Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Hva Bibelen sier

Hva er dommens dag?

Hva er dommens dag?

Bibelen sier at Gud «har fastsatt en dag da han har til hensikt å dømme den bebodde jord». (Apostlenes gjerninger 17:31) Mange liker ikke tanken på å måtte stå til doms. Er det slik du føler det?

HVIS det er tilfellet, kan du finne trøst i å få vite at dommens dag er en kjærlig ordning som vil bringe menneskene – også dem som har dødd – store velsignelser. (Matteus 20:28; Johannes 3:16) Hvorfor er det nødvendig med en dommens dag? Hva kommer egentlig til å skje i løpet av den ’dagen’?

Dommens dag – hvorfor nødvendig?

Da Gud satte menneskene på jorden, var det ikke hans hensikt at den bare skulle være et midlertidig sted hvor menneskene skulle prøves med tanke på framtidig liv et annet sted. Han skapte menneskene for at de skulle leve for evig på jorden. Til tross for at de to første menneskene var fullkomne både fysisk og mentalt, gjorde de opprør mot Gud. De mistet dermed selv muligheten til å leve evig og førte synd og død over alle sine etterkommere. – 1. Mosebok 2:15–17; Romerne 5:12.

Dommens dag vil være en periode på tusen år. I løpet av denne perioden vil menneskene ha mulighet til å vinne tilbake det som Adam og Eva mistet. * Legg merke til at Apostlenes gjerninger 17:31, som er sitert ovenfor, sier at dommens dag vil berøre dem som lever på «den bebodde jord». De som får en gunstig dom, vil få leve her på jorden og kunne glede seg over evig liv under fullkomne forhold. (Åpenbaringen 21:3, 4) Dommens dag bidrar derfor til at Guds opprinnelige hensikt med jorden og menneskene blir gjennomført.

Den som Gud har utnevnt til dommer, er Kristus Jesus. Bibelen sier at Jesus skal «dømme de levende og de døde». (2. Timoteus 4:1) Hvem er «de levende» som skal bli dømt? Hvordan vil de døde få liv igjen på «den bebodde jord»?

Jesus dømmer «de levende»

Vi nærmer oss nå den forutsagte enden for denne verdensordning, da Gud skal tilintetgjøre alle deler av det fordervede menneskesamfunn  og fjerne de onde. Det er de som overlever enden for denne ordningen, som er «de levende» som skal bli dømt. – Åpenbaringen 7:9–14; 19:11–16.

I løpet av denne domsperioden, som vil vare i tusen år, skal Kristus Jesus herske over jorden sammen med 144 000 menn og kvinner som er blitt oppreist til liv i himmelen. De skal tjene som konger og prester og sørge for at trofaste mennesker får nyte godt av Jesu gjenløsningsoffer, og for at de gradvis blir løftet opp til fysisk og mental fullkommenhet. – Åpenbaringen 5:10; 14:1–4; 20:4–6.

Under hele dommens dag vil Satan og demonene være hindret i å øve innflytelse på det menneskene holder på med. (Åpenbaringen 20:1–3) Men når dommens dag er over, vil Satan få anledning til å sette ethvert menneskes lojalitet på prøve. De som forblir lojale mot Gud, vil ha bestått den prøven som Adam og Eva ikke bestod. De kommer til å få en gunstig dom, noe som vil innebære at de får leve evig i det gjenopprettede paradiset på jorden. De som velger å gjøre opprør mot Gud, vil bli tilintetgjort for evig, og det samme vil skje med Satan og demonene. – Åpenbaringen 20:7–9.

«De døde» blir dømt

Ifølge Bibelen skal de døde «stå opp» på dommens dag. (Matteus 12:41) Jesus sa at «den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut – de som har gjort gode ting, til en livets oppstandelse, de som har praktisert onde ting, til en dommens oppstandelse». (Johannes 5:28, 29) Det siktes ikke her til avdøde menneskers sjeler, sjeler uten legemer. De døde er helt uten bevissthet og har ikke en sjel som lever videre etter døden. (Forkynneren 9:5; Johannes 11:11–14, 23, 24) Jesus vil bringe dem som sover i døden, tilbake til livet igjen på jorden.

Kommer den dom som de oppstandne får, til å være basert på det de gjorde før de døde? Nei. Bibelen lærer at «den som har dødd, er blitt frikjent fra sin synd». (Romerne 6:7) Så de som får en oppstandelse til liv på jorden, vil – i likhet med dem som overlever enden for denne ordning – bli dømt «etter sine gjerninger» i løpet av dommens dag. (Åpenbaringen 20:12, 13) Avhengig av hvordan deres handlinger til slutt blir vurdert, vil oppstandelsen føre enten til evig liv eller til tilintetgjørelse for dem. For mange av dem som får livet tilbake, vil det være første gang de får lære om Jehova Gud og om hva han krever av dem som skal få fortsette å leve. De vil ha mulighet til å gjøre Guds vilje og oppnå evig liv på jorden.

Ingen grunn til frykt

De som lever på dommens dag, vil få undervisning fra Gud og mulighet til å praktisere det de lærer, og de vil kunne glede seg over de velsignelser alt dette bringer. Tenk hvilken glede du vil føle når du blir gjenforent med dine kjære som har fått en oppstandelse, og dere sammen går framover mot menneskelig fullkommenhet.

Tenk hvilken glede du vil føle når du blir gjenforent med dine kjære som har fått en oppstandelse

Når dommens dag er omme, vil Gud tillate at Satan får sette menneskenes lojalitet på prøve. Men det er ingen grunn til å være bekymret eller redd. Nå vil alle som lever, være fullt ut rustet til å møte denne endelige prøven. Dommens dag vil altså være et ledd i gjennomføringen av Guds hensikt når det gjelder å fjerne alle virkninger av det opprinnelige opprøret mot Gud i Edens hage.

^ avsn. 7 I Bibelen kan ordet «dag» sikte til tidsperioder av forskjellig lengde. Se for eksempel 1. Mosebok 2:4.