . . . sammensatte hendelser» i disse områdene. Irak var det farligste landet for journalister det siste tiåret, etterfulgt av Filippinene, Colombia, Mexico og Russland, i nevnte rekkefølge.

Billige importartikler – færre innbrudd

«En overflod av billige, elektroniske artikler» kan føre til at britiske innbruddstyver blir arbeidsledige, sies det i en melding fra Reuters i London som siterer universitetslektor i kriminologi, James Treadwell, ved Leicester universitet i England. Den lave prisen på for eksempel nye DVD-spillere betyr at slike varer praktisk talt ikke har noen salgsverdi. Det «lønner seg rett og slett ikke å stjele dem», sier Treadwell. Men det at varene blir billigere, har ikke gjort slutt på kriminaliteten. Tyver er nå tvert imot ute etter dyrere og mer salgbare varer, ’for eksempel mobiltelefoner og iPod-er, som folk går rundt med’. Tidligere innbruddstyver begynner derfor med andre forbrytelser, for eksempel overfall og ran.