Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

 Vi betrakter verden

«Ni av ti katastrofer er nå klimarelaterte. Antall registrerte katastrofer er fordoblet fra 200 i året til over 400 i løpet av de siste 20 årene.» – JOHN HOLMES, FNs VISEGENERALSEKRETÆR FOR HUMANITÆRE SAKER OG NØDHJELPSKOORDINATOR.

Menneskerettigheter for urbefolkningsgrupper

«FNs erklæring om urfolks rettigheter», som ble vedtatt i 2007, er nå blitt oversatt til maya og nahuatl, de indianerspråkene som er mest utbredt i Mexico. «Det er minst ti millioner mennesker [i Mexico] som ikke er klar over sine rettigheter,» melder avisen El Universal. «Derfor vet de ofte ikke at de blir dårlig behandlet.» Det sies at disse oversettelsene vil være et redskap i kampen for at deres grunnleggende menneskerettigheter skal bli respektert.

Jomfrudom til salgs

Sosiologer er sjokkert over hvor villige noen polske ungdommer er til å debutere seksuelt for penger, melder bladet Newsweek Polska. «Det enkle budskapet som når de unge fra alle kanter, er at alt kan selges,» sier psykolog Jacek Kurzępa ved Zielona Góra universitet. Stadig flere auksjonerer også bort sin jomfrudom på Internett. Den prisen de unge betaler når de treffer et slikt valg, er imidlertid høy. «Den avgjørelsen har innvirkning på resten av [deres] liv og framtidige forhold til en partner,» sier Kurzępa.

Urbane samfunn i Amazonas?

Tidligere trodde man at det sørlige Amazonas bare bestod av urskog. Men nå viser det seg at det kan ha vært store områder der med urbane samfunn «omgitt av høye voller». Denne konklusjonen ble trukket av antropologer som arbeidet i delstaten Mato Grosso i Brasil. I et område på kanskje 30 000 kvadratkilometer fant de «nettverk av byer og mindre landsbyer omgitt av voller» og overgrodd med tropeskog. Noen av byene dekket et område på over 600 mål. En rapport fra de antropologene ved universitetet i Florida som gjorde oppdagelsen, viser at bosetningene «daterer seg fra rundt 1250 til 1650, da europeiske kolonister og de sykdommene de brakte med seg, sannsynligvis tok livet av de fleste innbyggerne».

Nytten av planter i rekonvalesenttiden

Man har lenge antatt at kontakt med naturen kan redusere stress, skape positive følelser og lindre en pasients lidelser. Nyere forskning bekrefter dette. «Tilfeldig utvalgte sykehuspasienter ble plassert på rom med eller uten planter i rekonvalesenttiden,» skriver nettavisen Science Daily. Pasienter som hadde planter på rommet, opplevde at de hadde mindre smerter, trengte betydelig mindre smertestillende medisin, hadde bedre hjerterytme og blodtrykk, og de gav uttrykk for at de var mer fornøyd med rommet sitt enn de pasientene som ikke hadde planter på rommet. Rundt 93 prosent av dem som hadde planter på rommet, sa at dette var det «mest positive» ved rommet.