Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva er utfordringene?

Hva er utfordringene?

 Hva er utfordringene?

Hva mener du? Er de utfordringene de unge i dag står overfor, vanskeligere enn de utfordringene tidligere generasjoner møtte? Hvis du svarer nei, er det kanskje fordi du mener at de som er tenåringer nå, er heldigere enn noen annen ungdomsgenerasjon i historien.

I mange land finnes det medisiner som gjør at man har kontroll over sykdommer som tidligere kostet barn og unge helsen og livet. Den teknologiske utviklingen har ført til at det finnes elektroniske verktøy og leketøy som tidligere generasjoner bare kunne drømme om. Økonomiske framskritt har fått millioner av familier ut av fattigdommen. Og utallige foreldre arbeider hardt for at barna deres skal ha en levestandard og utdannelsesmuligheter som de selv ikke hadde.

Det er ikke tvil om at de unge i dag har mange fordeler. Men de står også overfor flere utfordringer enn unge gjorde før. Én grunn til det er at menneskeheten nå er kommet inn i en spesiell tidsperiode, som Bibelen kaller «avslutningen på tingenes ordning». (Matteus 24:3) Jesus Kristus forutsa at denne tidsperioden ville være preget av enorme sosiale omveltninger. (Matteus 24:7, 8) Bibelen kaller denne perioden også «de siste dager» og beskriver de generelle samfunnsforholdene i verden som «vanskelige å mestre». (2. Timoteus 3:1) La oss se på bare noen av de utfordringene som er vanskelige å mestre, og som tenåringer står overfor i dag.

Utfordring nr. 1

Mer alene

I filmer, TV-programmer og blad er ungdommer alltid omgitt av en vennegjeng som de holder sammen med gjennom skoletiden, og som de fortsetter å være sammen med som voksne. For de fleste tenåringer er virkeligheten helt annerledes.

Samfunnsforskerne Barbara Schneider og David Stevenson, som analyserte intervjuer med tusener av ungdommer i USA, kom til at «forholdsvis få elever hadde samme bestevenn eller vennekrets over tid». Mange unge «mangler en følelse  av tilknytning og har få nære venner som de føler at de kan prate med om problemer eller utveksle tanker med,» sier Schneider og Stevenson.

Tenåringer som har venner, ser ut til å bruke lite tid sammen med dem. En omfattende amerikansk studie viste at tenåringer flest bruker omkring 10 prosent av tiden til å ha kontakt med vennene sine ansikt til ansikt. Opptil 20 prosent av den tiden de er våkne, er de alene – det er mer enn den tiden de bruker sammen med enten familie eller venner. De spiser alene, reiser til og fra steder alene og underholder seg selv alene.

Noe som bidrar til at flere unge blir mer isolert, er den raske økningen i antall elektroniske innretninger. I 2006 skrev for eksempel bladet Time om amerikanske barn og unge i alderen 8 til 18 år at de gjennomsnittlig seks og en halv time om dagen satt med øynene klistret til TV-skjermen, hadde plugger i ørene eller brukte hendene til å holde videospillkontroller eller fare over datatastaturer. *

Det er naturligvis ikke noe nytt at barn og unge bruker mye tid på musikk, spill eller lek. (Matteus 11:16, 17) Men nå bruker mange unge enormt mye tid på å sitte for seg selv med elektronisk utstyr i stedet for å gjøre noe sammen med familien, og det kan være skadelig. Schneider og Stevenson sier: «Unge mennesker forteller at de har lavere selvfølelse, er mindre lykkelige, har mindre glede av det de foretar seg, og føler seg mindre aktive når de er alene.»

Utfordring nr. 2

Sexpress

De unge, til og med de som ennå ikke er kommet opp i tenårene, blir utsatt for et voldsomt press når det gjelder å eksperimentere med sex. En ungdom i Australia som heter Nathan, sier: «De fleste jeg kjente på skolen, begynte å ha sex da de var mellom 12 og 15 år.» En ung kvinne som heter Vinbay, og som bor i Mexico, sier at tilfeldig sex var veldig vanlig blant dem som gikk på skolen hennes. «Man ble sett på som rar hvis man ikke hadde sex,» sier hun. Og en 15 år gammel jente i Brasil som heter Ana, sier: «Tilfeldig sex er så vanlig blant dem som er på min alder, at det ikke er nok å si nei én gang. Du må avvise tilbud i ett sett.»

Samfunnsforskere i Storbritannia foretok en rundspørring blant tusen ungdommer i alderen 12 til 19 år som hadde ulik bakgrunn. De fant  ut at nesten 50 prosent av ungdommene regelmessig drev med en eller annen form for seksuell aktivitet. Over 20 prosent av disse seksuelt aktive ungdommene var bare 12 år! Dr. Dylan Griffiths, som ledet undersøkelsen, sier: «Den kontroll som tradisjonelt ble utøvd av familien, kirken og andre institusjoner, er blitt borte, med den følge at de unge er blitt skadelidende.»

Er unge som eksperimenterer med sex, virkelig «skadelidende»? I en rapport som ble offentliggjort i 2003, knyttet forskerne Rector, Noyes og Johnson tenåringers seksuelle aktivitet direkte til depresjon og økt risiko for selvmordsforsøk. De analyserte intervjuer som var foretatt med 6500 tenåringer, og kom til at «det er over tre ganger så stor sannsynlighet for at seksuelt aktive jenter skal bli deprimert, som for at jenter som ikke er seksuelt aktive, skal bli det». Og om gutter ble det sagt at «det er over dobbelt så stor sannsynlighet for at de som er seksuelt aktive, skal bli deprimert, som for at de som ikke er seksuelt aktive, skal bli det».

Utfordring nr. 3

Nye familiemønstre

Unge i USA har opplevd raske forandringer i familiestrukturen og nye sett med verdier. «De siste tiårene har det vært en rekke større demografiske forandringer som direkte berører livet til tenåringer,» sies det i en bok om amerikanske tenåringer. (The Ambitious Generation–America’s Teenagers, Motivated but Directionless) Det sies videre: «Den amerikanske gjennomsnittsfamilien er blitt mindre, så det er sannsynlig at de unge har færre søsken. Etter hvert som skilsmisseprosenten øker, er det flere og flere barn som i en del av barndommen bor sammen med bare den ene av foreldrene. Og flere mødre enn før som har barn under 18, er utearbeidende, slik at det er mindre sannsynlig at det er en voksen hjemme.»

 Mange barn og unge, enten de bor sammen med den ene av foreldrene eller begge, føler at det er avstand mellom dem og foreldrene akkurat de gangene de trenger dem mest. I en studie der 7000 tenåringer ble fulgt gjennom flere år, ble det vist at de fleste av ungdommene følte at foreldrene deres var glad i dem og fornøyd med dem. Likevel «var det bare en tredjedel som sa at de får spesiell oppmerksomhet og hjelp når de har et problem». Studien viste også at «de fleste unge mener at det er i situasjoner da de har problemer, at det er minst sannsynlig at foreldrene stiller opp for dem og tilbyr hjelp».

I Japan blir familiebåndene, som en gang var sterke, svekket av ønsket om økonomisk suksess. Yuko Kawanishi, som er professor i sosiologi, sa i år 2000: «De fleste som er foreldre til tenåringer i dag, tilhører etterkrigstidens store fødselskull og vokste opp med et nytt sett verdier, som la vekt på økonomisk suksess og materiell framgang.» Hva slags verdier er det slike foreldre formidler til barna sine? «Mange foreldre i vår tid er først og fremst opptatt av at barna skal gjøre det bra på skolen,» sier Kawanishi og føyer til: «Så lenge barna deres er opptatt med skole og utdanning, er andre ting kommet i andre rekke hjemme, eller de spiller overhodet ingen rolle.»

Hvordan kan det virke på de unge at det blir lagt altfor stor vekt på materiell suksess og akademiske prestasjoner? I japanske medier er det ofte snakk om kireru – et ord som beskriver hvordan unge mennesker plutselig får voldsomme raseriutbrudd som følge av prestasjonspress. Kawanishi sier: «Når det ser ut til at det klikker for barn, kan årsaken være at de ikke føler at familien setter noen grenser for oppførselen deres.»

Grunn til optimisme

Det er tydelig at vi lever i «kritiske tider» som er «vanskelige å mestre,» som Bibelen sier. (2. Timoteus 3:1) Men Bibelen gjør mye mer enn bare å forutsi at menneskene i denne tidsperioden skulle stå overfor større problemer enn før.

Bibelen kommer også med nyttige råd for hvordan ungdommer kan få et bedre liv. Jehova Gud, Bibelens Forfatter, ønsker sterkt å lære unge mennesker hvordan de kan mestre utfordringer. (Ordspråkene 2:1–6) Han vil at de skal ha et godt liv. Hans Ord, Bibelen, kan gi «de uerfarne klokskap, en ung mann kunnskap og tenkeevne». (Ordspråkene 1:4) Den neste artikkelen viser hvordan prinsipper i Bibelen kan være til hjelp.

[Fotnote]

^ avsn. 10 I Japan er det blitt så vanlig at ungdommer stenger seg inne på rommet sitt, at de har fått en egen betegnelse – hikikomori. Noen anslår at det er mellom 500 000 og en million hikikomori i Japan.

[Uthevet tekst på side 5]

Ifølge én undersøkelse er det tre ganger så stor sannsynlighet for at jenter som eksperimenterer med sex, skal bli deprimert, som for at jenter som ikke gjør det, skal bli det

[Ramme/bilde på side 6]

Selvødeleggende atferd

En britisk regjeringsmelding fra 2006 viste at kokainbruken blant 11- til 15-åringer i Storbritannia ble fordoblet på et år. Omkring 65 000 unge sa at de hadde eksperimentert med stoffet. I Nederland sies det at over 20 prosent av de unge mellom 16 og 24 år i noen grad er avhengige av alkohol eller har en alkoholrelatert sykdom.

Mange unge lar den frustrasjon eller smerte de føler inni seg, komme til uttrykk på en mer direkte måte. De skader seg selv ved kutting, biting eller brenning. «Det er blitt anslått at tre millioner amerikanere driver med selvskading, og at én av 200 tenåringer er kroniske selvskadere,» sier forskerne Len Austin og Julie Kortum.

[Bilde på side 3]

Mange unge har ingen nære venner som de kan betro seg til