Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fanget i et kjærlighetsløst ekteskap

Fanget i et kjærlighetsløst ekteskap

 Fanget i et kjærlighetsløst ekteskap

«I et samfunn hvor mange blir skilt, er det ikke bare sannsynlig at flere ulykkelige ekteskap ender med skilsmisse, men også at flere ekteskap blir ulykkelige.» — COUNCIL ON FAMILIES IN AMERICA, en amerikansk etat for familiesaker.

DET er blitt sagt at mye av den lykke og mange av de problemer en erfarer, har samme årsak — ens ekteskap. Ja, det er ikke mye som kan gi så mange gleder — og by på så store vanskeligheter — som ekteskapet. Som opplysningene i rammen viser, har mange ektepar erfart mest av det sistnevnte.

Men skilsmissestatistikken avdekker bare en del av problemet. For hvert ektepar som blir skilt, er det utallige andre som fortsetter å holde sammen, men som ikke har det særlig hyggelig. «Tidligere var vi en lykkelig familie, men de siste tolv årene har vært forferdelige,» forteller en kvinne som har vært gift i over 30 år. «Mannen min er ikke interessert i mine følelser. Han er rett og slett min verste fiende på det følelsesmessige området.» Og en mann som har vært gift i nesten 25 år, forteller trist: «Min kone har sagt til meg at hun ikke lenger elsker meg. Hun sier at hvis vi kan nøye oss med å være romkamerater, men gå hver til vårt i fritiden, vil situasjonen være til å leve med.»

Som kjent søker noen som befinner seg i en slik fortvilt situasjon, skilsmisse. Det er imidlertid mange som ikke betrakter skilsmisse som en løsning. Hvorfor ikke? Ifølge dr.philos. Karen Kayser kan slike faktorer som barn, økonomi, venner, slektninger, religiøse oppfatninger og samfunnets eller omgangskretsens syn på fraskilte få et ektepar til å holde sammen selv om de ikke elsker hverandre. Hun sier: «Slike ektefeller, som sannsynligvis ikke kommer til å søke juridisk skilsmisse, velger å bli hos en partner som de i følelsesmessig henseende er skilt fra.»

Hvis forholdet mellom ektefellene har kjølnet, er de da nødt til å avfinne seg med et liv i utilfredshet? Er et kjærlighetsløst ekteskap det eneste alternativet til skilsmisse? Erfaringen viser at mange problemfylte ekteskap kan reddes — at det er mulig ikke bare å unngå de påkjenninger som et samlivsbrudd medfører, men også å forbedre et forhold som er ulykkelig og kjærlighetsløst.

[Ramme på side 3]

SKILSMISSER VERDEN RUNDT

Australia: Skilsmissehyppigheten er nesten firedoblet siden begynnelsen av 1960-årene.

Canada og Japan: Om lag en tredjedel av alle ekteskap ender med skilsmisse.

Storbritannia: Det blir anslått at fire av ti ekteskap kommer til å ende med skilsmisse.

USA: Siden 1970 har det bare vært 50 prosents sannsynlighet for at de som gifter seg, skal fortsette å holde sammen.

Zimbabwe: Cirka to av fem ekteskap ender med skilsmisse.