Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Stadig flere feirer jul – hvorfor?

Stadig flere feirer jul – hvorfor?

 Stadig flere feirer jul – hvorfor?

GLEDER du deg til jul? Eller blir du stresset og bekymret når julen nærmer seg? Millioner spør seg selv: «Hvem skal jeg kjøpe gaver til? Hva skal jeg kjøpe? Har jeg råd til det? Hvor lenge må jeg betale på den gjelden jeg får?»

Til tross for slike bekymringer er julen fortsatt veldig populær. Denne feiringen har til og med bredt seg til ikke-kristne land. I Japan feirer de fleste familier nå jul, ikke på grunn av høytidens religiøse betydning, men rett og slett som en festlig anledning. I Kina «er julenissens blide, rødmussete fjes klistret på butikkvinduer i større byer», sier The Wall Street Journal og legger til: «I Kinas nye, voksende middelklasse griper julefeberen om seg og blir en unnskyldning for å handle, spise og feste.»

I mange deler av verden har julen bidratt til et stort oppsving i den lokale økonomien. Det gjelder spesielt Kina, som nå er «en storeksportør av plasttrær, glitter, blinkende lys og annen julepynt», sier avisen.

Land som hovedsakelig er muslimske, fremmer også julelignende festligheter, men ikke nødvendigvis den 25. desember. I Ankara i Tyrkia og i Beirut i Libanon er det ikke uvanlig å se glitrende bartrær og innpakkede gaver i butikkvinduer. I Indonesia sponser hoteller og kjøpesentre festligheter, og barn kan spise middag med julenissen eller få tatt et bilde av seg sammen med ham.

I vestlige land er julen nå stort sett verdslig og kommersiell, med mye reklame «helt tydelig rettet mot barn», sa det kanadiske tidsskriftet Royal Bank Letter. Noen går riktignok fremdeles til julegudstjeneste i en kirke. Men det er kjøpesentrene, som gjenlyder av julesanger, som er blitt de nye templene. Hvorfor en slik forandring? Kan grunnen være knyttet til julens opprinnelse? Hva er julens røtter?

Før vi drøfter slike spørsmål, vil det være fint å lese Bibelens beretninger, som framstillinger av julekrybben skal være basert på.

 [Ramme/bilde på side 4]

Hva Evangelieskribentene Sier

Apostelen Matteus: «Etter at Jesus var blitt født i Betlehem i Judea i kong Herodes’ dager, se, da kom noen astrologer fra østlige områder til Jerusalem og sa: ’Hvor er den jødenes konge som er født? For vi så hans stjerne da vi var i Østen, og vi er kommet for å bøye oss ærbødig for ham.’ Da kong Herodes hørte dette, ble han svært urolig.» Herodes spurte derfor overprestene om «hvor Kristus skulle bli født». Da han fikk vite at det var «i Betlehem», sa han til astrologene: «Dra og let nøye etter det lille barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg.»

«[De] drog . . . av sted; og se, stjernen de hadde sett da de var i Østen, gikk foran dem inntil den stanset over det stedet hvor det lille barnet var. . . . da de gikk inn i huset, så de det lille barnet hos moren, Maria.» Etter at de hadde båret fram gaver til Jesus, «[fikk] de i en drøm . . . en guddommelig advarsel om ikke å vende tilbake til Herodes, [så de] drog . . . en annen vei tilbake til sitt land.

Etter at de hadde dratt bort, se, da viste Jehovas engel seg for Josef i en drøm og sa: ’Stå opp, ta det lille barnet og moren og flykt til Egypt . . . ’ Han stod da opp og tok med seg det lille barnet og moren om natten og drog . . . Da Herodes så at han var blitt narret av astrologene, ble han grepet av et voldsomt raseri, og han sendte ut folk og lot alle gutter i Betlehem og i alle dens distrikter utrydde, fra toårsalderen og derunder». – Matteus 2:1–16.

Disippelen Lukas: Josef «[drog] opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, . . . for å bli registrert sammen med Maria . . . Mens de var der, . . . fødte [hun] sin sønn, den førstefødte, og hun svøpte ham i tøybånd og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i overnattingsrommet.

I det samme området var det også noen hyrder som holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine. Og plutselig stod Jehovas engel hos dem, . . . og de ble svært redde. Men engelen sa til dem: ’Frykt ikke, for se, jeg forkynner et godt budskap for dere om en stor glede som skal bli hele folket til del, for i dag er det født dere en Frelser, som er Kristus, Herren, i Davids by’». Da «skyndte [hyrdene] seg av sted og fant både Maria og Josef og spedbarnet, som lå i krybben». – Lukas 2:4–16.