Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan ekteskapet ditt reddes?

Kan ekteskapet ditt reddes?

Eierne er klar over at huset er i dårlig forfatning, men de har bestemt seg for å sette det i stand.

ØNSKER du på samme måte å gjøre noe med ekteskapet ditt? Hvor kan du i så fall begynne? Prøv disse forslagene.

1 Ta en beslutning.

Bli enig med ektefellen din om at dere skal samarbeide om å gjenopprette freden i ekteskapet. Forsøk å skrive ned det dere blir enige om. Når dere begge er motivert, blir det å redde ekteskapet et felles prosjekt. – Forkynneren 4:9, 10.

2 Finn ut hva problemet er.

Hva er det som har kommet forstyrrende inn i ekteskapet deres? Skriv i én setning hva du mener mangler, eller hva du skulle ønske var annerledes. (Efeserne 4:22–24) Forståelig nok kan det problemet du peker på, være noe annet enn det ektefellen din har merket seg.

3 Ha et mål.

Hvordan skulle du ønske at ekteskapet ditt var om et halvt år? Hvilke konkrete forbedringer skulle du ønske å oppleve? Skriv ned målet ditt. Når du har klart for deg hva det er behov for i ekteskapet ditt, vil det være lettere å nå målet. – 1. Korinter 9:26.

 4 Følg Bibelens veiledning.

Når du har funnet ut hva problemet består i, og har bestemt deg for hvilke forbedringer du ønsker å gjøre, bør du gå til Bibelen for å få råd. Dens prinsipper har alltid virket, og de vil fortsette å virke. (Jesaja 48:17; 2. Timoteus 3:17) Bibelen oppfordrer for eksempel både deg og ektefellen din til å være villige til å tilgi. Ja, den sier at ’det er en pryd å overse overtredelse’. – Ordspråkene 19:11; Efeserne 4:32.

Selv om det til å begynne med ser ut til at anstrengelsene dine ikke er til noen nytte, så gi ikke opp. Boken The Case for Marriage forteller om de oppmuntrende resultatene av en undersøkelse. Den sier: «Kjensgjerningene er overraskende: 86 prosent av dem som er ulykkelig gift, men som likevel holder ut, oppdager at de fem år senere har et lykkeligere ekteskap.» Selv ektepar som beskrev seg som meget ulykkelige, opplevde en fullstendig forandring.

Kanskje du kan erfare det samme. Utgiverne av dette bladet, Jehovas vitner, har funnet at Bibelen inneholder praktiske prinsipper for dem som er gift. Mange ekteskap blir for eksempel lykkeligere når ektefellene er gode mot hverandre, er inderlig medfølende og villig tilgir hverandre. Hustruer har lært verdien av å ha en ’stille og mild ånd’, og ektemenn har erfart hvor mye de får igjen når de ikke er «bitre og vrede» på sin kone. – 1. Peter 3:4; Kolosserne 3:19.

Grunnen til at disse bibelske prinsippene er så virkningsfulle, er at det er Bibelens Forfatter, Jehova Gud, som har innstiftet ekteskapet. Du kan kanskje be Jehovas vitner om flere opplysninger om hvordan Bibelen kan være til hjelp i deres ekteskap. *

^ avsn. 14 For å hjelpe familier har Jehovas vitner utgitt den 192-siders boken Hemmeligheten ved et lykkelig familieliv. Skriv gjerne til Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk for å få flere opplysninger.