Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C2

Vers der navnet Jehova forekommer i direkte eller indirekte sitater

Her finner man en oversikt over noen av de versene der navnet Jehova forekommer i hovedteksten i De kristne greske skrifter i Ny verden-oversettelsen. Disse versene inneholder enten et direkte eller et indirekte sitat fra den hebraiske grunnteksten der tetragrammet er brukt. Under overskriften «Andre oversettelser» står det en liste over bibeloversettelser som har gjeninnført Guds navn i et bestemt vers, eller som har angitt at dette verset omtaler Jehova Gud. Disse oversettelsene til forskjellige språk bruker slike gjengivelser som Jehova, Jahve, Yahweh, יהוה (JHWH, eller tetragrammet), HERREN og ADONAI i hovedteksten, eller de angir på andre måter, i fotnoter og marginalnoter, at dette er en omtale av Jehova Gud.