Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fire faktorer du bør være klar over

Fire faktorer du bør være klar over

Etter å ha vurdert omfanget av skadene har eierne et valg – å rive huset eller å redde det.

HAR du lignende tanker i forbindelse med ekteskapet ditt? Kanskje ektefellen din har misbrukt den tilliten du hadde til ham eller henne, eller kanskje tilbakevendende konflikter har tappet forholdet for glede. Hvis det er slik, sier du kanskje til deg selv: «Vi er ikke glad i hverandre lenger», «Vi passer bare ikke sammen», eller: «Vi visste ikke hva vi gjorde da vi giftet oss.» Det kan til og med være at du tenker: «Kanskje vi bør skilles.»

Før du tar en forhastet avgjørelse om å skille deg, bør du tenke deg om. En skilsmisse gjør ikke alltid slutt på livets bekymringer. Tvert imot fører det at en skiller seg, ofte bare til at én type problemer blir byttet ut med en annen. I boken The Good Enough Teen sier dr.philos. Brad Sachs advarende: «Par som tenker på å skille lag, drømmer ofte om den perfekte skilsmisse – en plutselig og varig slutt på en vond og stormfull konflikt som blir erstattet av en behagelig og fredelig atmosfære. Men en slik tilstand kommer alltid til å være like uoppnåelig som det perfekte ekteskap.» Det er derfor viktig å være godt informert og å nærme seg spørsmålet om skilsmisse på en realistisk måte.

Bibelen og skilsmisse

Bibelen betrakter ikke skilsmisse som noe som er av liten betydning. Den sier at Jehova Gud ser på det at man lettvint vraker ektefellen sin, kanskje til fordel for en annen, som forrædersk, og den sier at det er noe han hater. (Malaki 2:13–16) Ekteskapet er en varig forbindelse. (Matteus 19:6) Mange ekteskap som har gått i oppløsning på grunn av uvesentlige ting, kunne ha vært reddet hvis partene hadde vært flinkere til å tilgi. – Matteus 18:21, 22.

Samtidig tillater Bibelen skilsmisse og gjengifte, men bare av én grunn – seksuell omgang utenfor ekteskapet. (Matteus 19:9) Hvis du får vite at ektefellen din har vært utro, har du derfor rett til å oppløse ekteskapet. Andre bør ikke påtvinge deg sitt syn, og hensikten med denne artikkelen er ikke å fortelle deg hva du skal gjøre. Når alt kommer til alt, er det du som skal leve med konsekvensene; det er derfor du som må bestemme hva du skal gjøre. – Galaterne 6:5.

Bibelen sier imidlertid: «Den kloke gir akt på sine skritt.» (Ordspråkene 14:15) Så selv om du har et bibelsk grunnlag for skilsmisse, gjør du klokt i å tenke alvorlig over hva en skilsmisse  vil innebære. (1. Korinter 6:12) David, som bor i Storbritannia, sier: «Noen tror kanskje at de må bestemme seg raskt. Men jeg har vært igjennom en skilsmisse, og jeg kan av erfaring si at man trenger tid til å tenke grundig over tingene.» *

La oss se på fire viktige faktorer som du bør vurdere. Når vi gjør det, så legg merke til at ingen av dem som er skilt, og som blir sitert, sier at de tok en gal avgjørelse. Men det de sier, belyser noen av de utfordringene som ofte oppstår måneder eller til og med år etter at et ekteskap er blitt oppløst.

1 Økonomiske problemer

Daniella i Italia hadde vært gift i tolv år da hun fant ut at mannen hennes hadde hatt et forhold til en kollega. Daniella sier: «Da jeg fikk vite det, var kvinnen gravid i sjette måned.»

Etter at de hadde vært fra hverandre en periode, bestemte Daniella seg for å forlange skilsmisse. «Jeg prøvde å redde ekteskapet,» sier hun, «men mannen min fortsatte å være utro.» Daniella mener at hun tok et riktig valg. Men hun sier: «Så snart vi flyttet fra hverandre, ble den økonomiske situasjonen min fryktelig vanskelig. Noen ganger hadde jeg ikke engang noe å spise til kvelds. Jeg drakk bare et glass melk.»

Maria i Spania opplevde noe lignende. Hun sier: «Eksmannen min støtter oss ikke økonomisk, og jeg må jobbe veldig mye for å nedbetale gjeld som han hadde. Jeg måtte også flytte fra et stort, fint hus til en liten leilighet i et utrygt område.»

Som disse erfaringene viser, fører en skilsmisse ofte til at kvinner havner i et økonomisk uføre. En europeisk studie som foregikk i 7 år, viste faktisk at mens inntekten til menn økte med 11 prosent etter en skilsmisse, ble inntekten til kvinner redusert med 17 prosent. Mieke Jansen, som ledet studien, sier: «For noen kvinner er dette vanskelig fordi de må ta seg av barna, finne seg en jobb og dessuten takle de følelsesmessige påkjenningene som en skilsmisse fører med seg.» London-avisen The Daily Telegraph sa at slike faktorer ifølge noen advokater fører til «at man blir tvunget til å tenke seg om to ganger før man skiller lag».

Hva som kan skje: Hvis du skiller deg, blir kanskje inntekten din lavere. Det kan også være at du må flytte. Hvis du får foreldreansvaret, kan det være at du får problemer med å forsørge deg selv og samtidig dekke barnas behov på en tilfredsstillende måte. – 1. Timoteus 5:8.

 2 Rollen som forelder

«Det at mannen min var utro, kom som et forferdelig sjokk,» sier Jane, en kvinne i Storbritannia. «Jeg var også helt knust fordi han faktisk valgte å reise fra oss.» Jane skilte seg fra mannen sin. Hun mener fremdeles at hun tok en riktig avgjørelse, men hun innrømmer: «Én utfordring jeg møtte, var det å måtte være både mor og far. Jeg måtte ta alle avgjørelsene selv.»

Graciela, en skilt mor i Spania, var i en lignende situasjon. Hun sier: «Jeg fikk fullt foreldreansvar for den 16 år gamle sønnen vår. Men tenårene er en vanskelig tid, og jeg var dårlig rustet til å oppdra sønnen vår alene. Det var dager og netter da jeg bare gråt. Jeg følte meg helt mislykket som mor.»

De som har delt foreldreansvar, står kanskje overfor enda et problem – det å skulle bli enig med sin tidligere ektefelle om slike ømtålige spørsmål som besøksordninger, barnebidrag og oppdragelse. Christine, en skilt mor i USA, sier: «Det er ikke lett å få til et godt samarbeid med eksmannen. Det er så mange følelser inne i bildet, og hvis du ikke passer på, kan det ende med at du bruker barnet som et redskap for å prøve å manipulere situasjonen.»

Hva som kan skje: Den avgjørelsen om foreldreansvar som blir truffet i retten, er kanskje ikke slik du hadde foretrukket. Hvis dere har delt foreldreansvar, er din tidligere ektefelle kanskje ikke så rimelig som du skulle ønske i forbindelse med samvær, økonomisk støtte og lignende.

3 Hvordan en skilsmisse kan virke på deg

Mark fra Storbritannia opplevde å bli bedratt av sin kone. Det skjedde ikke bare én gang. «Etter at det hadde skjedd for andre gang,» sier han, «klarte jeg ikke tanken på at det kunne skje igjen.» Mark skilte seg fra sin kone, men han oppdaget at han fortsatt hadde følelser for henne. «Når andre sier negative ting om henne, tror de at de hjelper meg – men  det gjør de ikke,» sier han. «Kjærlighet varer lenge.»

David, som er sitert tidligere, ble også helt knust da han fikk vite at hans kone hadde et forhold til en annen mann. «Jeg kunne bare ikke tro det,» sier han. «Jeg ønsket virkelig å være sammen med min kone og barna våre hele livet.» David valgte å skille seg, men bruddet har ført til at han er usikker på framtiden. «Jeg lurer på om noen kan bli virkelig glad i meg, eller om dette kanskje kommer til å skje igjen hvis jeg gifter meg på nytt,» sier han. «Selvtilliten min har fått seg en knekk.»

Hvis du er skilt, må du regne med å oppleve mange forskjellige følelser. På den ene side kan det være at du fortsatt er glad i denne personen, som du var «ett kjød» med. (1. Mosebok 2:24) På den annen side er du kanskje bitter på grunn av det som har skjedd. Graciela, som er sitert tidligere, sier: «Selv etter flere år føler du deg forvirret, ydmyket og hjelpeløs. Du husker lykkelige stunder i ekteskapet, og du tenker: ’Han pleide å si at han ikke kunne leve uten meg. Var det bare løgn? Hvorfor skjedde dette?’»

Hva som kan skje: Du har kanskje fortsatt en følelse av sinne og bitterhet på grunn av den dårlige måten ektefellen din behandlet deg på. Noen ganger blir du kanskje overveldet av ensomhet. – Ordspråkene 14:29; 18:1.

4 Hvordan en skilsmisse kan virke på barna

«Det var forferdelig,» sier José, en skilt far i Spania. «Det verste av alt var å oppdage at det var mannen til søsteren min som var den andre mannen. Jeg ønsket bare å dø.» José så at de to guttene hans, som var to og fire år, også ble berørt av det moren deres gjorde. Han sier: «De klarte ikke å avfinne seg med situasjonen. De kunne ikke forstå hvorfor moren deres bodde sammen med onkelen deres, og hvorfor  jeg hadde tatt dem med meg og flyttet inn hos søsteren min og moren min. Hvis jeg måtte ut en tur, spurte de: ’Når kommer du hjem?’, eller de sa: ’Pappa, ikke gå ifra oss!’»

Barn er ofte de glemte ofrene på skilsmissens slagmark. Men hva om foreldrene bare ikke klarer å komme overens? Er skilsmisse virkelig «bedre for barna» i en slik situasjon? I den senere tid er det stadig blitt reist innvendinger mot den oppfatningen – spesielt når det ikke er snakk om ekstreme problemer i ekteskapet. Boken The Unexpected Legacy of Divorce sier: «Mange voksne som er fanget i et svært ulykkelig ekteskap, ville bli overrasket over å få vite at barna deres er forholdsvis tilfredse. De bryr seg ikke om at mamma og pappa sover i hver sin seng, så lenge familien er sammen.»

Barn legger riktignok ofte merke til konflikter mellom foreldrene, og et anstrengt forhold dem imellom kan ha en skadelig virkning på barnas sinn og hjerte. Men det å anta at en skilsmisse automatisk vil være til deres beste, kan være en feilaktig oppfatning. «Det ser ut til at den rammen som ekteskapet utgjør, hjelper foreldrene til å fortsette å gi barna den konsekvente og rimelige oppdragelse som de reagerer positivt på selv når ekteskapet ikke er ideelt,» skriver Linda J. Waite og Maggie Gallagher i boken The Case for Marriage.

Hva som kan skje: En skilsmisse kan ha en ødeleggende virkning på barna dine, særlig hvis du ikke oppmuntrer dem til å ha et godt forhold til din tidligere ektefelle. – Se rammen  «Mellom barken og veden».

Denne artikkelen har drøftet fire faktorer som du bør vurdere hvis du tenker på skilsmisse. Som nevnt er det du som må bestemme hvilken avgjørelse du skal ta hvis ektefellen din har vært utro. Hva du enn velger å gjøre, må du forstå konsekvensene. Vær klar over de utfordringene du kommer til å møte, og vær forberedt på å takle dem.

Etter å ha tenkt nøye over saken mener du kanskje at det å arbeide for å styrke ekteskapet er en bedre løsning. Men er det virkelig mulig?

^ avsn. 8 Navnene i denne artikkelen er forandret.