Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Insektoverførte sykdommer et stadig større problem

Insektoverførte sykdommer et stadig større problem

 Insektoverførte sykdommer et stadig større problem

DET ER LEGGETID hjemme hos en familie i Latin-Amerika. Moren stapper sengeklærne godt rundt den lille sønnen og sier god natt. Men i mørket smyger det seg fram et blankt, svart insekt, et par centimeter langt, fra en sprekk i taket over sengen. Uten å bli oppdaget slipper denne rovtegen seg ned på ansiktet til det sovende barnet, og nesten umerkelig borer den sugesnabelen inn i den myke huden. Mens rovtegen grådig mesker seg med blod, etterlater den seg ekskrementer som er fulle av parasitter. Uten å våkne klør gutten seg i ansiktet og gnir de infiserte ekskrementene inn i såret.

Som følge av dette ene møtet får barnet Chagas’ sykdom. Innen en uke eller to får gutten høy feber og hevelser i kroppen. Hvis han overlever, kan parasitten bli i kroppen hans og angripe hjerte, nerver og innvendig vev. Han kan være uten symptomer i 10—20 år. Men da utvikler det seg kanskje skader på fordøyelsessystemet og infeksjoner i hjernen, og det kan ende med at han dør av hjertesvikt.

Denne oppdiktede historien illustrerer på en realistisk måte hvordan man kan pådra seg Chagas’ sykdom. I Latin-Amerika kan millioner være i faresonen og risikere å få et slikt «dødskyss».

Menneskets mangebente følgesvenner

«De fleste av de store febersykdommene hos mennesket er forårsaket av mikroorganismer som insekter overfører,» sier Encyclopædia Britannica. Insekter er egentlig slike seksbente skapninger som fluer, lopper, mygg, lus og biller. Åttebente kryp som midd og flått er edderkoppdyr. Forskerne plasserer alle disse i den store gruppen som kalles leddyr — den største klassen i dyreriket med minst en million kjente arter.

De aller fleste insekter er helt ufarlige for mennesker, og noen av dem er svært nyttige. Uten dem ville mange av de plantene og trærne som folk og dyr er avhengige av for mat, ikke ha blitt bestøvet og ikke ha produsert frukt. Noen insekter er med på å resirkulere avfall. Mange insekter lever av bare planter, mens visse typer spiser andre insekter.

Det finnes selvfølgelig insekter og andre leddyr som er irriterende for mennesker og dyr fordi de stikker, eller rett og slett fordi det er så mange av dem. Noen kan også ødelegge nyttevekster. Men verre er det med dem som sprer sykdom og død. Insektoverførte sykdommer «var årsak til mer sykdom og flere dødsfall blant mennesker fra 1600-tallet til tidlig på 1900-tallet enn alle andre årsaker til sammen,» sier Duane Gubler ved det amerikanske senter for sykdomskontroll og forebyggende helsearbeid.

For øyeblikket er én av seks i verden smittet av en sykdom som de har fått gjennom insekter eller andre leddyr. I tillegg til det  disse sykdommene medfører av lidelser for dem som er berørt, betyr de en tung økonomisk byrde, særlig for utviklingsland — de som har aller minst råd til det. Bare ett utbrudd kan være svært kostnadskrevende. Et sykdomsutbrudd i det vestlige India i 1994 skal for eksempel ha tappet den lokale økonomien og verdensøkonomien for flere milliarder kroner. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ikke verdens fattigste land klare å forbedre sin økonomi før slike sykdommer blir brakt under kontroll.

Hvordan insekter kan gjøre oss syke

Noen insekter er vektorer, det vil si at de kan overføre en sykdomsframkallende mikroorganisme til et menneske. Dette gjør de hovedsakelig på to måter. For det første kan insektet være det som kalles en mekanisk vektor — det frakter rett og slett mikroorganismer på seg. Akkurat som folk kan dra med seg søle inn i huset hvis de har skitne sko på seg, kan «husfluer frakte med seg millioner av mikroorganismer på bena, og i store nok doser kan de føre til sykdom,» sier Encyclopædia Britannica. Fluer kan for eksempel få på seg smittestoffer fra avføring og bringe dem videre når de lander på det vi spiser og drikker. På den måten kan mennesker pådra seg slike svekkende og dødelige sykdommer som tyfoidfeber, dysenteri og kolera. Fluer kan også bidra til spredning av trakom, en smittsom betennelse som i verdensmålestokk er den viktigste årsaken til blindhet. Trakom kan forårsake blindhet fordi det dannes arr på hornhinnen, den gjennomsiktige delen av øyet foran iris. På verdensbasis er det rundt 500 millioner som er berørt av denne lidelsen.

Kakerlakker, som trives i skitt, mistenkes også for å overføre sykdommer. I den senere tid har det dessuten vært en økning i tilfeller av astma, særlig blant barn, og eksperter setter dette i forbindelse med allergier som blir framkalt som følge av kontakt med kakerlakker. Se for eksempel for deg Ashley, en 15 år gammel jente som i mange netter har hatt problemer med å puste på grunn av astmaen. Idet legen er klar til å lytte på lungene hennes, faller det en kakerlakk ut av trøyen til Ashley og piler bortover benken.

Sykdommer inni kroppen

Noen insekter er det som kalles biologiske vektorer. Det vil si at de har virus, bakterier eller parasitter som utvikler seg inni kroppen deres, og at de overfører slike mikroorganismer gjennom stikk eller på andre måter. Det er bare en liten prosentdel insekter som overfører sykdom til mennesker på denne måten. Det finnes for eksempel flere tusen arter mygg, men det er bare slekten Anopheles som overfører malaria — verdens nest mest dødelige, smittsomme sykdom (etter tuberkulose).

Men andre mygg overfører en rekke forskjellige sykdommer. WHO melder: «Av alle de insektene som overfører sykdom, er myggen den største trusselen. Den sprer malaria, denguefeber  og gulfeber, som til sammen forårsaker flere millioner dødsfall og flere hundre millioner tilfeller av infeksjonssykdom hvert år.» Minst 40 prosent av verdens befolkning står i fare for å få malaria og cirka 40 prosent denguefeber. Mange steder kan en person få begge sykdommene.

Det er jo ikke bare mygg som kan bære sykdommer i seg. Tsetsefluer overfører den protozoen (et encellet dyr) som framkaller sovesyke, en sykdom som har rammet flere hundre tusen mennesker, og som har tvunget hele samfunn til å forlate sine fruktbare marker. En type knott har gjort rundt 400 000 afrikanere blinde, for den overfører den organismen som forårsaker elveblindhet. Sandfluer kan overføre protozoer som framkaller leishmaniasis, og forskjellige former av sykdommen kan gjøre den syke ufør og vansiret og fører ofte til døden. For tiden er det flere millioner mennesker i alle aldere rundt om i verden som er rammet av denne sykdommen. Lopper, som finnes nesten overalt, kan overføre bendelorm, hjernebetennelse, tularemi (harepest) og pest — som vanligvis settes i forbindelse med svartedauden, som i løpet av bare seks år i middelalderen utryddet en tredjedel eller mer av Europas befolkning.

Lus, midd og flått kan overføre forskjellige former for tyfus og andre sykdommer. I land med temperert klima rundt om i verden kan flått overføre den potensielt svekkende Lyme-sykdommen (borreliose) — den vanligste vektoroverførte sykdommen i USA og Europa. En svensk undersøkelse viste at trekkfugler kan frakte flått mange tusen kilometer og på den måten kanskje innføre de sykdommene de bærer med seg, til nye områder. Encyclopædia  Britannica sier at «flått . . . overgår alle andre leddyr (unntatt mygg) i antall sykdommer de overfører til mennesker». En enkelt flått kan faktisk være bærer av hele tre forskjellige sykdomsframkallende organismer, og den kan overføre alle i bare ett bitt!

Pusterom fra sykdom

Det var først i 1877 at det ble vitenskapelig bevist at insekter kan overføre sykdom. Siden da er det blitt gjennomført omfattende kampanjer for å begrense eller utrydde insekter som sprer sykdom. I 1939 ble insektmidlet DDT lagt til arsenalet. Og på 1960-tallet ble insektoverførte sykdommer ikke lenger betraktet som noen alvorlig trussel mot folks helse utenfor Afrika. Man var ikke lenger så opptatt av å få kontroll over vektorene, men heller av å behandle akutte tilfeller med medisiner. Interessen for å studere insekter og deres naturlige tilholdssteder avtok. Det ble også utviklet nye medisiner, og man hadde håp om at vitenskapen skulle klare å finne et universalmiddel mot sykdom. Verden fikk et pusterom fra smittsomme sykdommer. Men pusterommet skulle vise seg å være midlertidig. Den neste artikkelen tar opp grunnene til det.

[Uthevet tekst på side 3]

I dag er én av seks smittet av en insektoverført sykdom

[Bilde på side 3]

Den rovtegen som overfører Chagas’ sykdom

[Bilde på side 4]

Husfluer bærer sykdomsframkallende stoffer på bena

[Bilder på side 5]

Mange insekter bærer sykdommer i seg

Knott overfører elveblindhet

Mygg sprer malaria, denguefeber og gulfeber

Lus kan overføre tyfus

Lopper kan overføre hjernebetennelse og andre sykdommer

Tsetsefluer overfører sovesyke

[Rettigheter]

WHO/TDR/LSTM

CDC/James D. Gathany

CDC/Dr. Dennis D. Juranek

CDC/Janice Carr

WHO/TDR/Fisher

[Bilderettigheter på side 4]

Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, www.insectimages.org