Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva andre har sagt

Hva andre har sagt

Frankrike

«Jehovas vitner er borgere som respekterer republikkens lover. . . . De utgjør ingen trussel mot offentlig ro og orden. De arbeider, betaler skatt, har en andel i landets økonomiske utvikling og støtter veldedige formål. Det er flott å se disse menneskene fra forskjellige folkegrupper og med forskjellig bakgrunn samles på en fredelig måte. . . . Hvis alle hadde vært Jehovas vitner, ville vi i politiet ikke hatt noe å gjøre.» – Talsmann for en fransk politiforening.

Ukraina

«Jehovas vitner innprenter høye moralnormer i barna sine. De lærer dem å ta avstand fra oppførsel, handlinger og også holdninger som, [selv om] de blir sett på som normale i dagens verden, kan være skadelige for dem selv og andre. De advarer derfor barna om hvor farlig det er å bruke narkotika, å røyke og å misbruke alkohol. De er klar over hvor viktig det er å være ærlig og arbeidsom. . . . Jehovas vitner lærer barna sine moralske egenskaper, respekt for myndighetene, for andre mennesker og deres eiendom og å være lovlydige borgere.» – The History of Religion in Ukraine, redigert av professor Petro Jarotskyj.

Italia

«Tretti tusen på Olympiastadion som sitter rolig og lytter . . . Ikke noe søppel, ikke noe bråk, ikke noe roping. Sånn var det på Olympiastadion i går . . . Ingen voldsomme geberder, ikke en sigarett, ikke en tomflaske. Bare åpne bibler, folk som noterer, og barn som sitter stille og rolig.» – L’Unità, reportasje fra et stevne som Jehovas vitner holdt i Roma.

«Jehovas vitner lærer barna sine moralske egenskaper . . . og å være lovlydige borgere»

Storbritannia

«Erkediakonen i Cheltenham sa at [den anglikanske kirke] trenger grupper av engasjerte mennesker  som går rundt slik Jehovas vitner gjør.» – The Gazette, Gloucester bispedømme.

Nederland

I byen Leeuwarden fikk Jehovas vitner et brev fra naboene i nærheten av Rikets sal hvor det stod: «Vi vil rose dere for at dere på en utmerket måte har bidratt til å gjøre Noorderweg til et penere strøk. Medlemmene deres er alltid velkledde, og de er svært høflige. Barna har en god oppførsel, de voksne parkerer aldri ulovlig, ingen kaster søppel på gaten, og området rundt Rikets sal er alltid rent og ryddig. Vi håper å ha dere som naboer i lang tid framover, for vi er veldig glad for å ha dere her.»

Mexico

Elio Masferrer, som er professor og forsker ved Escuela Nacional de Antropología e Historia, sa at vitnene hjalp folk som hadde «opplevd alvorlige kriser i familien, for eksempel voldtekt, familievold, alkoholisme og stoffmisbruk». Han sa at det vitnene lærer, «gir dem som har hatt lav selvfølelse, verdighet» og gjør det mulig for dem å «leve uten de store problemene fordi de gjør ting som behager Gud». – Excélsior, avis.

‘. . . Mennesker fra forskjellige folkegrupper og med forskjellig bakgrunn samles på en fredelig måte . . .’

Brasil

En avis skrev: «Jehovas vitners organisasjon er virkelig imponerende. Det er alltid rent der de samles. Alt er svært godt organisert . . . Når arrangementene deres er over, er stedet de har brukt, renere enn da de kom. Under talene er det helt stille. Det er ingen som skubber eller dytter hverandre. Alle har gode manerer. . . . Det er virkelig en religion hvor alt går ordnet for seg. De vet hva det vil si å tilbe Gud.» – Comércio da Franca.

Jehovas vitner tror at Skaperen vet bedre enn noen annen hvilke prinsipper menneskene bør leve etter. (Jesaja 48:17, 18) De gir derfor ham æren når deres oppførsel får andre til å komme med positive kommentarer. Jesus sa: «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger og gi ære til deres Far, som er i himlene.» – Matteus 5:16.