Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C3

Vers der navnet Jehova ikke forekommer i direkte eller indirekte sitater

Her finner man en oversikt over resten av de versene der navnet Jehova forekommer i hovedteksten i De kristne greske skrifter i Ny verden-oversettelsen. Disse versene inneholder verken et direkte eller et indirekte sitat fra «Det gamle testamente» der tetragrammet er brukt. Men på grunn av sammenhengen eller språklige faktorer er det likevel gode grunner til å gjeninnføre Guds navn i disse versene. Etter hver forekomst blir det forklart hvorfor Guds navn er gjeninnført i akkurat det verset. – Se « Kort oversikt over grunnene til å gjeninnføre Guds navn i De kristne greske skrifter».

Under overskriften «Støtte» blir det vist til ordbøker, oppslagsverk og kommentarverk som støtter bruken av Guds navn i et bestemt vers i De kristne greske skrifter (vanligvis kalt Det nye testamente), eller som angir at verset hentyder til Guds navn. Selv om noen av disse publikasjonene kan være farget av troen på den ubibelske treenighetslæren, viser de alle at Guds navn hører hjemme i bestemte vers.

Denne støtten omfatter også en rekke bibeloversettelser til forskjellige språk som bruker slike gjengivelser som Jehova, Jahve, Yahweh, יהוה (JHWH, eller tetragrammet), HERREN og ADONAI i hovedteksten, eller som på andre måter, i fotnoter og marginalnoter, angir at dette er en omtale av Jehova Gud. Under overskriften «Andre oversettelser» er det tatt med en oversikt over slike bibeloversettelser som har gjeninnført Guds navn i et bestemt vers, eller som har angitt at dette verset omtaler Jehova Gud. Disse oversettelsene bruker ikke alltid Guds navn i de samme versene som Ny verden-oversettelsen gjør, men de bruker i hvert fall en form av Guds navn i De kristne greske skrifter. Disse oversettelsene betegnes med bokstaven J etterfulgt av et tall. (Bokstaven J står for navnet Jehova.) En fullstendig liste over disse finnes i Tillegg C4.

Det bør imidlertid påpekes at det ikke er disse oversettelsene som utgjør grunnlaget for at oversettelseskomiteen bak Ny verden-oversettelsen har gjeninnført Guds navn i De kristne greske skrifter. Men disse J-referansene viser at andre oversettere har truffet lignende avgjørelser når de bruker Guds navn i sine oversettelser av «Det nye testamente». Mer bakgrunnsinformasjon om dette finnes i Tillegg C1.

 KORT OVERSIKT OVER GRUNNENE TIL Å GJENINNFØRE GUDS NAVN I DE KRISTNE GRESKE SKRIFTER

FAKTORER Å TA I BETRAKTNING:

  • Er denne ordlyden et sitat fra et vers i De hebraiske skrifter som inneholder Guds navn? (Se Tillegg C2.)

  • Dreier dette seg om et hebraisk idiom eller et uttrykk som vanligvis inneholder Guds navn? (For eksempel: «Jehovas engel», Mt 1:20)

  • Står Guds navn i sammenhengen rundt et sitat fra De hebraiske skrifter? (For eksempel: «det Jehova hadde sagt», Mt 1:22; 2:15)

  • Mangler den bestemte artikkelen på gresk foran Kỵrios (Herre), der man ifølge vanlige grammatikkregler skulle forvente at den var med, noe som er en indikasjon på at det opprinnelig kan ha stått et egennavn i den greske teksten? (For eksempel: Mr 13:20)

  • Ville man ha brukt Guds navn i dette verset for å unngå tvetydighet? (For eksempel: «alt det Jehova har gjort for deg», Mr 5:19)