Hopp til innhold

 Hva Bibelen sier

Når ble Jesus født?

Når ble Jesus født?

«JESU fødselsdag er ukjent,» sies det i Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon. Likevel feirer millioner av dem som bekjenner seg til kristendommen verden over, Jesu fødsel den 25. desember. Denne datoen er imidlertid ikke nevnt i Bibelen. Ble Jesus egentlig født i desember?

Selv om Bibelen ikke angir en nøyaktig dato for når Jesus ble født, viser den at han ikke ble født i desember. Men hvorfor den 25. desember ble valgt som dato for feiringen av hans fødsel, blir forklart i ikke-bibelske kilder.

Hvorfor ikke i desember?

Jesus ble født i byen Betlehem i Judea. Lukasevangeliet sier: «I det samme området var det også noen hyrder som holdt til utendørs og holdt nattevakter over hjordene sine.» (Lukas 2: 4—8) Dette var ikke uvanlig. «Hjordene måtte tilbringe størsteparten av året under åpen himmel,» sier en bok om dagliglivet på Jesu tid. (Daily Life in the Time of Jesus) Men ville hyrdene ha vært ute med hjordene sine en kald desembernatt? Boken sier: «De tilbrakte vinteren under tak; og bare dette viser at det er lite trolig at den tradisjonelle datoen for julen, om vinteren, er riktig, ettersom evangeliet sier at hyrdene var ute på marken.»

Denne konklusjonen blir støttet av en annen detalj i beretningen i Lukasevangeliet: «Nå utgikk det i de dager en forordning fra keiser Augustus om at hele den bebodde jord skulle registreres (denne første registreringen fant sted da Kvirinius var stattholder i Syria); og alle drog av sted for å bli registrert, hver til sin egen by.» — Lukas 2: 1—3.

Denne registreringen var trolig en folketelling som Augustus gav ordre om for å få samlet informasjon til bruk i forbindelse med skattlegging og utskrivning til militærtjeneste. I lydighet mot befalingen reiste Maria, til tross for at hun var høygravid, sammen med mannen sin, Josef, de omkring 15 milene  fra Nasaret til Betlehem. Tenk litt over dette. Virker det sannsynlig at Augustus — en hersker som sjelden blandet seg inn i provinsenes lokale styre — ville ha krevd at et folk som allerede var tilbøyelig til å gjøre opprør, skulle foreta denne lange reisen om vinteren?

Det er også interessant at de fleste historikere og bibelforskere sier at den 25. desember ikke var datoen for Jesu fødsel. Du vil uten tvil kunne finne slike opplysninger i et leksikon. Et katolsk oppslagsverk sier: «Det er generell enighet om at Jesus ikke ble født den 25. desember.» — Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia.

Bibelen viser at Jesus ikke ble født i desember

Hvorfor den 25. desember ble valgt

Flere hundre år etter Jesu død ble den 25. desember valgt som hans fødselsdato. Hvorfor? Mange historikere viser til at den tiden av året i virkeligheten var en tid da det ble feiret hedenske høytider.

Oppslagsverket Encyclopædia Britannica sier for eksempel: «En utbredt forklaring på hvorfor den 25. desember ble valgt, er at dette var en kristning av dies solis invicti nati (den ubeseirede sols fødselsdag), en populær fest i Romerriket da man feiret vintersolverv som et symbol på at solen vendte tilbake og vinteren tok slutt, og som noe som bar bud om at våren og sommeren ble gjenfødt.»

Et annet oppslagsverk, The Encyclopedia Americana, sier at bakgrunnen for å fastsette den 25. desember som datoen for Jesu fødsel «er noe uklar, men det blir vanligvis antatt at dagen ble valgt med tanke på at den skulle svare til hedenske høytider som ble holdt omkring tiden for vintersolverv, da dagene begynte å bli lengre, og da ’solens gjenfødelse’ ble feiret. . . . Den romerske saturnaliafesten (en fest til ære for Saturn, guden for åkerbruk, og til ære for solens fornyede kraft) ble også feiret på denne tiden». De som feiret slike høytider, hadde vanligvis en tøylesløs oppførsel og deltok i løsslupne og støyende festligheter. Betegnende nok har mange julefeiringer i dag vært preget av samme slags oppførsel.

Hvordan Kristus bør æres

Noen mener at uansett hvilken dato som er riktig, bør de kristne minnes Jesu fødsel. De mener at når feiringen preges av verdighet, er det en passende måte å ære Kristus på.

Jesu fødsel er virkelig en viktig begivenhet i Bibelens beretning. Bibelen sier at da Jesus ble født, var det plutselig en mengde engler som viste seg og brøt ut i gledefylt lovprisning av Gud og sa: «Ære til Gud i høydene der oppe, og på jorden fred blant mennesker som har hans velvilje.» (Lukas 2: 13, 14) Det er imidlertid verdt å merke seg at Bibelen ikke så mye som antyder at man skulle feire Jesu fødselsdag. Den inneholder derimot en klar befaling om at man skulle minnes hans død, noe Jehovas vitner gjør én gang i året. (Lukas 22: 19) Det er én måte å ære Jesus på.

Den siste kvelden Jesus levde som menneske, sa han: «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.» (Johannes 15: 14) Han sa også: «Hvis dere elsker meg, vil dere holde mine bud.» (Johannes 14: 15) Ja, det er ingen bedre måte å ære Jesus Kristus på enn å bli kjent med hans lære og leve etter den.