Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor snakker noen negativt om Jehovas vitner?

Mange er ganske enkelt feilinformert. Andre liker kanskje ikke forkynnelsesarbeidet deres. Vitnene utfører imidlertid dette arbeidet fordi de er glad i sine medmennesker, og fordi de vet at «enhver som påkaller Jehovas navn, skal bli frelst». – Romerne 10:13.

Er Jehovas vitner protestanter, fundamentalister eller en sekt?

Jehovas vitner er kristne, men de er verken protestanter eller katolikker, for de betrakter visse læresetninger i disse religionssamfunnene som ubibelske. Bibelen lærer for eksempel ikke at Gud – selve innbegrepet av kjærlighet – piner mennesker for evig i et brennende helvete. Den lærer heller ikke at mennesket har en udødelig sjel, eller at kristne bør engasjere seg i politikk. – Esekiel 18:4; Johannes 15:19; 17:14; Romerne 6:23. *

«Fundamentalisme er en bred bevegelse innen protestantismen i USA», står det i The World Book Encyclopedia. Noen fundamentalistiske organisasjoner «har antatt sosiale og politiske synspunkter som er basert på en bokstavelig anvendelse av bibelske tekster». Den definisjonen passer ikke på Jehovas vitner. Som nevnt tar de ikke del i politikk, og de prøver heller ikke å påtvinge andre sine meninger ved hjelp av politiske virkemidler eller på andre måter. De har isteden samtaler med folk, gjerne ansikt til ansikt, og bruker tydelige resonnementer, i likhet med de første kristne. – Apostlenes gjerninger 19:8.

En sekt er en avvikende gruppe innen et religionssamfunn eller en gruppe som river seg løs for å opprette et nytt trossamfunn. Jehovas vitner har ikke revet seg løs fra noe religionssamfunn. De er ingen sekt.

Hvordan er Jehovas vitners møter?

Møtene deres er åpne for offentligheten og er i hovedsak et studium av Bibelen. De som er til stede, har ofte anledning til å delta. Et av deres ukentlige møter, den teokratiske tjenesteskolen, hjelper menighetens medlemmer til å bli flinkere til å undervise, lese og gjøre undersøkelser. På et annet møte blir det holdt et 30 minutters foredrag som tar opp et emne som kan være av spesiell interesse for dem som ikke er vitner. Det blir vanligvis etterfulgt av et studium av Bibelen ved hjelp av bladet Vakttårnet. Møtene blir innledet og avsluttet med sang og bønn. Det blir ikke drevet pengeinnsamling og blir ikke sendt rundt noen kollektbøsse. – 2. Korinter 8:12.

Hvordan blir Jehovas vitners arbeid finansiert?

Arbeidet deres blir finansiert av frivillige bidrag. * Vitnene tar ikke betalt for å døpe, vie, begrave eller utføre andre religiøse tjenester. De gir heller ikke tiende. Alle som ønsker å gi et bidrag, kan gjøre det ved å legge det i en bidragsbøsse som er diskré plassert i Rikets sal. Jehovas vitner framstiller selv den bibelske litteraturen de bruker, noe som holder kostnadene nede, og deres Rikets saler og avdelingskontorer blir stort sett bygd av frivillige.

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

Ja. De forsøker faktisk å få den beste tilgjengelige behandlingen for seg selv og sine nærmeste. Mange vitner jobber dessuten i helsevesenet som sykepleiere, ambulansepersonell, leger og kirurger. Jehovas vitner tar imidlertid ikke imot blodoverføring. Bibelen sier: ’Avhold dere fra blod.’ (Apostlenes gjerninger 15:28, 29) Det er interessant at stadig flere leger ser på medisinsk behandling uten bruk av blod som den absolutt beste behandlingen, ettersom man dermed unngår alle de helsefarene som er knyttet til bruk av produkter som inneholder blod.

^ avsn. 5 Hva Bibelen sier om disse spørsmålene og mange andre viktige emner, står det mer om i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 11 I Norge får Jehovas vitner i likhet med andre registrerte trossamfunn også tilskudd fra det offentlige i forhold til antall medlemmer.