Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C2

Vers i Apostlenes gjerninger som inneholder navnet Jehova i direkte eller indirekte sitater

VERS

SITERT FRA ELLER BASERT PÅ

ANDRE OVERSETTELSER

APOSTLENES GJERNINGER 2:20

Joel 2:31

J7, 8, 10–12, 14–18, 20, 22–24, 28–35, 38, 40, 42–44, 46, 47, 52, 54, 57, 60, 61, 65, 66, 88–90, 93–96, 100–103, 105, 106, 114, 115, 117, 118, 123, 132, 144–147, 149, 154, 164–166, 176, 178

APOSTLENES GJERNINGER 2:21

Joel 2:32

J7, 8, 10–12, 14–18, 20, 22–24, 28–35, 38, 40–44, 46, 48, 52, 54, 57, 61, 65, 66, 88–90, 93, 95, 96, 100–102, 105, 106, 110, 114, 115, 117, 118, 132, 144–147, 149, 154, 164–166, 178

APOSTLENES GJERNINGER 2:25

Salme 16:8

J7, 8, 10–12, 14–18, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 40–44, 46, 52, 54, 57, 60, 61, 66, 88–90, 93–95, 100–102, 105, 106, 113–115, 117, 118, 126, 132, 138, 144–147, 149, 154, 160, 164–167, 178

APOSTLENES GJERNINGER 2:34

Salme 110:1

J7, 8, 10–12, 14–18, 21–24, 28–36, 38, 40–44, 46, 47, 52, 54, 57, 59–61, 64–66, 71, 73, 79–81, 85, 88–90, 93–96, 100–102, 105, 107, 110, 112–115, 117, 118, 120, 123, 125, 126, 128–132, 137, 138, 144–151, 154, 160, 164–168, 170, 171, 178

APOSTLENES GJERNINGER 3:22

5. Mosebok 18:15

J7, 8, 10–12, 14–18, 20, 22–24, 28–38, 40–44, 46–48, 51, 52, 54, 57, 59–61, 65, 66, 80, 88, 90, 93–95, 99–105, 114, 115, 117, 118, 125, 126, 130, 132, 138, 144–147, 149, 154, 163–167, 172, 178

APOSTLENES GJERNINGER 4:26

Salme 2:2

J7, 8, 10–12, 14–18, 20, 22, 23, 28–36, 38, 40–43, 46, 47, 52, 54, 57, 59, 61, 65, 66, 88, 90, 93–95, 99–102, 104–107, 114–118, 125, 130, 132, 144–147, 149, 154, 160, 164–167, 172, 178

APOSTLENES GJERNINGER 7:49

Jesaja 66:1

J11, 12, 14–18, 20, 22–24, 28–36, 38, 40–44, 46, 47, 52, 59, 61, 65, 66, 79, 80, 88, 90, 93–95, 99–103, 105, 106, 113–115, 117, 118, 130, 132, 138, 144–147, 149, 154, 164–167, 172, 178

APOSTLENES GJERNINGER 15:17b

Amos 9:12

J7, 8, 10–12, 14–18, 20, 22–24, 28–36, 38, 40–43, 47, 52, 57, 59, 61, 65, 66, 73, 81, 82, 88, 90, 93, 95, 96, 100–106, 114, 115, 117, 121, 132, 144–147, 149, 154, 160, 164–167, 178