Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Sunne mødre – sunne barn

Sunne mødre – sunne barn

 Sunne mødre – sunne barn

ET SUNT og friskt nyfødt barn ligger i morens armer. Faren stråler av stolthet. Slike lykkelige scener utspiller seg millioner av ganger hvert år, og det er derfor lett å ta en normal barnefødsel for gitt. Det er jo en naturlig prosess – så hvorfor skulle man bekymre seg?

Det er sant at en fødsel vanligvis går bra, men ikke alltid. Vordende foreldre som er forstandige, tar derfor fornuftige forholdsregler for å unngå unødige komplikasjoner. De skaffer seg for eksempel kunnskap om de problemene som kan være knyttet til en fødsel, de sørger for å få god svangerskapsomsorg, og de tar enkle skritt for å redusere farene i forbindelse med fødselen. La oss se nærmere på disse punktene.

Årsaker til problemer knyttet til en fødsel

En av årsakene til problemer for både mor og barn i forbindelse med en fødsel, er mangel på god oppfølging under svangerskapet. Dr. Cheung Kam-lau, som er barnelege ved avdelingen for nyfødte på Prince of Wales Hospital i Hongkong, sier at «mangel på svangerskapsomsorg kan føre til risikosvangerskap». Han sier også at «de fleste av disse mødrene forventer å få sunne og friske barn, men ting går ikke alltid som de skal».

 I forbindelse med de problemene som kan ramme mødre, sier tidsskriftet Journal of the American Medical Women’s Association at «det som først og fremst fører til mødredødelighet», er store blødninger, det at fødselen stopper opp, infeksjoner og unormalt høyt blodtrykk. Effektive behandlingsmåter er imidlertid velkjente, og i de fleste tilfeller «er det med dagens medisinske behandling . . . ikke nødvendig med komplisert teknisk inngripen,» legger tidsskriftet til.

Behandling som er lett tilgjengelig, kunne også ha hjulpet mange barn. Tidsskriftet UN Chronicle skriver at «to tredjedeler av dødsfallene blant nyfødte kunne ha vært unngått hvis alle mødre og nyfødte» hadde fått medisinsk behandling som er «velkjent, som er gjennomførbar, og som det er mulig å gi uten å ta i bruk avansert teknologi». Manglende kunnskap og det å ta lett på svangerskapskontroll er dessverre bare så altfor vanlig blant dem som skal bli mødre, melder nyhetsbyrået Philippines News Agency.

Optimal svangerskapsomsorg for mor og barn

«Friskere mødre får friskere barn,» skriver UN Chronicle. Tidsskriftet konstaterer også at når en kvinne under svangerskapet og fødselen og i tiden etterpå får utilstrekkelig eller ingen medisinsk behandling, gjelder det også barnet.

I noen land er det kanskje vanskelig for en gravid kvinne å få tilstrekkelig helseomsorg. Hun må kanskje reise langt, eller hun har kanskje ikke råd til å betale de medisinske utgiftene. Men hvis det i det hele tatt er mulig, bør en vordende mor prøve å skaffe seg i hvert fall noe profesjonell svangerskapsomsorg. Dette er spesielt viktig for en kvinne som lever etter det som står i Bibelen, som viser at et menneskeliv er hellig, også livet til et ufødt barn. – 2. Mosebok 21:22, 23; * 5. Mosebok 22:8.

Innebærer tilstrekkelig helseomsorg at man går til legen hver uke? Nei, ikke nødvendigvis. I forbindelse med noen vanlige komplikasjoner som oppstår i løpet av et svangerskap og en fødsel, fant Verdens helseorganisasjon (WHO) ut «at kvinner som gikk til legen bare fire ganger i løpet av svangerskapet», oppnådde det samme som «dem som hadde vært hos legen tolv eller flere ganger».

Hva leger kan gjøre

For å forbedre prognosene til moren og hennes ufødte barn vil medisinske fagfolk, spesielt de som er spesialister innen obstetrikk, ta følgende skritt:

▪ De gjennomgår pasientens sykehistorie og foretar en undersøkelse for å fastslå risikomomenter og forebygge komplikasjoner som kan ha med moren eller med det ufødte barnet å gjøre.

▪ De tar kanskje blodprøver og urinprøver for å sjekke om kvinnen har slike problemer som anemi, infeksjoner, rhesusuforlikelighet og visse sykdommer. Det sistnevnte kan omfatte diabetes, røde hunder, seksuelt overførte sykdommer og nyresykdommer, som kan føre til økt blodtrykk.

▪ Når det er tilrådelig og pasienten godtar det, kan det være at de anbefaler vaksinasjoner for slike ting som influensa, stivkrampe og rhesusuforlikelighet.

▪ De kan også anbefale vitamintilskudd, spesielt folsyre.

 Når en lege finner ut hvilke risikofaktorer som er forbundet med hvert enkelt svangerskap, og tar de nødvendige forholdsregler – eller hjelper moren til å gjøre det – vil legen forbedre prognosene for både mor og barn.

Å redusere risikoene under fødselen

«Den farligste perioden for en gravid kvinne er den kritiske tiden i forbindelse med veene og fødselen,» sier Joy Phumaphi, tidligere assisterende generaldirektør for Family and Community Health i WHO. Hva kan man gjøre for å forhindre alvorlige, ja til og med livstruende, problemer i denne kritiske perioden? Det man kan gjøre, er forholdsvis enkelt, men det må gjøres på forhånd. * Dette er spesielt viktig for dem som ikke vil ta imot blodoverføring av bibelske grunner, eller for dem som ikke ønsker blod på grunn av den betydelige medisinske risikoen. – Apostlenes gjerninger 15:20, 28, 29.

Slike pasienter bør gjøre det de innen rimelighetens grenser kan, for å forsikre seg om at legen eller jordmoren har både den kompetanse og erfaring som er nødvendig når det gjelder å benytte medisinske alternativer til blodoverføring. Det vil også være klokt av vordende foreldre å undersøke om man på sykehuset eller det stedet der fødselen skal finne sted, er villig til å samarbeide. * Her er to viktige  spørsmål til legen: 1. Hva kommer du til å gjøre hvis moren eller barnet mister en betydelig mengde blod, eller hvis det oppstår andre komplikasjoner? 2. Hvis du ikke er til stede når barnet blir født, hvilke alternative tiltak vil da bli truffet?

En forstandig kvinne vil naturligvis snakke med legen for å forsikre seg om at blodprosenten hennes før fødselen er så høy som mulig, innenfor rammen av det som er normalt. Legen vil på sin side kanskje anbefale at hun tar folsyre og andre B-vitaminer, foruten jerntilskudd, for å bygge opp hemoglobinverdien.

Legen vil også ta en hel del andre faktorer i betraktning. Er det for eksempel under svangerskapskontrollen blitt oppdaget noen helseproblemer som kanskje bør vies oppmerksomhet? Bør den vordende moren unngå å stå for mye? Bør hun hvile seg mer? Bør hun legge på seg eller slanke seg, eller bør hun sørge for å få mer mosjon? Og bør hun være mer nøye med hygienen, deriblant munnhygienen?

Undersøkelser viser at tannkjøttsykdom hos gravide kvinner er forbundet med økt risiko for svangerskapsforgiftning, en alvorlig komplikasjon som blant annet kjennetegnes av plutselig forhøyet blodtrykk, sterk hodepine og ødem (opphopning av væske i vevene). * Svangerskapsforgiftning kan føre til en for tidlig fødsel og er en av hovedårsakene til at fosteret og moren dør, spesielt i utviklingsland.

En påpasselig lege vil være oppmerksom på ethvert tegn på infeksjon hos den vordende moren. Og hvis hun får for tidlige veer, vil han anbefale at hun straks blir innlagt på sykehus, noe som kan være livreddende.

«Kvinner risikerer å dø for å gi liv,» sier dr. Quazi Monirul Islam, som er direktør for Department of Making Pregnancy Safer i WHO. Men god medisinsk behandling under svangerskapet, under fødselen og umiddelbart etterpå kan bidra til å forhindre mange komplikasjoner, og til og med dødsfall. Først og fremst bør man naturligvis prøve å bevare en god helse. Hvis du ønsker å få et sunt barn, må du gjøre ditt beste for å være en sunn mor.

[Fotnoter]

^ avsn. 10 Den hebraiske grunnteksten sikter til en ulykke der enten moren eller det ufødte barnet dør.

^ avsn. 21 Ektepar som er Jehovas vitner, kan snakke med Jehovas vitners lokale sykehuskontaktutvalg før barnet blir født. Medlemmer av et sykehuskontaktutvalg besøker sykehus og leger for å gi dem informasjon om medisinsk behandling uten bruk av blod i forbindelse med pasienter som er Jehovas vitner. Sykehuskontaktutvalget kan også hjelpe til med å finne en lege som respekterer pasientens trosoppfatninger og har erfaring når det gjelder medisinsk behandling uten bruk av blod.

^ avsn. 24 Det er riktignok nødvendig med flere undersøkelser for å fastslå om tannkjøttsykdom fører til økt risiko for svangerskapsforgiftning, men det vil alltid være lurt å ta godt vare på tannkjøttet og tennene.

[Uthevet tekst på side 27]

Ifølge tall som ble offentliggjort i oktober 2007, dør det en kvinne nesten hvert minutt – 536 000 hvert år – på grunn av problemer som har med graviditet å gjøre. – FNs befolkningsfond

[Uthevet tekst på side 28]

«Hvert år fødes det 3,3 millioner dødfødte barn, og flere enn 4 millioner nyfødte dør i løpet av de første 28 dagene.» – UN Chronicle

[Ramme på side 29]

 FORBEREDELSER I LØPET AV SVANGERSKAPET

1. Hvis det er mulig, så velg sykehus, lege eller jordmor på bakgrunn av undersøkelser du har gjort på forhånd.

2. Gå regelmessig til legen eller jordmoren og sørg for å få et tillitsfullt og godt forhold.

3. Pass godt på helsen din. Hvis det er mulig, bør du ta anbefalte vitaminer, men unngå å ta medisiner (selv reseptfrie produkter) uten at legen din godkjenner det. Det er lurt å holde seg unna alkohol. «Selv om risikofaktoren er størst for barn som har mødre som drikker mye, vet man ennå ikke om det finnes et helt trygt alkoholforbruk under svangerskapet,» sier National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.

4. Hvis du får for tidlige veer (før 37. uke), bør du straks kontakte lege eller fødeavdeling. Rask behandling kan bidra til å forhindre en for tidlig fødsel og de komplikasjonene det kan medføre. *

5. Skriv ned personlige avgjørelser i forbindelse med medisinsk behandling. Mange har for eksempel syntes at det har vært til stor hjelp å fylle ut en fullmakt i helsespørsmål på forhånd. Finn ut hva som brukes og er juridisk godkjent i det landet du bor i.

6. Etter fødselen bør du ta godt vare på din egen helse og også barnets helse, spesielt hvis barnet ble født for tidlig. Kontakt straks en barnelege hvis det oppstår problemer.

[Fotnote]

^ avsn. 41 Det blir vanligvis gitt blodoverføring til for tidlig fødte barn som har anemi, ettersom det hos dem ikke produseres nok røde blodceller.