Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C2

Vers i Lukas som inneholder navnet Jehova i direkte eller indirekte sitater

VERS

SITERT FRA ELLER BASERT PÅ

ANDRE OVERSETTELSER

LUKAS 2:23b

2. Mosebok 13:2, 12

J5–18, 22, 23, 28–36, 38–40, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 55, 56, 58–61, 65, 66, 88, 90, 93–95, 100–102, 104–106, 115–118, 122, 123, 128, 130, 136, 138, 141, 144–147, 153, 154, 161, 163, 166, 167, 172

LUKAS 3:4

Jesaja 40:3

J7–18, 22–24, 28–36, 39–44, 46, 48, 49, 52–57, 59–61, 65, 66, 88, 90, 93–95, 98, 100–106, 113–118, 120, 141, 144–147, 149–151, 153, 154, 156, 164–166, 172

LUKAS 4:8

5. Mosebok 6:13

J7–18, 22–24, 27–44, 46–49, 52, 54, 57, 59–61, 65, 66, 88, 90, 93–95, 98, 100–106, 113–118, 120, 122, 125, 127, 128, 130, 133, 136, 138, 141, 144–147, 149–151, 153, 154, 160, 161, 163–167, 172

LUKAS 4:12

5. Mosebok 6:16

J7–18, 22–24, 28–44, 46–49, 52, 54, 57, 59–61, 65, 66, 88, 90, 93–95, 98, 100–106, 113–118, 120, 122, 125, 128, 130, 133, 136, 138, 141, 144–147, 149–151, 153, 154, 161, 163–167, 172

LUKAS 4:18

Jesaja 61:1

J7–15, 17, 18, 20, 23, 24, 29–36, 38–41, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 54–61, 65, 66, 88, 90, 91, 93–96, 98, 100–106, 113–118, 120, 128, 130, 133, 136, 138, 141, 144–147, 149–151, 153, 154, 160, 164–167, 172

LUKAS 4:19

Jesaja 61:2

J7–18, 20, 22–24, 28–36, 38–40, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 57, 59–61, 65, 66, 88, 90, 93–95, 98, 100–104, 113–118, 120, 122, 127, 128, 130, 133, 136, 141, 144–147, 149–151, 153, 154, 164–166, 172

LUKAS 10:27

5. Mosebok 6:5

J5–18, 21–24, 27–41, 43, 44, 46–49, 52, 54, 55, 57, 59–61, 65, 66, 88, 90, 93, 95, 98, 100–103, 105, 106, 114–118, 120, 122, 125, 128–130, 133, 136, 138, 141, 144–147, 149–151, 154, 160, 161, 163–167, 170, 171, 173, 178

LUKAS 13:35

Salme 118:26

J7–18, 21–24, 27–36, 39–44, 46, 47, 49, 52, 54, 57, 60, 65, 66, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 100–102, 104–106, 114–117, 122, 125, 129, 130, 133, 138, 141, 144–147, 154, 160, 161, 164–167, 170, 171

LUKAS 19:38

Salme 118:26

J7–18, 21–24, 27–36, 38–44, 46–49, 52–54, 57–61, 64–66, 88, 90, 93, 95, 96, 100–102, 104–106, 112, 114–117, 120–122, 125, 127, 129, 130, 133, 138, 141, 144–147, 150, 151, 153, 154, 160, 161, 164–167, 170, 171, 173, 178

LUKAS 20:42

Salme 110:1

J7–18, 21–24, 28–36, 38–43, 46, 47, 49, 52, 54, 56–61, 64–66, 71, 79–81, 85, 88, 90, 93–95, 98–106, 110–118, 120, 122, 123, 125, 128–131, 133, 134, 136, 138, 141, 144–151, 153, 154, 162, 164–167, 170, 171, 178