Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Herodes den store – en mektig byggherre

Herodes den store – en mektig byggherre

 Herodes den store – en mektig byggherre

FOR over 2000 år siden regjerte han i omkring 30 år. Han var konge over Judea, og hans herredømme omfattet også noen av de omkringliggende områdene. Han er kjent i historien som Herodes den store.

Herodes blir ofte husket som en sjalu morder som ikke bare tok livet av medlemmer av sin egen familie, men også av hjelpeløse guttebarn. Da astrologer fra Østen rapporterte til ham at det var blitt født en framtidig konge, lot han som om han ønsket å ære barnet. Han bad astrologene om å finne barnet og komme tilbake til ham etterpå. Men fordi Gud gav dem en advarsel om ikke å vende tilbake til Herodes, gav Herodes ordre om at alle gutter fra toårsalderen og derunder som befant seg i Betlehem, den byen hvor astrologene hadde funnet Jesus, og i alle dens distrikter, skulle drepes. – Matteus 2:1–18.

Tidligere i livet hadde imidlertid Herodes vunnet manges gunst på grunn av sine bemerkelsesverdige byggeprosjekter. Han bygde templer, amfiteatre, hippodromer og akvedukter og dessuten palasslignende festninger med luksuriøse badeanstalter. Prosjektene hans var virkelig imponerende – også for vår tids ingeniører som studerer ruinene.

Herodes plasserte sine byggverk på steder hvor de ville se imponerende ut og passe naturlig inn i omgivelsene. Palassene hans var dekorert med vakre freskomalerier, flott stukkatur og mosaikkgulv. I Judea introduserte han også romerske bad med varme rom og oppvarmingsanlegg under gulvet. Han bygde faktisk også hele byer, og en av dem ble bygd med en kunstig havn.

Cæsarea – en havneby

I Cæsarea bygde Herodes en av de største havnene i den romerske verden. Havnens dimensjoner har forbløffet arkeologer. Det var ankerplass til omkring 100 skip, noe som utgjør et taust vitnesbyrd om hvilket internasjonalt handelssenter Cæsarea ble.

Pirene og moloene ble bygd ved hjelp av datidens mest avanserte teknikker. Fagfolk har imidlertid hatt problemer med å forstå hvordan arbeiderne kan ha håndtert de kolossale blokkene som ifølge den jødiske historieskriveren Flavius Josefus målte cirka 15 × 3 × 3 meter. I nyere tid har dykkere oppdaget at de blokkene som Herodes brukte, faktisk var laget av betong. Når arbeiderne bygde pirene og moloene, helte de sement inn i rammer av tre, og så ble betongblokkene senket og forankret.

Den godt planlagte havnebyen inneholdt et tempel som var viet til keiser Augustus, et palass, et teater med 4000 sitteplasser, en hippodrom og et underjordisk kloakkanlegg. Akvedukter og tunneler sørget for ferskvann til Cæsarea fra kilder i Karmel-fjellkjeden omkring seks kilometer unna.

Jerusalem og Herodes’ tempel

Det største av Herodes’ byggeprosjekter var det templet han bygde i Jerusalem. Det opprinnelige templet på tempelområdet ble bygd av kong Salomo, som fulgte de tegningene som hans far, David, hadde mottatt fra Gud under inspirasjon. (1. Kongebok 6:1; 1. Krønikebok 28:11, 12) Dette templet ble ødelagt av babylonerne omkring 420 år senere, og omkring 90 år deretter ble det erstattet av en temmelig  beskjeden bygning som ble bygd av Judas stattholder Serubabel.

I verket Den jødiske krig skrev Josefus om det templet som Herodes bygde på det samme området: «[Det] var på alle sider kledd med tykke gullplater som reflekterte dagens første solstråler med et så intenst lys at de som prøvde å se på det, måtte vende blikket bort som om de hadde sett rett på solen. Og for fremmede som nærmet seg Jerusalem, fortonte det seg på avstand som et fjell dekket av sne, for alt som ikke var kledd med gull, var blendende hvitt.»

Flere tusen mann var engasjert i byggingen av templets støttemurer. På vestsiden var støttemuren omkring 500 meter lang. De enorme steinene ble satt på plass uten bruk av mørtel. Én slik stein kunne veie nærmere 400 tonn og var ifølge en forsker «uten like i størrelse noe sted i oldtidens verden». Det er ikke rart Jesu disipler var imponert! (Markus 13:1) Oppå murene hvilte en stor plattform som ble kalt tempelfjellet – den største menneskelagde plattform i oldtidens verden. Den dekket et område på over 480 × 280 meter!

Herodes var også ansvarlig for andre bygninger i Jerusalem. En av dem var Antoniaborgen, som lå like ved det templet som han hadde bygd tidligere. Herodes fikk også bygd et palass og dessuten tre unike fleretasjes tårn ved inngangen til byen.

 Samaria og Jeriko

Herodes fikk den gamle byen Samaria i gave av keiser Augustus og omdøpte den til Sebaste. Han forskjønnet byen med forskjellige byggverk, deriblant det som muligens var et stadion omgitt av søyleganger. Han bygde også mange bygninger av betydelig størrelse som han fikk dekorert med kunstferdige freskomalerier.

Byen Jeriko ligger omkring 250 meter under havets overflate i Jordandalen og har subtropisk klima. Den var på rundt 10 000 mål og hadde karakter av en hageby. Her bygde Herodes et vinterpalass. Tre palasser som han hadde bygd, gjorde han om til én stor bolig og utstyrte alle bygningene med mottagelsesrom, bad, hager og svømmebassenger. Det er ikke så overraskende at han foretrakk Jeriko som sin vinterresidens!

Imponerende palasser som tjente som festninger

Herodes hadde imidlertid også et annet alternativ han kunne bruke som vinterresidens. Han oppførte en festning på det fjellplatået som er kjent som Masada, som ligger over 400 meter over Dødehavets overflate. Der bygde han et elegant palass anlagt på tre terrasser, med badeanlegg, samt et annet palass med et romersk bad som hadde varmerør i veggene og et klosett med spyleanordning.

I disse ugjestmilde ørkenlignende omgivelsene opprettet Herodes det man kan kalle et kongelig kursted. Han utstyrte det med et titall cisterner som til sammen rommet 40 000 m3 vann. Ettersom palasset også hadde et effektivt system for oppsamling av regnvann, var det mer enn nok vann til svømmebassenger og bad og til at man kunne dyrke forskjellige vekster.

Et annet imponerende ingeniørprosjekt som Herodes stod bak, var det befestede palasset Herodium, som lå på en høyde omkring fem kilometer sørøst for Betlehem. Det bestod av to hoveddeler, det øvre og det nedre Herodium. Den øvre delen bestod blant annet av en imponerende festning med et femetasjes østlig tårn, som nå ligger i ruiner, men som en gang var godt synlig i bakgrunnen. For to år siden opplyste internasjonale nyhetsbyråer at man hadde funnet rester av Herodes’ grav i Herodiums øvre skråninger, noe som bekreftet Josefus’ beretning om Herodes’ begravelsesfølge der i det første århundre.

Det nedre Herodium hadde en gang et kompleks av tilbygg og kontorer. Det sentrale punkt var en hage i romersk stil – forskjønnet med søyler – som dannet en ramme rundt et stort basseng med en dekorativ øy i midten. Bassenget var nesten dobbelt så stort som et moderne olympisk svømmebasseng. Det ble brukt som vannreservoar, men også til svømming og til og med til roing. Vannet kom via en akvedukt fra en kilde som lå fem kilometer unna.

For noen år siden sa en besøkende om det omkringliggende landskapet: «Mot øst kunne vi se helt til Dødehavet. Foran oss lå Judeas ødemark, hvor David lyktes i å unnslippe sin forfølger, Saul. Da vi så det ulendte terrenget, forstod vi hvordan han hadde klart det, særlig i betraktning av at han helt fra ungdommen av må ha vært godt kjent i disse traktene. Vi tenkte også på at David kanskje mens han gjette sauer, ofte klatret opp på denne høyden for å betrakte den storslåtte utsikten som vi nå nøt.»

Det er blitt skrevet mange bøker om Herodes’ byggeprosjekter. Og man har fundert mye på hvorfor han satte i gang et slikt omfattende byggeprogram. Noen har sagt at det var for å bli berømt eller for å innsmigre seg hos politikerne. Uansett hva motivet kan ha vært, bekrefter denne korte oversikten at Herodes den store foruten å være en hensynsløs despot var en mektig byggherre.

 [Bilde på side 25]

CÆSAREA

En kunstners framstilling

[Bilde på side 25]

PALASS I JERUSALEM

Modell

[Bilde på side 25]

HERODES’ TEMPEL

Modell

[Bilde på side 26]

MASADA

Ruiner av palasset som var anlagt på tre terrasser

[Rettigheter]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.

[Bilde på side 26]

HERODIUM

En kunstners framstilling

[Bilderettigheter på side 25]

Cæsarea: Hiram Henriquez/National Geographic Stock; palass: Gjengitt med tillatelse av Israel Museum, Jerusalem, og Todd Bolen/Bible Places.com