Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C4

Oversettelser og oppslagsverk som støtter bruken av Guds navn i «Det nye testamente»

Nedenfor står det en ufullstendig liste over bibeloversettelser og oppslagsverk som har brukt en form av Guds navn (eller på en annen måte har vist at det er Guds navn det siktes til) i det som vanligvis kalles Det nye testamente. *

FARGEKODE:

  • HEBRAISK oversettelse av De kristne greske skrifter

  • ENGELSK oversettelse av De kristne greske skrifter

  • Oversettelse på ANDRE SPRÅK av De kristne greske skrifter

  • OPPSLAGSVERK

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Matteusevangeliet på hebraisk), redigert av Jean du Tillet, med en latinsk oversettelse av Jean Mercier, Paris, 1555. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J2

Even Bohan (אבן בוחן, «En prøvd stein; En prøvestein») av Shem-Tob ben Isaac ibn Shaprut, Spania, cirka 1385. Dette verket inneholder en hebraisk versjon av Matteusevangeliet. Utgave: Hebrew Gospel of Matthew av George Howard, Macon, GA, USA, 1995. I sin forklaring under overskriften «Guds navn» sier Howard: «Shem-Tobs hebraiske Matteus bruker Guds navn, representert ved ה״ (tydeligvis en forkortelse for השם, ‘Navnet’).» *

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Matteusevangeliet på hebraisk og latin), av Sebastian Münster, Basel, 1537. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica . . . Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Matteusevangeliet og Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk og latin), av Sebastian Münster, Basel, 1557. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J4

תורת המשיח . . . כפי מתי המבשר, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Matteusevangeliet på hebraisk), redigert av Johannes Quinquarboreus, Paris, 1551. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (liturgiske evangelier på hebraisk), av Fridericum Petri, Antwerpen, 1581. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (liturgiske evangelier på tysk, latin, gresk og hebraisk) av Johannis Clajus, Leipzig, 1576. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Det nye testamente på tolv språk, deriblant hebraisk) av Elias Hutter, Nürnberg, 1599–1600. Denne utgaven blir ofte omtalt som Nürnberg-polyglotten. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Det nye testamente på hebraisk), av William Robertson, London, 1661. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (de fire evangeliene på hebraisk og latin), av Giovanni Battista Jona, Roma, 1668. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J10

The New Testament ..., in Hebrew and English, in Three Volumes, omfatter Matteusevangeliet til 1. Korinterbrev, av Richard Caddick, London, 1798–1805. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J11

ברית חדשה על פי משיח (Det nye testamente på hebraisk) av Thomas Fry og andre, London, 1817. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J12

ספר הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av William Greenfield, London, 1831. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J13

הברית החדשה (Det nye testamente, evangeliene på hebraisk) av Thomas Yeates, London, 1805. Gjengitt av Jean Carmignac i Traductions hebraïques des Evangiles, bindene 2–3, Turnhout, Belgia, 1982; fra håndskriftet Add MS 11659 i British Library, London. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Det nye testamente på hebraisk) av Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt og Stanislaus Hoga, London, 1838. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Lukasevangeliet på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

ספר פעלי השליחים (Apostlenes gjerninger på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

אגרת אל הרומים (Paulus’ brev til romerne på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

אגרת אל העברים (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Det nye testamente på hebraisk), revidert av Johann Christian Reichardt og Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London, 1866. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J17

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Franz Delitzsch, Leipzig, 1877. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. I Delitzschs ellevte utgave av 1892 ble den forkortede formen av tetragrammet erstattet med יהוה, som også ble brukt i senere utgaver. *

J18

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Isaac Salkinson og Christian D. Ginsburg, Wien, Østerrike, 1886. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Johannesevangeliet på hebraisk) av Moshe I. Ben Maeir, Denver, CO, USA, 1957. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J20

A Concordance to the Greek Testament av William F. Moulton og Alfred S. Geden, Edinburgh, Skottland, 1897. I skriftstedshenvisningene under oppslagsordene ΘΕΟ΄Σ (Theọs) og ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kỵrios) har dette verket med en del av den hebraiske teksten som inneholder tetragrammet (יהוה), og som den greske teksten hentyder til eller siterer fra. *

J21

The Emphatic Diaglott (en gresk-engelsk interlineær oversettelse) av Benjamin Wilson, New York, 1864. Den engelske oversettelsen i høyre kolonne bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J22

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av United Bible Societies, Jerusalem, 1976. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J23

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Yohanan Bauchet og David Kinneret (Arteaga), Roma, 1975. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. *

J24

A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript av Herman Heinfetter (pseudonym for Frederick Parker), sjette utgave, London, 1863. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans av William Gunion Rutherford, London, 1900. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J26

Psalterium Hebraicum (bibelbøkene Salmene og Matteusevangeliet 1:1 til 3:6 på hebraisk) av Anton Margaritha, Leipzig, 1533. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Dominik von Brentano, Kempten, Tyskland, 1790–1791. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers eller i forklarende kommentarer og parafraser. *

J28

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk), publisert i The New Covenant Commonly Called the New TestamentPeshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation av The Bible Society, Jerusalem, 1986. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament) av Glenn David Bauscher, sjuende utgave, Australia, 2012. Denne oversettelsen bruker «THE LORD JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J30

Aramaic English New Testament av Andrew Gabriel Roth, tredje utgave, USA, 2008. Denne oversettelsen bruker «Herre YHWH» eller «YHWH» i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. *

J31

Hebraic Roots Bible–A Literal Translation (med studienoter), Word of Truth Publications, USA, 2012. Denne oversettelsen bruker «YAHWEH» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J32

The Holy Name Bible (tidligere kjent som The Sacred Name New Testament), revidert av Angelo Benedetto Traina og The Scripture Research Association, Inc., USA, 2012-opplaget. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J33

The Christian’s BibleNew Testament av George Newton LeFevre, Strasburg, PA, USA, 1928. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament av William Graham MacDonald, 2009 elektronisk versjon. Denne oversettelsen bruker «Yahveh» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Bibelen på kikongo) av George Ronald Robinson Cameron og andre, 1926; trykt i nytt opplag av United Bible Societies, Nairobi, Kenya, 1987. Denne oversettelsen bruker «Yave» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Bibelen på batak [toba]), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1989. Denne oversettelsen bruker «Jahowa» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Det nye testamente på kalenjin) av Frances J. Mumford og andre, Nairobi, Kenya, 1968. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Det nye testamente på nengone) av Stephen M. Creagh og John Jones, London, 1870. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (De fire evangeliene på toaripi) av J.H. Holmes, London, 1902. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Bibelen på efik), trykt i nytt opplag av National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Det nye testamente på mortlock) av Robert W. Logan, New York, 1883. Denne oversettelsen bruker «Jioua» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J42

The Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew, Translated From the Original Into Temne, og Ama-Lémrane̱ Ama-Fu ma O̱-Rábbu de̱ O̱-Fū́tia-Ka-Su Yī́sua Masī́a (Det nye testamente på temne) av Christian Friedrich Schlenker, London, 1865–1868. Denne oversettelsen bruker «Yehṓfa» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J43

Testament Vau Ki Nawota Anigida Go Tea Maumaupauri Yesu Kristo (Det nye testamente på nguna [Tongoa]), British and Foreign Bible Society, London, 1912. Denne oversettelsen bruker «Yehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Det nye testamente på algonkin [Massachusetts]) av John Eliot, Cambridge, MA, USA, 1661. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Matteusevangeliet på erromanga) av George Nicol Gordon og James Douglas Gordon, London, 1869. Denne oversettelsen bruker «Iehōva» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J46

La Bible (Bibelen på fransk) av André Chouraqui, Belgia, 1985. Denne oversettelsen bruker en kombinasjon av «IHVH» og «adonai» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (bibeloversettelsen Peshitta på spansk), Holman Bible Publishers, Nashville, TN, USA, 2006. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Det nye testamente på choctaw) av Alfred Wright og Cyrus Byington, New York, 1848. Denne oversettelsen bruker «Chihowa» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka og Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (evangeliene Matteus, Markus og Lukas på lomongo) av Edward Algernon Ruskin og Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Matteusevangeliet på tasiko [Epi]) av Oscar Michelsen, London, 1892. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J51

The Restored New Testament av Willis Barnstone, New York, 2009. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i noen vers. En fotnote til Matteus 1:20 sier om uttrykket «en Herrens engel»: «Fra gresk ... (angelos kyriou), fra hebraisk ... (malakh yahweh) ... En bokstavelig gjengivelse ville være Yahwehs malakh eller ‘sendebud’.» I hovedteksten i Matteus 28:2 sier denne oversettelsen: «En Yahwehs engel». *

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible av The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, USA, 2012. Denne bibelen bruker «ADONAI» i hovedteksten i noen vers i De kristne greske skrifter. I ordforklaringen på side 1530 står det: «ADONAI» (יהוה) – hebraisk for ‘HERRE’. Når det blir skrevet med store bokstaver, sikter det til Guds egennavn YHWH slik det står i den hebraiske bibelen. Dette egennavnet er Guds ‘paktsnavn’, som brukes når Gud handler med det jødiske folket på en fortrolig måte.» *

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke) av Thomas Cuming Hall, New York, 1901. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Bibelen på naurisk) av Philip Adam Delaporte, New York, 1918; trykt i nytt opplag av The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji, 2005. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J55

Embimbiliya Li Kola (Bibelen på umbundu) av Merlin W. Ennis og andre, Luanda, Angola, 1963. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Det nye testamente på hawaiisk), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Det nye testamente på kiribatisk) av Hiram Bingham II, New York, 1901. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukasevangeliet på lonwolwol [fanting]) av Robert Lamb, Dunedin, New Zealand, 1899. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Det nye testamente på aneityum) av John Geddie, John Inglis og andre, London, 1863. Denne oversettelsen bruker «Ihova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J60

Det nye testamente (på cherokee), revidert av Charles Cutler Torrey, New York, 1860. Denne oversettelsen bruker «Yihowa» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Det nye testamente på chiluva) av Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J62

Injili Mar Mathayo (Matteusevangeliet på dholuo) av A.A. Carscallen, London, 1914. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i minst ett vers. *

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text av Lancelot Shadwell, London, 1861. Denne oversettelsen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J64

A Liberal Translation of the New Testament av Edward Harwood, London, 1768. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, revidert av Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, USA, 1970. Denne oversettelsen bruker «YAHVAH» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J66

The Scriptures av Institute for Scripture Research, tredje utgave, Sør-Afrika, 2010. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J67

The New Testament Letters–Prefaced and Paraphrased av John William Charles Wand, Melbourne, Australia, 1944. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions) av George Barker Stevens, New York, 1900. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretive suggestions av Wilfrid H. Isaacs, London, 1933. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory av Edward Grimes, Newport-on-Usk, Storbritannia, 1891. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament av Abner Kneeland, Philadelphia, PA, USA, 1823. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J72

The Gospel of the Hellenists av Benjamin Wisner Bacon og redigert av Carl H. Kraeling, New York, 1933. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section av Philip Doddridge, London, 1739–1756. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J74

The Modern American Bible–The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction av Frank Schell Ballentine, New York, 1899–1901. Denne oversettelsen av De kristne greske skrifter bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists av Robert Fellowes, London, 1804. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London, 1836. Denne oversettelsen bruker «The Lord (Jehova)» i hovedteksten i Matteus 22:44. *

J77

The Documents of the New Testament av George Woosung Wade, London, 1934. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J78

Studies in Matthew av Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, redigert av Thomas Belsham og andre, London, 1808. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals av Benjamin Boothroyd, Huddersfield, England, 1824. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter og forklarende kommentarer, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, redigert av John Tricker Conquest, London, 1841. Denne oversettelsen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament av Henry Hammond, London, 1653. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary av Joseph B. M’Caul, London, 1871. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant av John Mead Ray, Glasgow, Skottland, 1815. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures av William Newcome, Dublin, Irland, 1796. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists av John S. Thompson, Baltimore, MD, USA, 1829. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» eller «JEHOVAH» i hovedteksten i noen vers. *

J87

A Translation of the New Testament av Gilbert Wakefield, London, 1791. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J88

The Newberry Bible (alminnelig kjent som The Englishman’s Bible) av Thomas Newberry, London, 1890. I denne oversettelsen står det «LORD» med store bokstaver i hovedteksten i en rekke vers, med marginalnoter som omtaler Guds navn, «Jehovah», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament) av George Barker Stevens, New York, 1900. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament av Frank Daniels, 2016. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers. I de innledende bemerkningene til forfatteren står det under overskriften «Guds navn»: «I alle tilfellene der tetragrammet sto i et sitat fra den hebraiske bibelen (gjengitt med Κυριος [Herre] i LXX), bruker denne oversettelsen egennavnet, Yahweh. Det er også andre steder i NT [Det nye testamente] der Κυριος uten en artikkel viser til Guds navn. Også i disse tilfellene blir formen Yahweh brukt.» *

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Det nye testamente på tysk) av Johann Babor, Wien, Østerrike, 1805. Denne oversettelsen bruker «Jhova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Markusevangeliet på mongo-nkundu) av Ellsworth E. Harris og Royal J. Dye, Bolengi, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i noen vers. *

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation av Janet M. Magiera, Truth or Consequences, NM, USA, 2006. Denne oversettelsen bruker «LORD» i hovedteksten i forskjellige vers. I innledningen står det: «LORD er MARYA, som betyr Det gamle testamentes LORD, YAHWEH.» *

J94

The Orthodox Jewish Bible av Phillip E. Goble, fjerde utgave, New York, 2011. Denne bibelen bruker «Hashem» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Ordet «Hashem» kommer fra det hebraiske uttrykket hasjSjẹm, som betyr «Navnet» og ofte ble brukt av jødene som en erstatning for JHWH. *

J95

Pacto Mesiánico (Det nye testamente på spansk) av Academia Bíblica BEREA, Argentina, 2010. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i en rekke vers. *

J96

El Nuevo Testamento (Det nye testamente på spansk) av Pablo Besson, Buenos Aires, Argentina, 1919. Denne oversettelsen bruker «Jehová» i Lukas 2:15 og Judas 14. Når «Señor» brukes i hovedteksten, er det en fotnote med «Jehová», «Yahvé» eller «Jahvé» i forskjellige vers. I 1948 ble det utgitt en andre utgave under tittelen El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo. Denne utgaven fortsatte å bruke «Jehová» i Lukas 2:15 og Judas 14 og inneholdt et register over de stedene der bruken av «Señor» i hovedteksten sikter til «Jehová», «Yahvé» eller «Jahvé». *

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukas 1:5 til 2:17, 40–52, Matteus 2:1–21 og evangeliene Markus og Johannes på sesotho) av Eugène Casalis og Samuel Rolland, Cape Town, Sør-Afrika, 1839. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» i hovedteksten i noen vers. *

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek av George Campbell, London, 1789. Denne oversettelsen bruker «Lord» i hovedteksten med en fotnote med «Jehovah» i forskjellige vers. *

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Det nye testamente på erromanga) av H.A. Robertson, Sydney, Australia, 1909. Denne oversettelsen bruker «Iēhōva» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J100

The Book of Yahweh–The Holy Scriptures av Yisrayl B. Hawkins, niende utgave, Abilene, TX, USA, 1996. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J101

The Sacred Scriptures av Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, USA, 1981. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i en rekke vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament av Vincent T. Roth, Pasadena, CA, USA, 2000; reprodusert fra den reviderte utgaven som opprinnelig ble utgitt i 1963. Denne parafrasen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Det nye testamente på tysk) av Heinz Schumacher, Tyskland, 2002. Denne oversettelsen bruker «JAHWE» i hovedteksten eller i fotnoter til forskjellige vers. *

J104

Das Neue Testament (Det nye testamente på tysk) av Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Tyskland, 2004; reprodusert fra et manuskript som først ble trykt i 1980. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Johann Jakob Stolz, andre utgave, Zürich, Sveits, 1795. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Bibelen på tysk), redigert av Johannes Piscator, Herborn, Tyskland, 1602–1604. Denne oversettelsen bruker «HERR» i hovedteksten med forklarende kommentarer til forskjellige vers som viser til «JEHOVAH», «Jehováh» eller «Jehovah», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (Apostlenes gjerninger på tysk), Halle, Tyskland, 1779. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» eller «Jehoven» i hovedteksten i noen vers. *

J108

Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Sebastian Mutschelle, München, Tyskland, 1789–1790. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J109

A New Translation of the New Testament ... Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge ... and Carefully Revised With an Introduction and Notes, London, 1765. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J110

The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large ... With Practical Observations av Thomas Haweis, London, 1765. Denne oversettelsen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i noen vers i De hebraiske skrifter. Når «LORD» eller «Lord» er brukt i hovedteksten, står det til noen vers en forklarende kommentar som viser til «Jehovah», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J111

A New and Corrected Version of the New Testament ... to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes av Rodolphus Dickinson, Boston, MA, USA, 1833. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i forklarende noter. *

J112

Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ ... Containing the Four Gospels and the Acts av Alden Bradford, Boston, MA, USA, 1813. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. I 1836 utga Bradford en revisjon av evangeliene som bruker «JEHOVAH» eller «Jehovah» i hovedteksten i enda flere vers eller i forklarende noter. *

J113

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ ... by a Layman (Edgar Taylor), London, 1840. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i Apostlenes gjerninger 7:49. Når «LORD» eller «Lord» er brukt i hovedteksten, har forskjellige vers en fotnote som viser til «Jehovah». I forordet står det om ordet Kỵrios: «Det er allment kjent at dette ordet brukes både i Det gamle og i Det nye testamente som en hedrende tittel eller som en høflig tiltaleform overfor en overordnet ... Det anvendes også i utvidet betydning om Det Høyeste Vesen og er brukt i LXX [Septuaginta] for å beskrive den hebraiske ‘Jehovah’.» *

J114

The New Covenant, referanseutgave, redigert av R.B. Banfield, 1995. Denne oversettelsen bruker «LORD» i hovedteksten i forskjellige vers. Under «Om denne oversettelsen» forklarer redaktøren: «Ordet Lord er gjengitt med LORD der det er passende i sitater fra Det gamle testamente. Når Lord gjengis med LORD andre steder, er det bare et uttrykk for spekulasjon og ikke ment som en teologisk påstand. I Det gamle testamente er LORD en gjengivelse av det hebraiske YHWH og Lord en gjengivelse av det hebraiske Adonai. Begge ordene er blitt til Kurios på gresk, og om det skal skrives med store bokstaver her og bety selve Guds navn, eller om det skal oppfattes som et fellesnavn for rett og slett en herre, får være opp til hver enkelt leser å bedømme.» *

J115

The Restored Name King James Version, redigert av Richard Lattier, 2001. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I innledningen står det: «I teksten i The Restored Name King James Version er navnet til Den Himmelske Far, יהוה, blitt gjengitt med ‘YHWH’, som er translitterasjonen av de hebraiske bokstavene. ... Det er vårt håp at gjeninnføringen av navnet til Den Allmektige Skaper ... vil hjelpe leseren til å leve et liv i ærefrykt for יהוה.» *

J116

One Unity Resource Bible ... With Some Transliterated Hebrew Notations av Thomas Robinson, 2016. Denne oversettelsen bruker «ADONAI», «Yahweh» eller «MarYah [Herren Yahweh]» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Tillegget på side 705 forklarer at det hebraiske ordet «Yahweh» svarer til de engelske oversettelsene «LORD, GOD, The LORD, ADONAI, Jehovah». *

J117

Jewish New Testament av David H. Stern, Clarksville, MD, USA, 1989. Denne oversettelsen bruker «ADONAI» i hovedteksten. I de ordforklaringene som følger teksten side for side, står definisjonen: «Adonai  – the LORD, Jehovah». The Complete Jewish Study Bible, Peabody, MA, USA, 2016, fortsetter å bruke «ADONAI» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I forordet til denne bibelen forklarer Stern: «De fleste engelske oversettelser gjengir Navnet med ‘LORD’, skrevet slik det er gjort her, med store bokstaver. Mer enn seks tusen ganger bruker Complete Jewish Bible det hebraiske ordet ‘ADONAI’, også med store bokstaver (og i kursiv, i likhet med andre hebraiske ord), som gjengivelse av tetragrammet.» Under overskriften «Tetragrammet i Det nye testamente» legger han til: «Ordet ‘ADONAI’ er brukt ... alle de stedene der jeg, oversetteren, mener at ‘kurios’ er den greske gjengivelsen av tetragrammet.» *

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Det nye testamente på fijiansk), revidert og redigert av James Calvert, London, 1858; utgitt sammen med Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawa (Det gamle testamente på fijiansk), revidert og redigert av James Calvert og Richard Burdsall Lyth, London, 1864. Denne oversettelsen bruker «Jiova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J119

Buk Baibel (Bibelen på motu) av Bible Society of Papua New Guinea, 1959–1973. Denne oversettelsen bruker «Iehova» eller «IEHOVA» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J120

Ko e Tohi Tapu Kātoa (Bibelen [revidert West-utgave] på tongansk) av James Baxley, 2018. Denne oversettelsen bruker «Sihova» eller «SIHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J121

Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Det nye testamente på sesotho) av Eugène Casalis og Samuel Rolland, Beerseba, Lesotho, 1855. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» i hovedteksten i noen vers. *

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Det nye testamente, Rut og Jona på sørøstlig ambrym) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Denne oversettelsen bruker «Iahova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Markus, Lukas og Apostlenes gjerninger på binandere) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Denne oversettelsen bruker «BADARI» i hovedteksten med en fotnote i noen vers som viser til «Jehovah». *

J124

The New Testament in Braid Scots av William Wye Smith, Paisley, Skottland, 1901. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J125

Loina Hauhauna (Det nye testamente på bunama) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; opprinnelig utgitt av Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby, Papua Ny-Guinea, 1991. Denne oversettelsen bruker «Yehoba» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J126

Dakota wowapi wakan kin og Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Det nye testamente, 1. Mosebok og Ordspråkene på dakota) av Stephen R. Riggs og Thomas S. Williamson, New York, 1865. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J127

Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Lukasevangeliet på [lu]nkundu) av John McKittrick og Mrs. F.T. McKittrick, Congo Balolo Mission, Bonginda, Kongo, 1895. Denne oversettelsen bruker «Yova» i hovedteksten i noen vers. *

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Det nye testamente på makaa) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Denne oversettelsen bruker «Yawé» i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. *

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Det nye testamente på bo-ung [mara-gomu]) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Det nye testamente, Rut og Salmene på natügu) av Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group og Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Tillegget på side 530 peker på at «Yawe (Yahweh)» svarer til det greske «kurios» og «the LORD» på engelsk. *

J131

Kaem Ko Den (Det nye testamente og deler av Det gamle testamente på waskia), revidert av Bible Society of Papua New Guinea og Wycliffe Bible Translators, 2014. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Tillegget på sidene 726 og 727 peker på at «Jawe» (eller «Yawe») svarer til «JHWH» på hebraisk, «Kurios» på gresk og «LORD, Jahweh, Jehovah» på engelsk. *

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (deler av Det gamle testamente, Markus og Apostlenes gjerninger på wedau) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. Denne oversettelsen bruker «BADA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I en fotnote til 1. Mosebok 2:7 blir det forklart at «BADA» sikter til «Yahweh» eller «Jehovah». *

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (deler av Bibelen på paama) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Denne oversettelsen bruker «Iahova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Det nye testamente på tektiteko) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. Denne oversettelsen bruker «Dios» i hovedteksten med en fotnote i noen vers som viser til «YHWH» eller «Yawe». *

J135

A Paraphrase and Notes on the Revelation of St. John av Moses Lowman, London, 1737. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J136

The Documents of the New Treaty between YHWH and the Human RaceA New Testament for Readers av George A. Blair, USA, 1996. Denne oversettelsen bruker «YHWH» eller «LORD» i hovedteksten i forskjellige vers. I introduksjonen til denne oversettelsen forklarer oversetteren at formålet er å «presentere en oversettelse som bruker ord som formidler til dagens lesere omtrent det samme som det som må ha ligget i den originale teksten». Når det gjelder bruken av Guds navn, sier han: «Det ble skrevet, slik all hebraisk ble, utelukkende med konsonanter, og så måtte leseren føye til de riktige vokalene på de riktige stedene. ... Jeg har valgt å beholde det slik det var, YHWH.» *

J137

The Translators New Testament av Alvin Cordes, USA, 2005. Denne oversettelsen bruker «LORD (Jehovah)» eller «LORD» i hovedteksten i noen vers. *

J138

2001 Translation: An American English Bible, redigert av Jim Wheeler, USA, 2001. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Den forklarende noten «Jehovah (יהוה)» inneholder følgende uttalelse under overskriften «Jehovah i NT [Det nye testamente]»: «Vi er bibeloversettere (ikke lærere); så våre konklusjoner med hensyn til [bruken av Jehovahs navn] er helt og holdent basert på vår forskning, ikke på et ønske om å innta et religiøst standpunkt. ... Denne oversettelsen er blant dem som bruker Guds navn i Skriftene fra den kristne tidsalder.» *

J139

Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis diebus ac Sanctorum festis præcipuis in Ecclesia præleguntur Ebrææ iam recens ex Græco textu ac Syra Paraphrasi factæ . . . Et nunc demum Ebraice, Græce, Latine, ac Germanice. Editæ opera ac cum præfatione (Epistler for det kristne år på hebraisk, gresk, latin og tysk) av Conrad Neander, Leipzig, 1586. Denne oversettelsen bruker יהוה, «DOMINO» eller «HERR» i hovedteksten i noen vers og «Iehoua» i de forklarende kommentarene til de fleste av disse versene. I sin kommentar til tetragrammet sier Neander: «יהוה Iehoua, ikke Ioua, Guds hellige Navn som ikke skal uttales.» *

J140

Epistola ad Hebraeos (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk og latin) av Johann Heinrich Callenberg og Friedrich Albrecht Christiani, Halle, Tyskland, 1734. Oversettelsen til hebraisk bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J141

Evangelium Lucae (Lukasevangeliet på hebraisk og latin) av Johann Heinrich Callenberg og Heinrich Christian Immanuel Frommann, Halle, Tyskland, 1735–1737. Denne oversettelsen til hebraisk bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J142

בשורת המשיח ביד מרקוס המבשר, Euangelium divi Marci (Markusevangeliet på hebraisk) av Walther Herbst, Wittenberg, Tyskland, 1575. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J143

בשורת מתי, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel av Hugh J. Schonfield, Edinburgh, Skottland, 1927. Denne oversettelsen av Jean du Tillets בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi, bruker «Lord» eller «Gud» i hovedteksten med en fotnote som angir at en forkortet form av tetragrammet står i den opprinnelige teksten i noen vers. Fotnoten til Matteus 1:22 forklarer at «gjengivelsen av tetragrammet med tre jod-er יּיּיּ, som forekommer gjennom hele den hebraiske teksten, er i tråd med gjengivelsen i ... andre hebraiske dokumenter». *

J144

Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (Bibelen på spansk) av Diego Ascunce, revidert studieutgave, San José, Costa Rica, 2005. Denne oversettelsen bruker «YAHWEH» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. På tittelbladet står det: «Denne oversettelsen har tatt vare på de hebraiske røttene til Kadosjim-skriftene og har også tatt vare på det guddommelige navnet til YAHWEH Elohim». *

J145

Las Sagradas Escrituras (Bibelen på spansk), revidert av Yosef Aharoni, Camuy, Puerto Rico, 2007–2008. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J146

Las Escrituras de Restauración Edición del Nombre Verdadero (Bibelen på spansk) av Yosef Koniuchowsky, North Miami Beach, FL, USA, 2010. Denne oversettelsen bruker יהוה, «Yahweh», «MarYah» eller en kombinasjon av יהוה og «Yahweh» eller «MarYah» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Oversetteren forklarer: «Vårt formål med å utgi [denne utgaven] er å sørge for ... en oversettelse som først og fremst opphøyer og gjør kjent de sanne navnene YHWH og Yahshua, slik de opprinnelig framsto.» *

J147

Kitbé Haqódesh Las Sagradas Escrituras Versión Israelita Nazarena (Bibelen på spansk), redigert av José A. Álvarez, Isabela, Puerto Rico, 2012. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I innledningen sies dette under overskriften «Det hellige navn»: «I denne spesielle utgaven ... bruker vi Navnet med dets vokaler, Yahweh, det hellige navn som Skaperen selv valgte for å åpenbare hvem han er.» *

J148

Ai Vola ni Veiyalayalati vou ni noda Turaga kei na nodai Vakabula ko Jisu Kraisiti (Det nye testamente på den fijianske dialekten mbau), revidert og redigert av John Watsford og andre, Viwa, Fiji, 1853. Denne oversettelsen bruker «Jiova» i hovedteksten i noen vers. *

J149

O le Feagaiga Fou a lo tatou Alii o Iesu Keriso (Det nye testamente på samoansk), British and Foreign Bible Society, London, 1849. Denne oversettelsen bruker «Ieova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J150

Koe Tohi oe Fuakava Foou a ho tau eiki moe fakamoui ko Jisu Kalaisi (Det nye testamente på tongansk), revidert av Thomas Adams og andre, London, 1852. Denne oversettelsen bruker «Jihova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J151

Koe tohi Tabu Kotoa: aia oku i ai ae tohi Tabu Motua, bea moe tohi oe Fuakava Foou (Bibelen på tongansk), revidert og redigert av Thomas West og andre, London, 1860–1862. Denne oversettelsen bruker «Jihova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J152

Act Apostelnu (Apostlenes gjerninger på arawak) av Theophilus S. Schumann, redigert av Theodore Shultz, New York, 1850. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J153

Evangelion unni ta Jesu-ūm-ba Christ-ko-ba upatōara loūka-umba (Lukasevangeliet på awabakal) av Lancelot Edward Threlkeld, Sydney, Australia, 1891, førsteopplaget av det manuskriptet som ble oversatt og revidert 1831–1857. Denne oversettelsen bruker «Yehóa» i hovedteksten i noen vers. *

J154

Mbengu Etemu embe Yesu Masiya e nkolo mpe mokosoli o biso (Det nye testamente på bangi) av A. E. Scrivener og andre, revidert utgave, Bolobo Mission, Kongo, 1922. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J155

Sango Iam. Ya Matiu e Lĕndĕkidi (Matteusevangeliet på benga) av G. M’Queen, New York, 1858. Denne oversettelsen bruker «Jĕhova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J156

Nsango e ilo inki Yesu bobiki eketemeki la Luka (Lukasevangeliet på bolia) av H. D. Brown, Ntondo, Kongo, 1936. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i Lukas 3:4. *

J157

Introduction to the Fernandian Tongue av John Clarke, andre utgave, Berwick-on-Tweed, England, 1848. Dette verket inneholder en oversettelse av Matteusevangeliet, kapitlene 3–5, på bube. Det bruker «Yehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J158

Book hoa Matthew (Matteusevangeliet på bullom so) av Gustavus Reinhold Nyländer, London, 1816. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J159

Paraphraseische Erklärung des Briefes an die Hebräer (Paulus’ brev til hebreerne på tysk) av Gotthilf Traugott Zachariae, Göttingen, Tyskland, 1771. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J160

Das Neue Testament (Det nye testamente på tysk) av Carl Friedrich Bahrdt, Berlin, 1783. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J161

Das Neue Testament oder die heiligen Bücher der Christen (Det nye testamente, fra Matteusevangeliet til Apostlenes gjerninger, på tysk) av Johann Otto Thiess, Leipzig, 1794–1800. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. *

J162

Bibel für Schwoba: Die schwäbische Bibelübersetzung (Bibelen på den tyske dialekten schwabisk) av Rudolf Paul, Balingen, Tyskland, 2008. Denne oversettelsen bruker «JAHWE» eller «Jahwe» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I forordet til denne oversettelsen forklarer oversetteren: «Det jeg spesielt la merke til under oversettelsesarbeidet, var at Guds navn, JAHWE, er nevnt nesten seks tusen seks hundre ganger i Det gamle testamente ... Det at navnet JAHWE forekommer så mange ganger i Det gamle testamentes skrifter, har gitt meg mye å tenke på ... Måtte dette verket hjelpe mange til å bli fortrolige med De hellige skrifters gode budskap og til å finne fred i det, slik jeg har opplevd. All hyllest, pris og takk går til JAHWE, som taler til oss i denne boken.» *

J163

Niu Testament ad ndorlaben adu Jesu Kristo i bolumiadu (Det nye testamente på lele [Manus]) av R. Goebel og andre, Sydney, Australia, 1956. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J164

Ny Teny n’Andriamanitra, atao hoe, Tesitamenta ’ny Jesosy Kraisty (Det nye testamente på madagassisk) av David Jones, David Griffiths og andre, Antananarivo, Madagaskar, 1830. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» eller «JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J165

Ny Baiboly, izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny Faneken-Taloha sy ny Fanekem-Baovao (Bibelen på madagassisk), revidert av David Griffiths og andre, London, 1855–1865. Denne oversettelsen bruker «Iehôvah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J166

Ny Soratra Masina, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao (Bibelen på madagassisk) av William Edward Cousins, Lars Nilsen Dahle, Josefa Andrianaivoravelona og andre, London, 1889; revisjonskomiteens utgave, 1887. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J167

Bateli Vavaluna Sampela hap Buk Baibel long tokples Misima-Paneati long Niugini (Det nye testamente og deler av Det gamle testamente på misima-paneati) av Wycliffe Bible Translators og andre, 1947–2018. Da Det nye testamente første gang ble utgitt i Sydney i Australia i 1947, brukte denne oversettelsen «Iehova» i hovedteksten. Senere utgaver bruker gjengivelsen «Yehoba» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J168

Mozes bi naltso̱s aḷse̱dihigi Ġodesẓi̱ẓ holyẹhigi inda yistai̱ni̱ḷḷi ba Hani Mark naltso̱s ye̱ yiki-iscinigi (1. Mosebok og Markusevangeliet på navaho) av Leonard P. Brink, Frederick G. Mitchell og andre, New York, 1910. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers i begge bibelbøkene. I 1917 utga Brink og Mitchell God Bîzad, som inneholdt en revidert utgave av deres verk og flere deler av Bibelen som var oversatt av andre. I denne utgaven er gjengivelsen «Jîho’vah» brukt i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J169

Nowy Testament (Det nye testamente på polsk) av Szymon Budny, Łęczyca, Polen, 1574. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i noen vers i Matteusevangeliet. *

J170

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Det nye testamente på kala-dialekten av umbu-ungu) av Wycliffe Bible Translators, 1995. Denne oversettelsen bruker «Yawe» eller «Yawene» i hovedteksten i noen vers. *

J171

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Det nye testamente på no penge-dialekten av umbu-ungu) av Wycliffe Bible Translators, 1995. Denne oversettelsen bruker «Yawe» eller «Yawene» i hovedteksten i noen vers. *

J172

Erijen ga me res se Iesu Kristo rege Marik ko rege Luk ko nololien ne Apostol niri (Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger på uripiv) av John Gillan, Melbourne, Australia, 1893–1905; utgitt av Council of the British & Foreign Bible Society in Australia, 1957. Denne oversettelsen bruker «Iova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J173

Incuadi Yesibini Yabafundayo. Gokuzalua, Nokuenza, Nokufa, kuka Jesus Kelistus (Utdrag fra evangeliene og Det gamle testamente på zulu) av Newton Adams, Port Natal, Sør-Afrika, 1841. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J174

Incwadi ka Paule e balelwe Amaromani (Paulus’ brev til romerne på zulu) av Jacob Ludwig Döhne, Port Natal, Sør-Afrika, 1854. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J175

Ivangeli eli-yingcwele eli-baliweyo g’Umatu [Reprinted, with some alterations, from the Translation published by the American Missionaries] (Matteusevangeliet på zulu) av John William Colenso, London, 1855. Denne oversettelsen bruker «YEHOVA» eller «Yehova» i hovedteksten i noen vers. *

J176

Imisebenzi Yabatunywa: i kumšelwe ngabafundisi ba Semerika ngokwa ’maZulu (Apostlenes gjerninger på zulu) av Lewis Grout, Msunduzi, Sør-Afrika, 1859. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i Apostlenes gjerninger 2:20. *

J177

Ivangeli Ngokuloba ku ka Johane (Johannesevangeliet på zulu) av Seth Bradley Stone, Durban, Sør-Afrika, 1860. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i Johannes 12:13. *

J178

Izindab’ezinhle ezashunyayelwa ku’bantu ng’uJesu-Kristo inkosi yetu (Det nye testamente på zulu) av John William Colenso, redigert av Harriette Emily Colenso, London, 1897. Denne oversettelsen bruker «YAHWE» i hovedteksten i forskjellige vers. *

^ avsn. 3 Også kalt De kristne greske skrifter.

^ avsn. 52 OPPSLAGSVERK