Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

’Det må gjøres noe med den egoistiske tendensen’

’Det må gjøres noe med den egoistiske tendensen’

 ’Det må gjøres noe med den egoistiske tendensen’

● GIBRALTAR, som ligger på sørspissen av Pyrenéhalvøya, har opplevd mange beleiringer og invasjoner i løpet av sin turbulente historie. Men en helg i oktober 2008 opplevde byen en fredelig «invasjon» av nesten tusen spaniere. De kom for å bygge en Rikets sal som skulle være møtested for de to menighetene av Jehovas vitner som kommer sammen i Gibraltar.

Regjeringssjefen sa til Våkn opp! at de mange hundre Jehovas vitner som var kommet for å arbeide på prosjektet, var hjertelig velkommen til Gibraltar. Han sa at Jehovas vitner «bidrar med noe positivt til lokalsamfunnet. Det er ingen som slår dem når det gjelder å få så mange mennesker til å komme til Gibraltar for å være med på ett og samme prosjekt – og til og med et som er basert på frivillig innsats».

De lokale myndighetene støttet prosjektet helt fra begynnelsen ved at de sjenerøst stilte en egnet tomt til rådighet hvor dette stedet for tilbedelse kunne oppføres. Hva var det som motiverte myndighetene til å vise slik gavmildhet?

«Jeg mener at gudfryktighet er et positivt trekk i ethvert samfunn,» forklarte regjeringssjefen. «Alle religionssamfunn i Gibraltar har en grunnlovfestet rett til religionsfrihet, så myndighetene er moralsk forpliktet til ikke å drive med forskjellsbehandling i religiøse saker. Det å skaffe vitnene en egnet tomt hvor de kan bygge et møtelokale, er dessuten en investering i samfunnet.»

«Vi må gjøre noe med den utbredte egoistiske tendensen,» tilføyde han. «Den entusiastiske gruppen med frivillige fra dere har vist at dette faktisk går an.»

Til tross for et uvær som gjorde at prosjektet ble forsinket, ble Rikets sal ferdig den tredje dagen, om mandagen. «Mange av de frivillige tilbød seg å bli i Gibraltar den ekstra dagen for at prosjektet skulle bli fullført,» fortalte Secundino Nogal, som førte tilsyn med arbeidet. «Vi er vant til å løse problemer. Den byggemetoden vi bruker, krever fleksibilitet. Men framfor alt krever den uselviskhet, og det er derfor det er så givende å være med på dette.» *

[Fotnote]

^ avsn. 7 En lokalavis, Gibraltar Chronicle, skrev: «I en helg da naturkreftene var opptatt med å ødelegge, fullførte Jehovas vitner i Gibraltar . . . templet sitt [Rikets sal] ved hjelp av en hel hær av frivillige på bare tre dager.»