Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva svarer du?

Hva svarer du?

 Hva svarer du?

Hva mangler på dette bildet?

Les Apostlenes gjerninger 5:1–5. Se så på bildet. Hva er det som mangler? Skriv svarene på linjene under, og gjør bildet ferdig ved å tegne inn det som mangler, og fargelegge det.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

TIL DRØFTELSE:

Hvorfor tror du at Ananias løy? Hva kan du lære av denne beretningen?

Fra dette nummeret

Svar på disse spørsmålene, og sett inn de manglende bibelversene.

SIDE 11 Hva skjer med den sjel som synder? Esekiel 18:________

SIDE 11 Hva vet de døde? Forkynneren 9:________

SIDE 17 Hva gjør vi alle mange ganger? Jakob 3:________

SIDE 17 Hva bør du la bli tatt bort fra deg? Efeserne 4:________

Barnas bildeoppgave

Kan du finne disse bildene i dette bladet? Fortell hva du ser på hvert bilde.

Hva vet du om dommeren Barak?

Les Dommerne 4:1–24. Svar deretter på disse spørsmålene:

3. ․․․․․

Hva het den profetinnen som hjalp ham?

4. ․․․․․

Hva het den kanaaneiske kongen han reddet Israel fra?

5. ․․․․․

Dommeren Barak levde etter Josva – riktig eller galt?

TIL DRØFTELSE:

Hvilken rolle spilte kvinner i forbindelse med den seieren som israelittene vant over kanaaneerne? Hvilket viktig arbeid gjør kvinner i dag når det gjelder å tjene Gud?

▪ Løsningene står på side 29.

 LØSNINGER PÅ OPPGAVENE PÅ SIDE 31

1. Ananias har ingen penger i hånden.

2. Apostelen Peter mangler på bildet.

3. Debora. – Dommerne 4:4–9.

4. Jabin. – Dommerne 4:2.

5. Riktig.