Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C4

Oversettelser og oppslagsverk som støtter bruken av Guds navn i «Det nye testamente»

Nedenfor står det en ufullstendig liste over bibeloversettelser og oppslagsverk som har brukt en form av Guds navn (eller på en annen måte har vist at det er Guds navn det siktes til) i det som vanligvis kalles Det nye testamente. a

FARGEKODE:

  • HEBRAISK oversettelse av De kristne greske skrifter

  • ENGELSK oversettelse av De kristne greske skrifter

  • Oversettelse på ANDRE SPRÅK av De kristne greske skrifter

  • OPPSLAGSVERK

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Matteusevangeliet på hebraisk), redigert av Jean du Tillet, med en latinsk oversettelse av Jean Mercier, Paris, 1555. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. b

J2

Even Bohan (אבן בוחן, «En prøvd stein; En prøvestein») av Shem-Tob ben Isaac ibn Shaprut, Spania, cirka 1385. Dette verket inneholder en hebraisk versjon av Matteusevangeliet. Utgave: Hebrew Gospel of Matthew av George Howard, Macon, GA, USA, 1995. I sin forklaring under overskriften «Guds navn» sier Howard: «Shem-Tobs hebraiske Matteus bruker Guds navn, representert ved ה״ (tydeligvis en forkortelse for השם, ‘Navnet’).» c

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Matteusevangeliet på hebraisk og latin), av Sebastian Münster, Basel, Sveits, 1537. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. d

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica . . . Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Matteusevangeliet og Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk og latin) av Sebastian Münster, Basel, 1557. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. e

J4

כפי מתי המבשר . . . תורת המשיח, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Matteusevangeliet på hebraisk), redigert av Johannes Quinquarboreus, Paris, 1551. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. f

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (liturgiske evangelier på hebraisk) av Fridericus Petri, Antwerpen, 1581. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. g

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (liturgiske evangelier på tysk, latin, gresk og hebraisk) av Johannes Clajus, Leipzig, 1576. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. h

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Det nye testamente på tolv språk, deriblant hebraisk) av Elias Hutter, Nürnberg, 1599–1600. Denne utgaven blir ofte omtalt som Nürnberg-polyglotten. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. i

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Det nye testamente på hebraisk) av William Robertson, London, 1661. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. j

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (de fire evangeliene på hebraisk og latin) av Giovanni Battista Jona, Roma, 1668. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. k

J10

The New Testament ..., in Hebrew and English, in Three Volumes (med Matteusevangeliet til 1. Korinter) av Richard Caddick, London, 1798–1805. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. l

J11

ברית חדשה על פי משיח (Det nye testamente på hebraisk) av Thomas Fry og andre, London, 1817. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. a

J12

ספר הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av William Greenfield, London, 1831. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. b

J13

הברית החדשה (Det nye testamente, evangeliene på hebraisk) av Thomas Yeates, London, 1805. Gjengitt av Jean Carmignac i Traductions hebraïques des Evangiles, bindene 2–3, Turnhout, Belgia, 1982; fra håndskriftet Add MS 11659 i British Library, London. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. c

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Det nye testamente på hebraisk) av Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt og Stanislaus Hoga, London, 1838. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. d

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Lukasevangeliet på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. e

ספר פעלי השליחים (Apostlenes gjerninger på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. f

אגרת אל הרומים (Paulus’ brev til romerne på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. g

אגרת אל העברים (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. h

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Det nye testamente på hebraisk), revidert av Johann Christian Reichardt og Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London, 1866. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. i

J17

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Franz Delitzsch, Leipzig, 1877. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. I Delitzschs ellevte utgave av 1892 ble den forkortede formen av tetragrammet erstattet med יהוה, som også ble brukt i senere utgaver. j

J18

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Isaac Salkinson og Christian D. Ginsburg, Wien, Østerrike, 1886. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. k

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Johannesevangeliet på hebraisk) av Moshe I. Ben Maeir, Denver, CO, USA, 1957. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. l

J20

A Concordance to the Greek Testament av William F. Moulton og Alfred S. Geden, Edinburgh, Skottland, 1897. I skriftstedshenvisningene under oppslagsordene ΘΕΟ΄Σ (Theọs) og ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kỵrios) har dette verket med en del av den hebraiske teksten som inneholder tetragrammet (יהוה), og som den greske teksten hentyder til eller siterer fra. a

J21

The Emphatic Diaglott (en gresk-engelsk interlineær oversettelse) av Benjamin Wilson, New York, 1864. Den engelske oversettelsen i høyre kolonne bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. b

J22

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av United Bible Societies, Jerusalem, 1976. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. c

J23

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Yohanan Bauchet og David Kinneret (Arteaga), Roma, 1975. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. d

J24

A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript av Herman Heinfetter (pseudonym for Frederick Parker), sjette utgave, London, 1863. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. e

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans av William Gunion Rutherford, London, 1900. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. f

J26

Psalterium Hebraicum (bibelbøkene Salmene og Matteusevangeliet 1:1–3:6 på hebraisk) av Anton Margaritha, Leipzig, 1533. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers i begge bibelbøkene. g

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Dominik von Brentano, Kempten, Tyskland, 1790–1791. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers eller i forklarende kommentarer og parafraser. h

J28

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk), publisert i The New Covenant Commonly Called the New TestamentPeshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation av The Bible Society, Jerusalem, 1986. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. i

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament) av Glenn David Bauscher, sjuende utgave, Australia, 2012. Denne oversettelsen bruker «THE LORD JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. j

J30

Aramaic English New Testament av Andrew Gabriel Roth, tredje utgave, USA, 2008. Denne oversettelsen bruker «Herre YHWH» eller «YHWH» i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. k

J31

Hebraic Roots Bible with Study notes, Word of Truth Publications, Carteret, NJ, USA, 2012. Denne oversettelsen bruker «YAHWEH» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. l

J32

The Holy Name Bible (tidligere kjent som The Sacred Name New Testament), revidert av Angelo Benedetto Traina og The Scripture Research Association, Inc., USA, 2012-opplaget. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. a

J33

The Christian’s BibleNew Testament av George Newton LeFevre, Strasburg, PA, USA, 1928. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. b

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament av William Graham MacDonald, 2009 elektronisk versjon. Denne oversettelsen bruker «Yahveh» i hovedteksten i forskjellige vers. c

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Bibelen på kikongo) av George Ronald Robinson Cameron og andre, 1926; trykt i nytt opplag av United Bible Societies, Nairobi, Kenya, 1987. Denne oversettelsen bruker «Yave» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Bibelen på batak [toba]), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1989. Denne oversettelsen bruker «Jahowa» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. e

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Det nye testamente på kalenjin) av Frances J. Mumford og andre, Nairobi, Kenya, 1968. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Det nye testamente på nengone) av Stephen M. Creagh og John Jones, London, 1870. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. g

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (De fire evangeliene på toaripi) av John Henry Holmes, London, 1902. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. h

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Bibelen på efik), trykt i nytt opplag av National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. i

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Det nye testamente på mortlock) av Robert W. Logan, New York, 1883. Denne oversettelsen bruker «Jioua» i hovedteksten i forskjellige vers. j

J42

Am-bóšra tráka Yī́sua Masī́a mo̱ ama-gbal ma Mátaī, o̱-sōm og Ama-Lémrane̱ ama-Fu ma o̱-Rábbu de̱ o̱-Fū́tia-ka-su Yī́sua Masī́a (Det nye testamente på temne) av Christian Friedrich Schlenker, London, 1865–1868. Denne oversettelsen bruker «Yehṓfa» i hovedteksten i forskjellige vers. k

J43

Testament Vau ki nawota anigida go tea maumaupauri Yesu Kristo (Det nye testamente på nguna [Tongoa]) av Oscar Michelsen og Peter Milne, London, 1912. Denne oversettelsen bruker «Yehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. l

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Det nye testamente på algonkin [Massachusetts]) av John Eliot, Cambridge, MA, USA, 1661. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. a

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Matteusevangeliet på erromanga) av George Nicol Gordon og James Douglas Gordon, London, 1869. Denne oversettelsen bruker «Iehōva» i hovedteksten i forskjellige vers. b

J46

La Bible (Bibelen på fransk) av André Chouraqui, Tournai, Belgia, 1985. Denne oversettelsen bruker en kombinasjon av «IHVH» og «adonai» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. c

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (bibeloversettelsen Peshitta på spansk), Holman Bible Publishers, Nashville, TN, USA, 2006. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Det nye testamente på choctaw) av Alfred Wright og Cyrus Byington, New York, 1848. Denne oversettelsen bruker «Chihowa» i hovedteksten i forskjellige vers. e

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka og Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (evangeliene Matteus, Markus og Lukas på lomongo) av Edward Algernon Ruskin og Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Matteusevangeliet på tasiko [Epi]) av Oscar Michelsen, London, 1892. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. g

J51

The Restored New Testament av Willis Barnstone, New York, 2009. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i noen vers. En fotnote til Matteus 1:20 sier om uttrykket «en Herrens engel»: «Fra gresk ... (angelos kyriou), fra hebraisk ... (malakh yahweh) ... En bokstavelig gjengivelse ville være Yahwehs malakh eller ‘sendebud’.» I hovedteksten i Matteus 28:2 sier denne oversettelsen: «En Yahwehs engel». h

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible av The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, USA, 2012. Denne bibelen bruker «ADONAI» i hovedteksten i noen vers i De kristne greske skrifter. I ordforklaringen på side 1530 står det: «ADONAI» (יהוה) – hebraisk for ‘HERRE’. Når det blir skrevet med store bokstaver, sikter det til Guds egennavn YHWH slik det står i den hebraiske bibelen. Dette egennavnet er Guds ‘paktsnavn’, som brukes når Gud handler med det jødiske folket på en fortrolig måte.» i

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke) av Thomas Cuming Hall, New York, 1901. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. j

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Bibelen på naurisk) av Philip Adam Delaporte, New York, 1918; trykt i nytt opplag av The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji, 2005. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. k

J55

Embimbiliya Li Kola (Bibelen på umbundu) av Merlin W. Ennis og andre, Luanda, Angola, 1963. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. l

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Det nye testamente på hawaiisk), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. a

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Det nye testamente på kiribatisk) av Hiram Bingham II, New York, 1901. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. b

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukasevangeliet på lonwolwol [fanting]) av Robert Lamb, Dunedin, New Zealand, 1899. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. c

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Det nye testamente på aneityum) av John Geddie, John Inglis og andre, London, 1863. Denne oversettelsen bruker «Ihova» i hovedteksten i forskjellige vers. d

J60

Det nye testamente (på cherokee), revidert av Charles Cutler Torrey, New York, 1860. Denne oversettelsen bruker «Yihowa» i hovedteksten i forskjellige vers. e

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Det nye testamente på chiluva) av Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J62

Injili Mar Mathayo (Matteusevangeliet på dholuo) av A.A. Carscallen, London, 1914. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i minst ett vers. g

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text av Lancelot Shadwell, London, 1861. Denne oversettelsen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. h

J64

A Liberal Translation of the New Testament av Edward Harwood, London, 1768. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. i

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, revidert av Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, USA, 1970. Denne oversettelsen bruker «YAHVAH» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. j

J66

The Scriptures av Institute for Scripture Research, tredje utgave, Sør-Afrika, 2010. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. k

J67

The New Testament Letters–Prefaced and Paraphrased av John William Charles Wand, Melbourne, Australia, 1944. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. l

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions) av George Barker Stevens, New York, 1900. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. a

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretative suggestions av Wilfrid Henry Isaacs, London, 1933. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. b

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory av Edward Grimes, Newport-on-Usk, Storbritannia, 1891. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers. c

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament av Abner Kneeland, Philadelphia, PA, USA, 1823. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. d

J72

The Gospel of the Hellenists av Benjamin Wisner Bacon og redigert av Carl H. Kraeling, New York, 1933. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. e

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section av Philip Doddridge, London, 1739–1756. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J74

The Modern American Bible–The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction av Frank Schell Ballentine, New York, 1899–1901. Denne oversettelsen av De kristne greske skrifter bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. g

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists av Robert Fellowes, London, 1804. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. h

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London, 1836. Denne oversettelsen bruker «The Lord (Jehova)» i hovedteksten i Matteus 22:44. i

J77

The Documents of the New Testament av George Woosung Wade, London, 1934. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. j

J78

Studies in Matthew av Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. k

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, redigert av Thomas Belsham og andre, London, 1808. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. l

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals av Benjamin Boothroyd, Huddersfield, England, 1824. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter og forklarende kommentarer, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. a

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, redigert av John Tricker Conquest, London, 1841. Denne oversettelsen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament av Henry Hammond, London, 1653. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. c

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary av Joseph B. M’Caul, London, 1871. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. d

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant av John Mead Ray, Glasgow, Skottland, 1815. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. e

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures av William Newcome, Dublin, Irland, 1796. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists av John S. Thompson, Baltimore, MD, USA, 1829. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» eller «JEHOVAH» i hovedteksten i noen vers. g

J87

A Translation of the New Testament av Gilbert Wakefield, London, 1791. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. h

J88

The Newberry Bible (alminnelig kjent som The Englishman’s Bible) av Thomas Newberry, London, 1890. I denne oversettelsen står det «LORD» med store bokstaver i hovedteksten i en rekke vers, med marginalnoter som omtaler Guds navn, «Jehovah», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. i

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament) av George Barker Stevens, New York, 1900. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. j

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament av Frank Daniels, 2016. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers. I de innledende bemerkningene til forfatteren står det under overskriften «Guds navn»: «I alle tilfellene der tetragrammet sto i et sitat fra den hebraiske bibelen (gjengitt med Κυριος [Herre] i LXX), bruker denne oversettelsen egennavnet, Yahweh. Det er også andre steder i NT [Det nye testamente] der Κυριος uten en artikkel viser til Guds navn. Også i disse tilfellene blir formen Yahweh brukt.» k

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Det nye testamente på tysk) av Johann Babor, Wien, Østerrike, 1805. Denne oversettelsen bruker «Jhova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. l

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Markusevangeliet på mongo-nkundu) av Ellsworth E. Harris og Royal J. Dye, Bolengi, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i noen vers. a

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation av Janet M. Magiera, Truth or Consequences, NM, USA, 2006. Denne oversettelsen bruker «LORD» i hovedteksten i forskjellige vers. I innledningen står det: «LORD er MARYA, som betyr Det gamle testamentes LORD, YAHWEH.» b

J94

The Orthodox Jewish Bible av Phillip E. Goble, fjerde utgave, New York, 2011. Denne bibelen bruker «Hashem» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Ordet «Hashem» kommer fra det hebraiske uttrykket hasjSjẹm, som betyr «Navnet» og ofte ble brukt av jødene som en erstatning for JHWH. c

J95

Pacto Mesiánico (Det nye testamente på spansk) av Academia Bíblica BEREA, Argentina, 2010. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i en rekke vers. d

J96

El Nuevo Testamento (Det nye testamente på spansk) av Pablo Besson, Buenos Aires, Argentina, 1919. Denne oversettelsen bruker «Jehová» i Lukas 2:15 og Judas 14. Når «Señor» brukes i hovedteksten, er det en fotnote med «Jehová», «Yahvé» eller «Jahvé» i forskjellige vers. I 1948 ble det utgitt en andre utgave under tittelen El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo. Denne utgaven fortsatte å bruke «Jehová» i Lukas 2:15 og Judas 14 og inneholdt et register over de stedene der bruken av «Señor» i hovedteksten sikter til «Jehová», «Yahvé» eller «Jahvé». e

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukas 1:5 til 2:17, 40–52, Matteus 2:1–21 og evangeliene Markus og Johannes på sesotho) av Eugène Casalis og Samuel Rolland, Cape Town, Sør-Afrika, 1839. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» i hovedteksten i noen vers. f

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek av George Campbell, London, 1789. Denne oversettelsen bruker «Lord» i hovedteksten med en fotnote med «Jehovah» i forskjellige vers. g

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Det nye testamente på erromanga) av H.A. Robertson, Sydney, Australia, 1909. Denne oversettelsen bruker «Iēhōva» i hovedteksten i forskjellige vers. h

J100

The Book of Yahweh–The Holy Scriptures av Yisrayl B. Hawkins, niende utgave, Abilene, TX, USA, 1996. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. i

J101

The Sacred Scriptures av Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, USA, 1981. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i en rekke vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. j

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament av Vincent T. Roth, Pasadena, CA, USA, 2000; reprodusert fra den reviderte utgaven som opprinnelig ble utgitt i 1963. Denne parafrasen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. k

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Det nye testamente på tysk) av Heinz Schumacher, Tyskland, 2002. Denne oversettelsen bruker «JAHWE» i hovedteksten eller i fotnoter til forskjellige vers. l

J104

Das Neue Testament (Det nye testamente på tysk) av Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Tyskland, 2004; reprodusert fra et manuskript som først ble trykt i 1980. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. a

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Johann Jakob Stolz, andre utgave, Zürich, Sveits, 1795. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. b

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Bibelen på tysk), redigert av Johannes Piscator, Herborn, Tyskland, 1602–1604. Denne oversettelsen bruker «HERR» i hovedteksten med forklarende kommentarer til forskjellige vers som viser til «JEHOVAH», «Jehováh» eller «Jehovah», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. c

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (Apostlenes gjerninger på tysk), Waisenhaus, Halle (Saale), Tyskland, 1779. I dette verket er Luthers oversettelse trykt parallelt med en ny oversettelse av en anonym forfatter. «Jehovah» eller «Jehoven» blir brukt i hovedteksten i noen vers. d

J108

Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Sebastian Mutschelle, München, Tyskland, 1789–1790. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. e

J109

A New Translation of the New Testament ... Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge ... and Carefully Revised With an Introduction and Notes, London, 1765. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. f

J110

The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large ... With Practical Observations av Thomas Haweis, London, 1765. Denne oversettelsen bruker «JEHOVAH» i hovedteksten i noen vers i De hebraiske skrifter. Når «LORD» eller «Lord» er brukt i hovedteksten, står det til noen vers en forklarende kommentar som viser til «Jehovah», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. g

J111

A New and Corrected Version of the New Testament ... to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes av Rodolphus Dickinson, Boston, MA, USA, 1833. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers eller i forklarende noter. h

J112

Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ ... Containing the Four Gospels and the Acts av Alden Bradford, Boston, MA, USA, 1813. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. I 1836 utga Bradford en revisjon av evangeliene som bruker «JEHOVAH» eller «Jehovah» i hovedteksten i enda flere vers eller i forklarende noter. i

J113

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ ... by a Layman (Edgar Taylor), London, 1840. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i Apostlenes gjerninger 7:49. Når «LORD» eller «Lord» er brukt i hovedteksten, har forskjellige vers en fotnote som viser til «Jehovah». I forordet står det om ordet Kỵrios: «Det er allment kjent at dette ordet brukes både i Det gamle og i Det nye testamente som en hedrende tittel eller som en høflig tiltaleform overfor en overordnet ... Det anvendes også i utvidet betydning om Det Høyeste Vesen og er brukt i LXX [Septuaginta] for å beskrive den hebraiske ‘Jehovah’.» j

J114

The New Covenant, referanseutgave, redigert av R.B. Banfield, 1995. Denne oversettelsen bruker «LORD» i hovedteksten i forskjellige vers. Under «Om denne oversettelsen» forklarer redaktøren: «Ordet Lord er gjengitt med LORD der det er passende i sitater fra Det gamle testamente. Når Lord gjengis med LORD andre steder, er det bare et uttrykk for spekulasjon og ikke ment som en teologisk påstand. I Det gamle testamente er LORD en gjengivelse av det hebraiske YHWH og Lord en gjengivelse av det hebraiske Adonai. Begge ordene er blitt til Kurios på gresk, og om det skal skrives med store bokstaver her og bety selve Guds navn, eller om det skal oppfattes som et fellesnavn for rett og slett en herre, får være opp til hver enkelt leser å bedømme.» k

J115

The Restored Name King James Version, redigert av Richard Lattier, 2001. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I innledningen står det: «I teksten i The Restored Name King James Version er navnet til Den Himmelske Far, יהוה, blitt gjengitt med ‘YHWH’, som er translitterasjonen av de hebraiske bokstavene. ... Det er vårt håp at gjeninnføringen av navnet til Den Allmektige Skaper ... vil hjelpe leseren til å leve et liv i ærefrykt for יהוה.» l

J116

One Unity Resource Bible ... With Some Transliterated Hebrew Notations av Thomas Robinson, 2016. Denne oversettelsen bruker «ADONAI», «Yahweh» eller «MarYah [Herren Yahweh]» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Tillegget på side 705 forklarer at det hebraiske ordet «Yahweh» svarer til de engelske oversettelsene «LORD, GOD, The LORD, ADONAI, Jehovah». a

J117

Jewish New Testament av David H. Stern, Clarksville, MD, USA, 1989. Denne oversettelsen bruker «ADONAI» i hovedteksten. I de ordforklaringene som følger teksten side for side, står definisjonen: «Adonai  – the LORD, Jehovah». The Complete Jewish Study Bible, Peabody, MA, USA, 2016, fortsetter å bruke «ADONAI» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I forordet til denne bibelen forklarer Stern: «De fleste engelske oversettelser gjengir Navnet med ‘LORD’, skrevet slik det er gjort her, med store bokstaver. Mer enn seks tusen ganger bruker Complete Jewish Bible det hebraiske ordet ‘ADONAI’, også med store bokstaver (og i kursiv, i likhet med andre hebraiske ord), som gjengivelse av tetragrammet.» Under overskriften «Tetragrammet i Det nye testamente» legger han til: «Ordet ‘ADONAI’ er brukt ... alle de stedene der jeg, oversetteren, mener at ‘kurios’ er den greske gjengivelsen av tetragrammet.» b

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Det nye testamente på fijiansk), revidert og redigert av James Calvert, London, 1858; utgitt sammen med Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawa (Det gamle testamente på fijiansk), revidert og redigert av James Calvert og Richard Burdsall Lyth, London, 1864. Denne oversettelsen bruker «Jiova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. c

J119

Buk Baibel (Bibelen på motu) av Bible Society of Papua New Guinea, 1959–1973. Denne oversettelsen bruker «Iehova» eller «IEHOVA» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J120

Ko e Tohi Tapu Kātoa (Bibelen [revidert West-utgave] på tongansk) av James Baxley, 2018. Denne oversettelsen bruker «Sihova» eller «SIHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. e

J121

Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Det nye testamente på sesotho) av Eugène Casalis og Samuel Rolland, Beerseba, Lesotho, 1855. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» i hovedteksten i noen vers. f

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Det nye testamente, Rut og Jona på sørøstlig ambrym) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Denne oversettelsen bruker «Iahova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. g

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Markus, Lukas og Apostlenes gjerninger på binandere) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Denne oversettelsen bruker «BADARI» i hovedteksten med en fotnote i noen vers som viser til «Jehovah». h

J124

The New Testament in Braid Scots av William Wye Smith, Paisley, Skottland, 1901. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. i

J125

Loina Hauhauna (Det nye testamente på bunama) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; opprinnelig utgitt av Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby, Papua Ny-Guinea, 1991. Denne oversettelsen bruker «Yehoba» i hovedteksten i forskjellige vers. j

J126

Dakota wowapi wakan kin og Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Det nye testamente, 1. Mosebok og Ordspråkene på dakota) av Stephen Return Riggs og Thomas Smith Williamson, New York, 1865. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. k

J127

Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Lukasevangeliet på [lu]nkundu) av John McKittrick og Mrs. F.T. McKittrick, Congo Balolo Mission, Bonginda, Kongo, 1895. Denne oversettelsen bruker «Yova» i hovedteksten i noen vers. l

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Det nye testamente på makaa) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Denne oversettelsen bruker «Yawé» i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. a

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Det nye testamente på bo-ung [mara-gomu]) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. b

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Det nye testamente, Rut og Salmene på natügu) av Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group og Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Tillegget på side 530 peker på at «Yawe (Yahweh)» svarer til «kurios» på gresk og «the LORD» på engelsk. c

J131

Kaem Ko Den (Det nye testamente og deler av Det gamle testamente på waskia), revidert av Bible Society of Papua New Guinea og Wycliffe Bible Translators, 2014. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Tillegget på sidene 726 og 727 peker på at «Jawe» (eller «Yawe») svarer til «JHWH» på hebraisk, «Kurios» på gresk og «LORD, Jahweh, Jehovah» på engelsk. d

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (deler av Det gamle testamente, Markus og Apostlenes gjerninger på wedau) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. Denne oversettelsen bruker «BADA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I en fotnote til 1. Mosebok 2:7 blir det forklart at «BADA» sikter til «Yahweh» eller «Jehovah». e

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (deler av Bibelen på paama) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Denne oversettelsen bruker «Iahova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. f

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Det nye testamente på tektiteko) av Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. Denne oversettelsen bruker «Dios» i hovedteksten med en fotnote i noen vers som viser til «YHWH» eller «Yawe». g

J135

A Paraphrase and Notes on the Revelation of St. John av Moses Lowman, London, 1737. Denne parafrasen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. h

J136

The Documents of the New Treaty between YHWH and the Human RaceA New Testament for Readers av George A. Blair, USA, 1996. Denne oversettelsen bruker «YHWH» eller «LORD» i hovedteksten i forskjellige vers. I introduksjonen til denne oversettelsen forklarer oversetteren at formålet er å «presentere en oversettelse som bruker ord som formidler til dagens lesere omtrent det samme som det som må ha ligget i den originale teksten». Når det gjelder bruken av Guds navn, sier han: «Det ble skrevet, slik all hebraisk ble, utelukkende med konsonanter, og så måtte leseren føye til de riktige vokalene på de riktige stedene. … Jeg har valgt å beholde det slik det var, YHWH.» i

J137

The Translators New Testament av Alvin Cordes, USA, 2005. Denne oversettelsen bruker «LORD (Jehovah)» eller «LORD» i hovedteksten i noen vers. j

J138

2001 Translation: An American English Bible, redigert av Jim Wheeler, USA, 2001. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Den forklarende noten «Jehovah (יהוה)» inneholder følgende uttalelse under overskriften «Jehovah i NT [Det nye testamente]»: «Vi er bibeloversettere (ikke lærere); så våre konklusjoner med hensyn til [bruken av Jehovahs navn] er helt og holdent basert på vår forskning, ikke på et ønske om å innta et religiøst standpunkt. … Denne oversettelsen er blant dem som bruker Guds navn i Skriftene fra den kristne tidsalder.» k

J139

Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis diebus ac Sanctorum festis præcipuis in Ecclesia præleguntur Ebrææ iam recens ex Græco textu ac Syra Paraphrasi factæ . . . Et nunc demum Ebraice, Græce, Latine, ac Germanice. Editæ opera ac cum præfatione («Epistlene for det kristne år» på hebraisk, gresk, latin og tysk) av Conrad Neander, Leipzig, 1586. Den hebraiske oversettelsen av enkelte vers i De kristne greske skrifter bruker יהוה i hovedteksten. l

J140

Epistola ad Hebraeos (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk og latin) av Johann Heinrich Callenberg og Friedrich Albrecht Christiani, Halle, Tyskland, 1734. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. a

J141

Evangelium Lucae (Lukasevangeliet på hebraisk og latin) av Johann Heinrich Callenberg og Heinrich Christian Immanuel Frommann, Halle, Tyskland, 1735–1737. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. b

J142

בשורת המשיח ביד מרקוס המבשר, Euangelium divi Marci (Markusevangeliet på hebraisk) av Walther Herbst, Wittenberg, Tyskland, 1575. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. c

J143

בשורת מתי, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel av Hugh J. Schonfield, Edinburgh, Skottland, 1927. Denne oversettelsen av Jean du Tillets בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi, bruker «Lord» eller «Gud» i hovedteksten med en fotnote som angir at en forkortet form av tetragrammet står i den opprinnelige teksten i noen vers. Fotnoten til Matteus 1:22 forklarer at «gjengivelsen av tetragrammet med tre jod-er יּיּיּ, som forekommer gjennom hele den hebraiske teksten, er i tråd med gjengivelsen i … andre hebraiske dokumenter». d

J144

Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (Bibelen på spansk) av Diego Ascunce, revidert studieutgave, San José, Costa Rica, 2005. Denne oversettelsen bruker «YAHWEH» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. På tittelbladet står det: «Denne oversettelsen har tatt vare på de hebraiske røttene til Kadosjim-skriftene og har også tatt vare på det guddommelige navnet til YAHWEH Elohim». e

J145

Las Sagradas Escrituras (Bibelen på spansk), revidert av Yosef Aharoni, Camuy, Puerto Rico, 2007–2008. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. f

J146

Las Escrituras de Restauración Edición del Nombre Verdadero (Bibelen på spansk) av Yosef Koniuchowsky, North Miami Beach, FL, USA, 2010. Denne oversettelsen bruker יהוה, «Yahweh», «MarYah» eller en kombinasjon av יהוה og «Yahweh» eller «MarYah» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Oversetteren forklarer: «Vårt formål med å utgi [denne utgaven] er å sørge for … en oversettelse som først og fremst opphøyer og gjør kjent de sanne navnene YHWH og Yahshua, slik de opprinnelig framsto.» g

J147

Kitbé Haqódesh Las Sagradas Escrituras Versión Israelita Nazarena (Bibelen på spansk), redigert av José A. Álvarez, Isabela, Puerto Rico, 2012. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I innledningen sies dette under overskriften «Det hellige navn»: «I denne spesielle utgaven … bruker vi Navnet med dets vokaler, Yahweh, det hellige navn som Skaperen selv valgte for å åpenbare hvem han er.» h

J148

Ai Vola ni Veiyalayalati vou ni noda Turaga kei na nodai Vakabula ko Jisu Kraisiti (Det nye testamente på den fijianske dialekten mbau), revidert og redigert av John Watsford og andre, Viwa, Fiji, 1853. Denne oversettelsen bruker «Jiova» i hovedteksten i noen vers. i

J149

O le Feagaiga Fou a lo tatou Alii o Iesu Keriso (Det nye testamente på samoansk), British and Foreign Bible Society, London, 1849. Denne oversettelsen bruker «Ieova» i hovedteksten i forskjellige vers. j

J150

Koe Tohi oe Fuakava Foou a ho tau eiki moe fakamoui ko Jisu Kalaisi (Det nye testamente på tongansk), revidert av Thomas Adams og andre, London, 1852. Denne oversettelsen bruker «Jihova» i hovedteksten i forskjellige vers. k

J151

Koe tohi Tabu Katoa: aia oku i ai ae tohi Tabu Motua, bea moe tohi oe Fuakava Foou (Bibelen på tongansk), revidert og redigert av Thomas West og andre, London, 1860–1862. Denne oversettelsen bruker «Jihova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. l

J152

Act Apostelnu (Apostlenes gjerninger på arawak) av Theophilus S. Schumann, redigert av Theodore Shultz, New York, 1850. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. a

J153

Evangelion unni ta Jesu-ūm-ba Christ-ko-ba upatōara loūka-umba (Lukasevangeliet på awabakal) av Lancelot Edward Threlkeld, Sydney, Australia, 1891, førsteopplaget av det manuskriptet som ble oversatt og revidert 1831–1857. Denne oversettelsen bruker «Yehóa» i hovedteksten i noen vers. b

J154

Mbengu Etemu embe Yesu Masiya e nkolo mpe mokosoli o biso (Det nye testamente på bangi) av A.E. Scrivener og andre, revidert utgave, Bolobo Mission, Kongo, 1922. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. c

J155

Sango Iam. Ya Matiu e Lĕndĕkidi (Matteusevangeliet på benga) av G. M’Queen, New York, 1858. Denne oversettelsen bruker «Jĕhova» i hovedteksten i forskjellige vers. d

J156

Nsango e ilo inki Yesu bobiki eketemeki la Luka (Lukasevangeliet på bolia) av H.D. Brown, Ntondo, Kongo, 1936. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i Lukas 3:4. e

J157

Introduction to the Fernandian Tongue av John Clarke, andre utgave, Berwick-on-Tweed, England, 1848. Dette verket inneholder en oversettelse av Matteusevangeliet, kapitlene 3–5, på bube. Det bruker «Yehovah» i hovedteksten i noen vers. f

J158

Book hoa Matthew (Matteusevangeliet på bullom so) av Gustavus Reinhold Nyländer, London, 1816. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. g

J159

Paraphraseische Erklärung des Briefes an die Hebräer (Paulus’ brev til hebreerne på tysk) av Gotthilf Traugott Zachariae, Göttingen, Tyskland, 1771. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. h

J160

Das Neue Testament (Det nye testamente på tysk) av Carl Friedrich Bahrdt, Berlin, 1783. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. i

J161

Das Neue Testament oder die heiligen Bücher der Christen (Det nye testamente, fra Matteusevangeliet til Apostlenes gjerninger, på tysk) av Johann Otto Thiess, Leipzig, 1794–1800. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. j

J162

Bibel für Schwoba: Die schwäbische Bibelübersetzung (Bibelen på den tyske dialekten schwabisk) av Rudolf Paul, Balingen, Tyskland, 2008. Denne oversettelsen bruker «JAHWE» eller «Jahwe» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. I forordet til denne oversettelsen forklarer oversetteren: «Det jeg spesielt la merke til under oversettelsesarbeidet, var at Guds navn, JAHWE, er nevnt nesten seks tusen seks hundre ganger i Det gamle testamente … Det at navnet JAHWE forekommer så mange ganger i Det gamle testamentes skrifter, har gitt meg mye å tenke på … Måtte dette verket hjelpe mange til å bli fortrolige med De hellige skrifters gode budskap og til å finne fred i det, slik jeg har opplevd. All hyllest, pris og takk går til JAHWE, som taler til oss i denne boken.» k

J163

Niu Testament ad ndorlaben adu Jesu Kristo i bolumiadu (Det nye testamente på lele [Manus]) av R. Goebel og andre, Sydney, Australia, 1956. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. l

J164

Ny Teny n’Andriamanitra, atao hoe, Tesitamenta ’ny Jesosy Kraisty (Det nye testamente på madagassisk) av David Jones, David Griffiths og andre, Antananarivo, Madagaskar, 1830. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» eller «JEHOVAH» i hovedteksten i forskjellige vers. a

J165

Ny Baiboly, izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny Faneken-Taloha sy ny Fanekem-Baovao (Bibelen på madagassisk), revidert av David Griffiths og andre, London, 1855–1865. Denne oversettelsen bruker «Iehôvah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J166

Ny Soratra Masina, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao (Bibelen på madagassisk) av William Edward Cousins, Lars Nilsen Dahle, Josefa Andrianaivoravelona og andre, London, 1889; revisjonskomiteens utgave, 1887. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. c

J167

Bateli Vavaluna Sampela hap Buk Baibel long tokples Misima-Paneati long Niugini (Det nye testamente og deler av Det gamle testamente på misima-paneati) av Wycliffe Bible Translators og andre, 1947–2018. Da Det nye testamente første gang ble utgitt i Sydney i Australia i 1947, brukte denne oversettelsen «Iehova» i hovedteksten. Senere utgaver bruker gjengivelsen «Yehoba» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J168

Mozes bi naltso̱s aḷse̱dihigi Ġodesẓi̱ẓ holyẹhigi inda yistai̱ni̱ḷḷi ba Hani Mark naltso̱s ye̱ yiki-iscinigi (1. Mosebok og Markusevangeliet på navaho) av Leonard P. Brink, Frederick G. Mitchell og andre, New York, 1910. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers i begge bibelbøkene. I 1917 utga Brink og Mitchell God Bîzad, som inneholdt en revidert utgave av deres verk og flere deler av Bibelen som var oversatt av andre. I denne utgaven er gjengivelsen «Jîho’vah» brukt i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. e

J169

Nowy Testament (Det nye testamente på polsk) av Szymon Budny, Łęczyca, Polen, 1574. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i noen vers i Matteusevangeliet. f

J170

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Det nye testamente på kala-dialekten av umbu-ungu) av Wycliffe Bible Translators, 1995. Denne oversettelsen bruker «Yawe» eller «Yawene» i hovedteksten i noen vers. g

J171

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Det nye testamente på no penge-dialekten av umbu-ungu) av Wycliffe Bible Translators, 1995. Denne oversettelsen bruker «Yawe» eller «Yawene» i hovedteksten i noen vers. h

J172

Erijen ga me res se Iesu Kristo rege Marik ko rege Luk ko nololien ne Apostol niri (Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger på uripiv) av John Gillan, Melbourne, Australia, 1893–1905; utgitt av Council of the British & Foreign Bible Society in Australia, 1957. Denne oversettelsen bruker «Iova» i hovedteksten i forskjellige vers. i

J173

Incuadi Yesibini Yabafundayo. Gokuzalua, Nokuenza, Nokufa, kuka Jesus Kelistus (Utdrag fra evangeliene og Det gamle testamente på zulu) av Newton Adams, Port Natal, Sør-Afrika, 1841. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. j

J174

Incwadi ka Paule e balelwe Amaromani (Paulus’ brev til romerne på zulu) av Jacob Ludwig Döhne, Port Natal, Sør-Afrika, 1854. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. k

J175

Ivangeli eli-yingcwele eli-baliweyo g’Umatu [Reprinted, with some alterations, from the Translation published by the American Missionaries] (Matteusevangeliet på zulu) av John William Colenso, London, 1855. Denne oversettelsen bruker «YEHOVA» eller «Yehova» i hovedteksten i noen vers. l

J176

Imisebenzi Yabatunywa: i kumšelwe ngabafundisi ba Semerika ngokwa ’maZulu (Apostlenes gjerninger på zulu) av Lewis Grout, Msunduzi, Sør-Afrika, 1859. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i Apostlenes gjerninger 2:20. a

J177

Ivangeli Ngokuloba ku ka Johane (Johannesevangeliet på zulu) av Seth Bradley Stone, Durban, Sør-Afrika, 1860. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i Johannes 12:13. b

J178

Izindab’ezinhle ezashunyayelwa ku’bantu ng’uJesu-Kristo inkosi yetu (Det nye testamente på zulu) av John William Colenso, redigert av Harriette Emily Colenso, London, 1897. Denne oversettelsen bruker «YAHWE» i hovedteksten i forskjellige vers. c

J179

Sango Iam, ya Mark e lĕndĕkidi (Markusevangeliet på benga) av James Love Mackey og andre, New York, 1861. Denne oversettelsen bruker «Jĕhova» i hovedteksten i noen vers. d

J180

Sango Iam, ya Luk e lĕndĕkidi (Lukasevangeliet på benga) av Thomas Spencer Ogden, revidert av William Clemens, New York, 1863. Denne oversettelsen bruker «Jĕhova» i hovedteksten i forskjellige vers. e

J181

Sango eyamu ya Matyiu … Mark … ea Luk … Jân e lĕndĕkidi og Behadi Bea Metodu (De fire evangeliene og Apostlenes gjerninger på benga), revidert av Robert Hamill Nassau, New York, 1881. Denne oversettelsen bruker «Jĕhova» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J182

Panga ea Kya. Ekulu ya bebale (Det nye testamente fra Romerne til Åpenbaringen på benga), revidert av Reubina Hope De Heer og Hermann Jacot, New York, 1893. Denne oversettelsen bruker «Jĕhova» i hovedteksten i Åpenbaringen 1:8. g

J183

Minuajimouin gainajimot au St. Luke. Anishinabe enuet Giizhianikunotabiung (Lukasevangeliet på chippewa) av Sherman Hall og George Copway, Boston, MA, USA, 1837. Denne oversettelsen bruker «Jihoua» eller «Jehoua» i hovedteksten i noen vers. h

J184

Minuajimouin gaizhibiiget au St. John og Minuajimouin au St. Matthiu (Johannesevangeliet og Matteusevangeliet på chippewa) av John Jones og Peter Jones, Boston, MA, USA, 1838–1839. Denne oversettelsen bruker «Jehoua», «Jihoua» eller «Jehouah» i hovedteksten i noen vers. i

J185

Ewh oomenwahjemoowin owh tabanemenung Jesus Christ, kahenahjemoowaud egewh newin manwahjemoojig owh St. Matthew owh St. Mark owh St. Luke kuhya owh St. John (De fire evangeliene på chippewa) av Frederick Augustus O’Meara, Toronto, Canada, 1850. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. I 1854 ble O’Mearas nye testamente på chippewa utgitt. Denne senere utgaven bruker «Jehovah» i hovedteksten i enda flere vers. j

J186

Testament Mi Fö Poraus me kapas en ach samol Jesus Kristus me an chon kaiö kana lon kapas en Chuk me Fanäpi (Det nye testamente på chuukesisk) av Richard Neumaier, Bad Liebenzell, Tyskland. Denne oversettelsen bruker «Jiowa» i hovedteksten i forskjellige vers. k

J187

Iyala ya bwam. e tatilabe na Mattiyu og Kalati ya Loba, bwambu bo Dualla (De fire evangeliene, Apostlenes gjerninger og Romerne 1:1–16 på duala) av Alfred Saker, Kamerun, Vest-Afrika, 1848–1855. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. I 1861 ble Sakers nye testamente på duala fullført. Denne senere utgaven bruker «Yehova» i hovedteksten i enda flere vers. l

J188

Miaṅgo ma bwam ka ponda Mateo na Yohane (Matteusevangeliet og Johannesevangeliet på duala) av Theodor H. Christaller, revidert av Eugen Schuler, Stuttgart, Tyskland, 1896. Denne oversettelsen bruker «Yehowa» i hovedteksten i Matteus 3:3. a

J189

Tus narogorogoanauia ki Iesu Kristo, Nawota nagmolien anigita. Luka eka mitiria (Lukasevangeliet på Havannah Harbour-dialekten av efate) av Daniel Macdonald, Sydney, Australia, 1877. Denne oversettelsen bruker «Iofa» i hovedteksten i noen vers. b

J190

The Gospels According to Matthew and John Translated Out of the Greek Into the Language of Nguna, New Hebrides (Matteusevangeliet og Johannesevangeliet på efate [nord]) av Peter Milne, London, 1882. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i noen vers. c

J191

Tus Nanrognrogona Uia ni Iesu Kristo nag Ioane i mitiria (Johannesevangeliet på nguna-dialekten av efate [nord]) av John Whitefoord Mackenzie og Daniel Macdonald, Sydney, Australia, 1885. Denne oversettelsen bruker «Iofa» i hovedteksten i noen vers. d

J192

Nubabla yeye la we agbalẽ le Ewegbe me (Det nye testamente på ewe), revidert av Jakob Andreas Spieth og Gottlob Däuble, Stuttgart, Tyskland, 1898. Denne oversettelsen bruker «Yehowa» i hovedteksten i noen vers. e

J193

Biblia alo ŋɔŋlɔ kɔkɔe la le evegbe me (Bibelen på ewe) av Gottlob Däuble, revidert av Diedrich Westermann, London, 1960. Denne oversettelsen bruker «Yehowa» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. f

J194

Évangile selon Matthieu (Matteusevangeliet på fang) av Arthur W. Marling, London, 1894. Denne oversettelsen bruker «Jehôva» i hovedteksten i noen vers. g

J195

Wo̱ Nyonts̆o̱ ke̱ Yiwalaherelo̱ Jesu Kristo Kpãṅmo̱ Hē Le̱ Ye̱ Gã Wiemo̱ Le̱ Mli (Det nye testamente på ga) av Johannes Zimmermann, Basel, Sveits, 1859–1861. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i noen vers. h

J196

Biblia alo Ṅmãle̱ Kroṅkroṅ le̱ Kpãṅmo̱ Momo ke̱ Kpãṅmo̱ Hē le̱ ye̱ Gã wiemo̱ mli (Bibelen på ga) av Johannes Zimmermann, revidert av C. Koelle, M. Suger og andre, Basel, Sveits, 1907–1909. Denne oversettelsen bruker «Iehowa» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. i

J197

Saelenapa Gilala Aenaepi Matthewtae, Luketae Alilijana Acts Gigiwina dalate gi aenaedaeminijana gilala (Matteusevangeliet, Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger på gogodala) av F. Charles Horne, Sydney, Australia, 1958. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. j

J198

Ăpŏslebo ăh nunude (Apostlenes gjerninger på grebo) av John Payne, New York, 1851. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i Apostlenes gjerninger 2:34. k

J199

Four Gospels, Acts, Genesis, and Exodus (Chapters 19 and 20), Translated Into the Winnebago Indian Language (De fire evangeliene, Apostlenes gjerninger, 1. Mosebok og 2. Mosebok [kapitlene 19 og 20] på ho-chunk [winnebago]) av John Stacy og Jacob Stucki, New York, 1907. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. l

J200

Mwo Sasu lun Jisus Kraist leum las, ma Mattu el sim (Matteusevangeliet på kosraisk) av Benjamin Galen Snow, Honolulu, Hawaii, 1865. Denne oversettelsen bruker «Jeova» eller «Jeofa» i hovedteksten i noen vers. I 1895 ble Snows oversettelse av Rut, Salme 23, Matteusevangeliet til Apostlenes gjerninger, 1. Korinter 11:23–29, Filipperne til 2. Tessaloniker, 1. Timoteus 3:8–13 og 1.–3. Johannes utgitt under navnet Kusaien Scriptures av American Bible Society. Denne utgaven bruker «Jeova» eller «Jeofa» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. a

J201

Ko te tahi wahi o te Kawenata Hou o Ihu Karaiti te Ariki, to tatou kai wakaora. Me nga upoko e waru o te Pukapuka o Kenehi (1. Mosebok 1–8, Matteusevangeliet, Johannesevangeliet og Apostlenes gjerninger til 1. Korinter på maori) av James Shepherd, William Yate, William Williams og andre, Sydney, Australia, 1833. Denne oversettelsen bruker «Ihowa» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J202

Ko te Rongo Pai i tuhituhia e nga Kai Wakaako o Ihu Karaiti. Me te Mahi o nga Apotoro. Me nga inoinga, me nga himene hoki (En evangelieharmoni og utdrag fra Apostlenes gjerninger på maori) av William Woon, Mangungu, New Zealand, 1837. Denne oversettelsen bruker «Ihowa» i hovedteksten i noen vers. c

J203

Gospel Matu, Gospel Mak, Gospel Luk og Gospel Jon (De fire evangeliene på marshallesisk) av Edward Topping Doane, Benjamin Galen Snow og andre, Honolulu, Hawaii, 1873. Denne oversettelsen bruker «Jeova» i hovedteksten i forskjellige vers. I 1882 hadde disse oversetterne laget en utgave av 1. Mosebok, Salmene 1–14, Romerne til Filipperne og 1.–3. Johannes på marshallesisk. Denne utgaven bruker «Jeova» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J204

ωpωnvkv hera Chanichωyvten, oksumkvlki irkinvkv (Johannesevangeliet på muskogee [creek]) av Henry Frieland Buckner og Goliah Herrod, Marion, Alabama, USA, 1860. Denne oversettelsen bruker «Chehωfv» i hovedteksten i noen vers. I etterordet kommer oversetteren med denne uttalelsen under overskriften «Chehωfv – Gud»: «I min oversettelse av Johannes har jeg brukt en gjengivelse av det hebraiske navnet Jehōvah som navnet på Det Høyeste Vesen i stedet for å bruke creek-ordet Hesakitvmise. Jeg har gjort dette fordi: (1.) Overalt hvor evangeliet forkynnes blant indianerne, vet de at den Gud de kristne tilber, heter Jehovah. (2.) Jeg ser på creek-navnet Hesakitvmise som lite akseptabelt fordi det ikke uttrykker stort mer enn tanken om Livgiver. … (3.) Det er lite sannsynlig at navnet Chehωfv vil bli vanhelliget. Det vil snarere bli uttalt med ærefrykt, og det vil bare bli brukt ved de anledningene da det er nødvendig i tilbedelsen eller lovprisningen av den store JEG ER. (4.) Det adopterte, eller overførte, navnet klinger godt og passer inn i det indianske språket.» e

J205

Cesvs Klist em opunvkv-herv Maro Coyvte (Matteusevangeliet på muskogee) av Robert McGill Loughridge og andre, New York, 1867. Denne oversettelsen bruker «Cehofv» i hovedteksten i noen vers. f

J206

Muskokee Gospels, Acts and Epistles (Evangeliene, Apostlenes gjerninger og apostelbrevene på muskogee) av Robert McGill Loughridge og David Winslett, revidert av William Schenck Robertson og Ann Eliza Worcester Robertson, New York, 1875–1883. Denne oversettelsen bruker «Cehofv» i hovedteksten i noen vers. g

J207

Pu pucase momet pu hesayecv Cesvs Klist en Testement Mucvsat (Det nye testamente på muskogee) av William Schenck Robertson, Ann Eliza Worcester Robertson og andre, New York, 1906. Denne oversettelsen bruker «Cehofv» i hovedteksten i noen vers. h

J208

Te Evanelia a to tatou atu a Iesu Mesia, tataia e Ioane (Johannesevangeliet på rarotongansk) av John Williams, Huahine, Selskapsøyene, 1829. Denne oversettelsen bruker «Iahova» i Johannes 1:23 og «Iehova» i Johannes 12:13. i

J209

Te Korero-motu ou a to tatou atu e te ora a Jesu Mesia (Det nye testamente på rarotongansk) av Aaron Buzacott, Charles Pitman og John Williams, London, 1836. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. I 1851 utga Buzacott og andre den første komplette bibelen på rarotongansk. Denne utgaven bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. j

J210

Te Bibilia Tapu ra, koia te Koreromotu taito e te Koreromotu ou (Bibelen på rarotongansk), revidert av George Gill og Ernest Rudolf William Krause, London, 1872. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter.] k

J211

Barita na uli na sinuratkon ni Lucas (Lukasevangeliet på batak [toba]) av Ingwer Ludwig Nommensen, Jakarta, Indonesia, 1874. Denne oversettelsen bruker «Djahowa» i hovedteksten i Lukas 1:28. l

J212

Ai Vola Tabu, sa volai kina na Veiyalayalati Makawa, kei na Veiyalayalati Vou (Bibelen på fijiansk), revidert av Frederick Langham, London, 1902. Denne oversettelsen bruker «Jiova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. a

J213

Nai Vola Tabu Me Nomu Na Kalouvinaka Kei Na Sautu Vakavakadewa Vou (Bibelen på den fijianske dialekten bauan) av Samisoni Seru og Peni Seru, andre utgave, Suva, Fiji, 2011. Denne oversettelsen bruker «Jiova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J214

Na Veiyalayalati Vou ka Vakadewataka o Joni Oniti, 1847 (Det nye testamente på fijiansk), et opptrykk av John Hunts utgave fra 1847, av Andrew Thornley, Suva, Fiji, 2012. Hunts oversettelse har bare én henvisning til Guds navn, «Jiova», i Apostlenes gjerninger 2:5, men Tauga Vulaono, et medlem av redaksjonen bak opptrykket, oppgir «Jiova» som en alternativ gjengivelse av «Herren» («Turaga» på fijiansk) i marginalnoten til flere vers. Der for eksempel Hunt brukte «Turaga» i hovedteksten i Markus 12:30, inneholder opptrykket en marginalnote som sier: «na Turaga = Jiova». c

J215

The Gospels and Acts, in English and Hindustha’ni’ (Evangeliene og Apostlenes gjerninger på engelsk og hindustani) av Henry Martyn, William Bowley og Benares Translation Committee, Calcutta, India, 1837. Denne oversettelsen bruker «LORD» og «Yihováh» i hovedteksten i noen vers. Der for eksempel «LORD» er brukt på engelsk i Markus 12:36, sier den parallelle oversettelsen til hindustani «Yihováh». d

J216

Evangelia Iesu Keriso Mataion minarpalaizinga: tusi ina Iesu Kerison mina Iadai (De fire evangeliene på kala lagaw ya) av Isaia og andre, korrigert av Sidney Herbert Ray, London, 1900. Denne oversettelsen bruker «Ieova» i hovedteksten i Johannes 12:38b. e

J217

Isisinyikeu ka Nyipixe i Johu Iesu Keriso … Tusi Salamo (Det nye testamente og Salmene på drehu) av James Douglas Sleigh og Stephen Mark Creagh, London, 1873. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i Salmene og i De kristne greske skrifter. f

J218

Amashiwi Aba Lesa (Bibelen på lamba) av Bible Society of Zambia; reprodusert fra den utgaven som opprinnelig ble oversatt av Clement Martyn Doke og andre, London, 1959. Denne oversettelsen bruker «ŵaYawe» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. g

J219

Tã-drị̃ Lẽlẽ Ódí Óvârí Kâ (Det nye testamente på avokaya) av Avokaya Bible Translation Committee og Wycliffe Bible Translators, Inc., 2002. Denne oversettelsen bruker «Yãkóvã» i hovedteksten i noen vers. h

J220

E’yo Siza AlatararU Munguniri Biblia E’yo Okuri pi E’yo O’dirUri be (Bibelen på lugbara), revidert av Lugbara Translation Committee, Nairobi, Kenya, 1966; trykt i ny utgave av Bible Society of Uganda, Kampala, Uganda. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i noen vers i De hebraiske skrifter og i Apostlenes gjerninger 4:26. i

J221

Losangu lunengela lwakafundibwa kudi Mateyo (Matteusevangeliet på luna) av William Henry Westcott og andre, Leeds, Storbritannia, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yeoba» i hovedteksten i noen vers. I 1911 hadde denne gruppen oversatt hele Det nye testamente til luna. Også denne utgaven bruker «Yeoba» i hovedteksten i Matteus 4:7, 10. j

J222

Bebe sorai ducuducu non Iesu Kristo noda moli socen Marik mei Luk na cacari a, mana Sakasakai non Apostelo (Markusevangeliet, Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger på malo) av John D. Landels, London, 1897. Denne oversettelsen bruker «Iova» i hovedteksten i forskjellige vers. k

J223

Njia Yekpei kina Mati iye Nyegini (Matteusevangeliet på mende) av James Frederick Schön og andre, London, 1871. Denne oversettelsen bruker «Yẹ̄wo̱i» i hovedteksten i noen vers. I 1872 hadde denne gruppen oversatt alle de fire evangeliene, Apostlenes gjerninger og Romerbrevet til mende. Disse senere utgavene bruker «Yẹ̄wo̱i» eller «Yẹ̄woi» i hovedteksten i enda flere vers. l

J224

Nene Karighwiyoston tsinihorighhoten ne Saint John (Johannesevangeliet på engelsk og mohawk) av John Norton, London, cirka 1804. Oversettelsen til mohawk bruker «Yehovah» i hovedteksten i Johannes 6:45. «Yehovah» er også tatt med i en liste over spesielle ord med forklaringer i slutten av denne bibelboken. a

J225

Ebi egberi ne̱ St. John ge̱ yemi (Johannesevangeliet på nembe [Brass]-dialekten av ijo [sørøst]) av Daniel Ogiriki Ockiya og andre, London, 1903. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. b

J226

La Evangelia hna cinihane hnei Mataio (Matteusevangeliet på drehu) av Samuel McFarlane, Nengone, Loyautéøyene, Ny-Caledonia, 1863. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i noen vers. c

J227

Feag-Hoiporakkiug Foou ne os Gagaja ma Aamauriga, Iesu Karisito (Det nye testamente på rotuman) av William Fletcher, London, 1884; opptrykk av den første utgaven, som ble trykt i Sydney i Australia i 1870. Denne oversettelsen bruker «Ieova» i hovedteksten i forskjellige vers. d

J228

Puk Haʻa ne fåʻ ‘atakoa sin Puk Haʻ Mafua ma Puk Haʻ Foʻou (Bibelen på rotuman) av Aiveni Fatiaki og andre, Suva, Fiji, 1999. Denne oversettelsen bruker «Jihova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. e

J229

Nivarp obokobok ve Iesu Kristu. Mark migle (Markusevangeliet på Hog Harbour [Øst-Santo]-dialekten av sakao) av Ewen Mackenzie, Melbourne, Australia, 1905. Denne oversettelsen bruker «Ihova» i hovedteksten i noen vers. f

J230

N’ere-pep nan Salamo erep David co oppel tha cam klep (Salmene, Galaterne, Efeserne, Kolosserne, 1. og 2. Tessaloniker, Jakob, 1. og 2. Peter og Åpenbaringen på santo [øst, eller Hog Harbour]) av William Anderson og Katherine L. Anderson, London, 1949. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i noen vers, både i Salmene og i De kristne greske skrifter. g

J231

Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh Cha ga̱’o̱ hee dưs gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee; kuh he ni o di yă̱ na̱ wă̱ħ’syo̱ħ na go̱’i o̱ duk (De fire evangeliene og Apostlenes gjerninger på seneca) av Asher Wright, New York, 1872. Denne oversettelsen bruker «Ya’wĕn» i hovedteksten i noen vers. h

J232

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus (Det nye testamente og Salmene på sranan), revidert av Wilhelm Treu, Bautzen, Tyskland, 1846. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Masra (Jehova)» i hovedteksten i noen vers, både i Salmene og i De kristne greske skrifter. i

J233

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jezus Kristus (Det nye testamente og Salmene på sranan), redigert av Friedrich Stähelin, femte utgave, London, 1901. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Masra (Jehova)» i hovedteksten i noen vers, både i Salmene og i De kristne greske skrifter. j

J234

Anjili kina yaliyotonwa na Luka (Lukasevangeliet på sukuma) av Edward Henry Hubbard, London, 1897. Denne oversettelsen bruker «Yahuwa» i hovedteksten i noen vers. k

J235

Masomo ya Agano Jipya (Utdrag fra Det nye testamente på swahili), Zanzibar, 1881. Denne oversettelsen bruker «Yahuwa» i hovedteksten i noen vers. l

J236

Biblia Kitabu cha Mungu kwa Swahili ya Congo (Bibelen på swahili), revidert av G.I. Harlow, Port Colborne, Ontario, Canada, 2009; tredje utgave, USA, 2018. Denne oversettelsen bruker «YEHOVA» eller «Yehova» i hovedteksten i noen vers i De hebraiske skrifter. Forskjellige vers i De kristne greske skrifter har en marginalnote som henviser til «Yehova», «Yehovah», «Yehova» eller «Yehovah». a

J237

Parau no Iesu Christ te Temaidi no te Atua; e no te mou pipi nona (Utdrag fra evangeliene og Apostlenes gjerninger på tahitisk) av John Davies, Henry Nott og andre, Sydney, Australia, 1814. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i noen vers. I 1838 var disse oversetterne, med hjelp fra en tahitier som het Tuahine, ferdige med den første komplette Bibelen på tahitisk. Denne utgaven bruker «Iehova» eller «IEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J238

Te Bibilia moa ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa Api ra (Bibelen på tahitisk), revidert av William Howe, Thomas Joseph og andre, London, 1847. Denne oversettelsen bruker «Iehova» eller «IEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. c

J239

Te Bibilia mo’a ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa apî ra (Bibelen på tahitisk), redigert av James L. Green og andre, London, 1884. Denne oversettelsen bruker «Iehova» eller «IEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J240

Ncia e mbwe e Yesu Masiya e shoni Malako (Markusevangeliet på teke-eboo) av Arthur Billington og Edith Brown Billington, Bwemba, Tchumbiri, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i noen vers. e

J241

Na taveti tahonae hi Iesu Kristo, Matíu moulia. Na leo hi Iehova, mono, ra provet Jona, Hakaí, Malakaí, teulia (Matteusevangeliet og bibelbøkene Jona, Haggai og Malaki på tolomako) av James Sandilands og andre, London, 1904. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i Matteus 22:37, 44. f

J242

I-Gospel, ezindaba ezilungileyo; ebalwe gu-Luke (Lukasevangeliet på xhosa) av William Binnington Boyce og andre, Grahamstown, Sør-Afrika, 1833. Denne oversettelsen bruker «YEHOVAH» eller «YEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers. g

J243

Itestamente Entsha Yenkosi yetu Kayesu Kristu (Det nye testamente på xhosa) av Henry Hare Dugmore, William J. Davis, Karl Wilhelm Posselt, Jacob Ludwig Döhne og Joseph Cox Warner, Newtondale, Sør-Afrika, 1846. Denne oversettelsen bruker «Yehova» eller «YEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers. h

J244

Itesamente Entsha: okukuti, inncwadi zonke zocebano olutsha Lwenkosi yetu Uyesu Kristu (Det nye testamente på xhosa), revidert av John Whittle Appleyard, King William’s Town, Sør-Afrika, 1853. Denne oversettelsen bruker «YEHOVA» eller «YEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers. I 1864 utga Appleyard, med hjelp fra andre oversettere, den første komplette bibelen på xhosa i ett bind. Denne utgaven bruker «YEHOVA» eller «YEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. i

J245

Ensurua embu ta Iesu Kristo. Matiu i ulia (Matteusevangeliet på aulua-dialekten av malekula, Vanuatu) av T. Watt Leggatt og andre, Melbourne, Australia, 1894. Denne oversettelsen bruker «Iova» i hovedteksten i noen vers. j

J246

Sveto Pismo Staroga i Novoga Uvita (Bibelen på kroatisk) av Ivan Matija Škarić, Wien, Østerrike, 1858–1861. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten gjennom hele De hebraiske skrifter og i hovedteksten i noen vers i De kristne greske skrifter. I tillegg bruker den «Jehova» i forklarende kommentarer, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. k

J247

Biblia, Dat is: De gantfche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Bibelen på nederlandsk), Leiden, Nederland, 1636 (1637). Denne oversettelsen, som er alminnelig kjent som Statenvertaling, ble laget på oppdrag fra kirkemøtet i Dort. Den bruker «HEERE» (HERREN) gjennom hele De hebraiske skrifter. Marginalnoten til 1. Mosebok 2:4 forklarer: «Der du finner ordet HEERE skrevet med store bokstaver, bruker den hebraiske teksten ordet IEHOVAH.» Og «Heere» (Herren) er brukt i Markus 12:29, der marginalnoten sier: «Ordet Herren er en oversettelse av det hebraiske ordet Iehova, som står for det Guddommelige vesen som eksisterer for evig i og av seg selv, og som gir alle ting deres eksistens.» l

J248

Biblia, of De gantsche H. Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments (Bibelen på nederlandsk), Gorinchem, Nederland, 1755–1762. Denne spesielle utgaven av Statenvertaling (se J247) er alminnelig kjent som Jehovahbijbel, det vil si Jehova-bibelen. Bakgrunnen for tittelen er at denne utgaven bruker «JEHOVAH» i stedet for «HEERE» (HERREN) i hovedteksten gjennom hele De hebraiske skrifter. Når det gjelder bruken av «Heere» (Herren) i Markus 12:29, forklarer fotnoten: «Ordet Herren er en oversettelse av det hebraiske ordet Jehovah.» Det ble utgitt flere utgaver av Jehovahbijbel. På tittelbladene i 1762-utgavene står det: «Av vektige og velkjente grunner har vi også latt Guds minnenavn JEHOVAH stå uoversatt.» a

J249

Verklaring van de geheele Heilige Schrift (Bibelen, med en forklaring av hele Den hellige skrift, på nederlandsk), Amsterdam, Nederland, 1740–1757. Denne utgaven i flere bind inneholder utdrag av verker av Simon Patrick, Matthew Poole, Edward Wells, Philip Doddridge og andre. Den bruker «HEERE» (HERREN) i hovedteksten i forskjellige vers i De hebraiske skrifter, med forklarende kommentarer som viser til «JEHOVAH». Til noen vers i De kristne greske skrifter er det også forklaringer som viser til Guds navn. For eksempel forklarer kommentaren til Matteus 22:44 at den første forekomsten av «Heere» (Herren) i hovedteksten i dette verset sikter til «Jehovah, Faderen». b

J250

De Bijbel, vertaald, omschreven en door aanmerkingen opgehelderd (Bibelen på nederlandsk) av Wilhelmus Antonius van Vloten, Utrecht og Amsterdam, Nederland, 1789–1796. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers og i parafraser av vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. c

J251

Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus Christus (Det nye testamente på nederlandsk) av Joannes Theodorus Beelen, Amsterdam og Hertogenbosch, Nederland, 1860–1866. Denne oversettelsen bruker «Heeren» eller «Heer» (Herren) i hovedteksten og har noen fotnoter som viser til Guds navn. For eksempel sier fotnoten til Matteus 21:9: «Velsignet er han … som kommer i Herrens navn (på oppdrag fra og som budbringer for Jehovah, Israels Gud)!» d

J252

Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst overgezet (Det nye testamente på nederlandsk), Amsterdam og Haarlem, Nederland, 1868. Denne oversettelsen, som er alminnelig kjent som Synodale vertaling, bruker «Heeren» (Herren) i hovedteksten i Matteus 3:3 og har en fotnote som viser til «Jehova». e

J253

De Boeken, genaamd Het Nieuwe Testament (Det nye testamente på nederlandsk), Haag, Nederland, 1877. Denne oversettelsen, som er alminnelig kjent som Voorhoevevertaling, bruker «Jehovah» i fotnotene til noen vers. I 1931 ble det utgitt en tredje revidert utgave, som i to nye fotnoter viser til Guds navn i Åpenbaringen. f

J254

Het Nieuwe Testament (Det nye testamente med de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger på nederlandsk) av Gerrit Jan Vos, Dordrecht, Nederland, 1893. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehova» i marginalnotene til noen vers. g

J255

Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt (Det nye testamente på nederlandsk), redigert av Herman Bakels, andre reviderte utgave, Amsterdam, Nederland, 1914. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. h

J256

Het Nieuwe Testament (Det nye testamente på nederlandsk) av Joannes Theodorus Beelen og andre. Dette verket inngår i den bibelen som er alminnelig kjent som Vlaamse Professorenbijbel, utgitt på nytt av Achille Vander Heeren, Brugge, Belgia, 1925–1933. Denne utgaven bruker «Jehovah» i fotnotene til noen vers. i

J257

De Heilige Schrift (Bibelen på nederlandsk), Utrecht, Nederland, 1948. Denne oversettelsen, som er alminnelig kjent som Petrus Canisiusvertaling, bruker «Jahweh» i fotnoten til Apostlenes gjerninger 13:47. j

J258

De Bijbel (Bibelen på nederlandsk), utgitt av Catholic Bible Foundation, Boxtel, Nederland, 1975. Denne oversettelsen, som er alminnelig kjent som Willibrordvertaling, bruker «Jahwe» i hovedteksten i noen vers i De hebraiske skrifter. «Heer» (Herren) er brukt i hovedteksten i 2. Korinter 3:17, der fotnoten sier: «Ifølge andre er Herren i [vers] 17a (og også i [vers] 16) ikke Kristus, men Jahwe.» k

J259

Het evangelie van Lukas (Lukasevangeliet på nederlandsk) av Huub Oosterhuis og Alex van Heusden, Vught, Nederland, 2007. Denne oversettelsen bruker «JHWH» i hovedteksten i forskjellige vers. På side 8 gis denne forklaringen: «Som tilfellet er med enhver bibeloversettelse, oppstår spørsmålet: Hvordan skal man gjengi det hebraiske navnet på Gud, JHWH (tetragrammet)? Jødene uttaler ikke dette navnet. De leser JHWH (de fire konsonantene uten vokaler) med øynene, men de uttaler det adonai, som betyr ‘herre’, eller ha’sjeem, som betyr ‘navnet’. På grunn av denne gamle tradisjonen skiller de det de leser, fra det de uttaler. Adonai på gresk er kurios, ‘herre’. I sitater fra de jødiske skrifter inneholder den greske teksten i Lukas ordet kurios hver gang tetragrammet står i den hebraiske teksten. I denne oversettelsen har vi valgt å transkribere de fire bokstavene i det hebraiske navnet JHWH med store bokstaver ikke bare når Lukas siterer fra de jødiske skrifter, men også når kurios blir brukt i hovedteksten om Israels Gud – Moses’ og profetenes Gud. Det første eksemplet på dette finner man i Lukas 1:6: ‘De vandret helt og fullt i samsvar med alle JHWHs bud og forskrifter.’ Det finnes fortsatt noen tidlige håndskrifter til Septuaginta, oversettelsen av de jødiske skrifter til gresk, der navnet JHWH er skrevet på hebraisk midt i den greske teksten. Hieronymus, en bibeloversetter som levde på slutten av 300-tallet, skrev i Prologus Galeatus: ‘Vi finner Herrens firebokstavers navn gjengitt med de gamle bokstaver i visse greske bøker helt fram til denne dag.’ Hieronymus siktet trolig til Septuaginta-rullene. I noen tilfeller ble det også brukt greske bokstaver for å gjengi navnet på fire bokstaver. Det er derfor ganske sannsynlig at Lukas – og også andre nytestamentlige skribenter – gjorde det samme.» l

J260

HSV-Studiebijbel (Studiebibel på nederlandsk), redigert av Maarten Jan Paul og Teunis Martinus Hofman, Heerenveen, Nederland, 2014. Denne utgaven av Herziene Statenvertaling bruker «Jahweh», «JHWH» eller «HEERE» i studienotene til noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Oversikten på side 2274 viser at «HEERE» med store bokstaver svarer til «JHWH, eller Jahweh,» på hebraisk. Studienoten forklarer at når «HEERE God» er brukt i hovedteksten i 1. Mosebok 2:4, «blir leseren introdusert for Guds personlige navn, nemlig ‘Jahweh’.» a

J261

Les Saints Évangiles Traduction Nouvelle (De fire evangeliene på fransk) av Henri Lasserre, åttende utgave, Paris, 1887. Denne oversettelsen bruker «Jéhovah» i hovedteksten i noen vers. b

J262

Les Évangiles Jean, Matthieu, Marc, Luc (De fire evangeliene på fransk) av Claude Tresmontant, Paris, 1991. Denne oversettelsen bruker «yhwh» i hovedteksten i forskjellige vers. c

J263

Omahungi oa Embo ra Jehova na omaimpuriro mo Otjiherero (inneholder utdrag av Det gamle testamente, de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger på herero) av Carl Hugo Linsingen Hahn og andre, Cape Town, Sør-Afrika, 1849. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. I 1859 laget oversetterne en revidert utgave av dette verket. Denne senere utgaven bruker gjengivelsen «Yehova» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J264

Ncango Ndau i komaka Yoane. I bongoana o mosimo moa Eleku (Johannesevangeliet på iliku-dialekten av lusengo) av Charles E. Bond, Congo Balolo Mission, Lolanga, Øvre Kongo, 1906. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i noen vers. e

J265

Kilombeno Kihya kia nfumwetu Yesu Kidisitu (Det nye testamente på kisonge [luba-kalebwe]), Bible Society of the Democratic Republic of Congo, 1952, elektronisk utgave. Denne oversettelsen bruker «Yehowa» eller «Yeowa» i hovedteksten i forskjellige vers. f

J266

Nouveau Testament en Kisongye (Det nye testamente på kisongye), 1925, elektronisk utgave. Denne oversettelsen bruker «Yeoba» i hovedteksten i noen vers i Matteusevangeliet. g

J267

Mwuleun Sasu Lun Jisus Kraist Leum Las a Met Lano Las (Det nye testamente på kosraisk [kusaisk] og engelsk), American Bible Society, New York, 1953. Oversettelsen til kosraisk bruker «Jeova» i hovedteksten i noen vers. h

J268

A Buk Tabu Kalamana ure to Iesu Karisito (inneholder de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger på kuanua) av Richard Heath Rickard og andre i Australasian Wesleyan Methodist Missionary Society, Parramatta, New South Wales, Australia, 1892. Denne oversettelsen bruker «Ieova» i hovedteksten i noen vers. I 1901 var disse oversetterne ferdige med hele Det nye testamente på kuanua. Denne senere utgaven bruker «Ieova» i hovedteksten i enda flere vers. i

J269

Ukulayana Kwa Wukumo (Det nye testamente på lamba) av William Andrew Phillips og andre, første utgave, London, 1921. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i noen vers. j

J270

Mukanda wa Nzambi Dihungila Dikulukulu ne Dihungila Dihia-dihia (Bibelen på luba-kasai [tshiluba]), Zaire Bible Society, Kinshasa, Kongo, 1964. Denne oversettelsen bruker «Yehowa» eller «Yehowa» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. k

J271

Kipwanino Kipya kya mfumuetu umpandijyi Yesu Kidishitu ne Nyimboyamitōto (Det nye testamente og Salmene på luba-katanga [kiluba]) av John Alexander Clarke og andre, London, 1923. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i Salmene og i De kristne greske skrifter. l

J272

Mukanda wa Nzambi Dihungila Dikulukulu ne Dihungila Dihiadihia (Bibelen på luba-lulua) av Thomas Chalmers Vinson og andre, New York, cirka 1927. Denne oversettelsen bruker «Yehowa» eller «YEHOWA» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. a

J273

Mukanda Wakalunga (Bibelen på luvale), United Bible Societies, Plymouth, Storbritannia, 1976-opplaget; oversatt og revidert av Albert E. Horton og opprinnelig publisert enkeltvis som Tesetamende Yamwaka i 1955 og Tesetamende Yayihya i 1961. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J274

Abele Iauali Kerkar gelar meriba Opole Iesu Keriso depegeli Miriam Mer (De fire evangeliene på meriam) av Samuel McFarlane og de lokale lærerne Finau og Iotama, revidert av Harry Scott og Mary Scott, London, 1902. Denne oversettelsen bruker «Iehoua» i hovedteksten i noen vers. c

J275

Bonkanda wa Nzakomba w’aeyoko (Det nye testamente på mongo-nkundu) av Edward Algernon Ruskin, Lily Ruskin og andre, London, 1921. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. d

J276

Testamènti Nyoṉa kaluṉô pa gô nkambiṉi yi Galwa (Det nye testamente på galwa-dialekten av myene [ômyènè]) av Urbain Teisserès, Paris, 1907. Denne oversettelsen bruker «Yeôva» i hovedteksten i noen vers. e

J277

The Books of Genesis, Part of Exodus, Proverbs, and Acts (1. Mosebok, en del av 2. Mosebok, Ordspråkene og Apostlenes gjerninger på mpongwe-dialekten av myene) av William Walker og andre, New York, 1859. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i Apostlenes gjerninger. f

J278

The Gospel of Luke (Lukasevangeliet på mpongwe-dialekten av myene) av Ira Mills Preston, Gabon, cirka 1864. Denne oversettelsen bruker «Jihova» i hovedteksten i noen vers. g

J279

The Epistles of St. Paul (Paulus’ brev på mpongwe-dialekten av myene) av Albert Bushnell og andre, New York, 1867. Denne oversettelsen bruker «Jehovah», «Jehova» eller «Jihovah» i hovedteksten i noen vers. I 1879 var disse oversetterne ferdige med en revidert utgave av Mpongwe Gospels (evangeliene på mpongwe) og andre bibelbøker. Noen av disse senere utgavene bruker «Jehova» eller «Jihova» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. h

J280

Testamènt Nyonla nli Mpôngwè (Det nye testamente på mpongwe-dialekten av myene), revidert av Adolphus Clemens Good, New York, 1893. Denne oversettelsen bruker «Jihôva» i hovedteksten i noen vers. i

J281

Keneme Tateube (Apostlenes gjerninger på naga, zeme), The Bible Society of India, Pakistan and Ceylon, første utgave, Calcutta, India, 1953. Denne oversettelsen bruker «Jehoba» i hovedteksten i Apostlenes gjerninger 2:34. j

J282

Tungarar Jehovald. Yarildewallin. Extracts From the Holy Scriptures (inneholder deler av 1. Mosebok, 2. Mosebok, Matteusevangeliet og Johannesevangeliet på narrinyeri) av George Taplin, Adelaide, Sør-Australia, 1864. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Taplins gjengivelse av Bergprekenen i Matteus, kapitlene 5 til 7, alene bruker Guds navn godt over ti ganger. k

J283

Baiberi Mazwi Akacena aMŋari Testamente Yekare neTestamente Itsa (Bibelen på ndau) av Clyde J. Dotson, M.E. Doner og M. Bwerudza, Salisbury, Rhodesia, 1975-opplaget; opprinnelig utgitt av British and Foreign Bible Society, London, 1957. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «JEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. l

J284

Loñodanwa o Jehova Hagamouli Go Jesus Klist. Ne sisi i de lima o Malkus (Markusevangeliet på nukuoro) av Leka Loveland og andre, Stuttgart, Tyskland, 1921. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. a

J285

O Evangelho Segundo S. Mattheus (Matteusevangeliet på portugisisk) av Manuel Fernandes de Santanna, Lisboa, Portugal, 1909. Denne oversettelsen bruker «Iáhve» i hovedteksten i noen vers eller i forklarende kommentarer. b

J286

Mataio nu Evanelia (Matteusevangeliet på iai [namau]-dialekten av purari) av John Henry Holmes, London, 1910. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i noen vers. c

J287

Te Bibilia Tapu ra (Bibelen på rarotongansk [Cook-øyenes maori]), revidert av William Wyatt Gill og Taunga, London, 1888. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. d

J288

Narijan mi bu sa Iesu Kristo. Marik mi ri (Markusevangeliet på rerep [pangkumu]) av Alexander Morton, Melbourne, Australia, 1892. Denne oversettelsen bruker «Iova» i hovedteksten i noen vers. e

J289

Narijan mi bu sa Iesu Kristo. Jon mi ri (Johannesevangeliet på rerep [pangkumu]) av Alexander Morton og revidert av Frederick James Paton, London, 1897. Denne oversettelsen bruker «Iova» i hovedteksten i noen vers. f

J290

Biblia sau Sfînta Scriptură Vechiul şi Noul Testament (Bibelen på rumensk), Gute Botschaft Verlag, tredje utgave, Dillenburg, Vest-Tyskland, 1991. I denne oversettelsen står det «DOMNUL» med store bokstaver i hovedteksten i forskjellige vers, og noen fotnoter viser til Guds navn, «Iehova», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Forordet sier: «Målet med denne reviderte utgaven var å bringe den eksisterende oversettelsen så nær ‘originalhåndskriftene’ som mulig.» Når det gjelder bruken av «HERREN» («DOMNUL» på rumensk), forklarer forordet: «Ordet HERREN er brukt der dette navnet svarer til grunntekstens YHWH (Iehova), som betyr ‘Den evige’, ‘Den som eksisterer for (av) seg selv’.» g

J291

Sveto pismo Stare in Nove Zaveze z razlaganjem poleg nemškiga, od apostoljskiga Sedeža poterjeniga sv. pisma, ki ga je iz Vulgate ponemčil in razložil Dr. Jožef Franc Allioli (Bibelen på slovensk), Ljubljana, Slovenia, 1856–1859. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehova» i fotnotene til noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. h

J292

Matthew (Matteusevangeliet på suki) av Midim Bidri, Ivy Lindsay og Grahame Martin, Port Moresby, Papua Ny-Guinea, 1966. Denne oversettelsen bruker «Jehovah» i hovedteksten i noen vers. i

J293

Amayo̱s Ma Aṅsom (Apostlenes gjerninger på temne), revidert av John Alfred Alley, London, 1904. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» i hovedteksten i noen vers. j

J294

Itestamente Lipya nya Pfumu yatu Jesu Kristu. Kanga ku lobidwego ki Gitonga (Det nye testamente på tonga [Mosambik]) av Erwin Hart Richards, tredje utgave, New York, 1905. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i 1. Korinter 10:26. k

J295

Ibbaibele ibbuku lyamajwi aa-Leza Cizuminano Cakale Acizuminano Cipya (Bibelen på tonga [Zambia]), The Bible Society of Zambia, Lusaka, Zambia, 1977-opplaget; oversatt av en komité som innbefattet Cecil Robert Hopgood, og opprinnelig utgitt i 1963. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. l

J296

Evangelia kotsa mahuku a molemo a kuariloeng ki Luka (Lukasevangeliet på tswana [tlahaping (tlapi)-dialekten av setswana]) av Robert Moffat, Cape Town, Sør-Afrika, 1830. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i noen vers. I 1840 utga Moffat, med hjelp fra andre oversettere, det første Nye testamente på tswana. Hele Bibelen var ferdig i 1857 og ble utgitt i ett bind i 1872. De senere utgavene bruker «Yehova» eller «YEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. a

J297

Bibela e e boitshèpō e e chotseñ Kgōlaganō e Kgologolo le e ncha e hetolecwe mo puoñ ea Secwana phetolō e ncha (Bibelen på tswana), revidert av Alfred John Wookey og andre, London, 1908. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» eller «YEHOFA» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. b

J298

Jakobo nè Juda (Bibelbøkene Jakob og Judas på akuapem-dialekten av twi) av Johann Adam Mader, Stuttgart, Tyskland, 1863. Denne oversettelsen bruker «Jehowa» i hovedteksten i Jakob 5:4. c

J299

Testament yr Ysgol Sabbathol (Det nye testamente på walisisk) av Thomas Roberts, John Ogwen Jones og andre, Denbigh, Storbritannia, 1866–1871. Denne oversettelsen bruker «Iehofah» i de forklarende kommentarene til noen vers. d

J300

Cyfieithiad Briscoe 1894 (Det nye testamente og deler av Det gamle testamente på walisisk), British and Foreign Bible Society, digital utgave, 2020–2021; reprodusert fra de bibelbøkene som opprinnelig ble oversatt av Thomas Briscoe, 1853–1894. Denne oversettelsen bruker «IEHOFAH», «Iehofah» eller «Iehofa» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. e

J301

The Revelation of St. John (Johannesevangeliet med kapitlene 1–2:12 på hebraisk), muligens 1600-tallet; håndskrift Sloane MS 237 i British Library, London. Denne oversettelsen bruker יהוה i Åpenbaringen 1:8. f

J302

Epistola ad Hebraeos (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk) av Richard Bruarne, Oxford, England, cirka 1530; håndskrift Ms. 24.1 i Hebrew Union College Library, Cincinnati, OH, USA. Dette håndskriftet ble tydeligvis gitt som gave til kong Henrik 8. Det bruker יהוה i hovedteksten i minst ti vers, deriblant Hebreerne 13:6. g

J303

מכתב יעקב השליח and מכתב יהודה השליח (Jakobs brev og Judas’ brev på hebraisk) av John Shepreve, England, fullført mellom 1530 og 1540; håndskrift Royal MS 16 A II i British Library, London. Dette håndskriftet ble tydeligvis gitt som gave til kong Henrik 8. Det bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers i begge bibelbøkene. Bare i Shepreves gjengivelse av Jakob, kapittel 5, forekommer tetragrammet minst sju ganger. Judas 5, 9 og 14 inneholder også Guds navn. h

J304

Postilla Euangeliorum, & Epistolarum Dominicarum, & praecipuorum Festorum totius Anni (liturgiske evangelier på gresk, hebraisk og latin) av Peter Artopoeus, Basel, Sveits, 1550. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers i Matteusevangeliet. Tetragrammet blir for eksempel brukt i Matteus 4:4, 7, 10. Minst én forklarende kommentar og noen marginalnoter, blant annet den til Lukas 1:76, retter også oppmerksomheten mot Guds navn. i

J305

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Testamentum Novum. דיתיקא חדתא Est autem interpretatio Syriaca Noui Testamenti, Hebraeis typis descripta, plerisque etiam locis emendata (Det nye testamente på gresk, latin og syrisk), redigert av Immanuel Tremellius, Genève, Sveits, 1569. Oversettelsen til syrisk, som er trykt med hebraiske bokstaver, bruker מריא (translitterert Maryaʼ) i Matteus 22:44, Markus 12:36, Lukas 20:42 og Apostlenes gjerninger 2:34. Marginalnoter viser at disse fire versene siterer Salme 110:1, som begynner med ordene: «Jehova [יהוה på hebraisk] sa til min Herre.» I hver forekomst av dette sitatet i Tremellius’ syriske nye testamente blir Maryaʼ brukt der tegragrammet står i den hebraiske grunnteksten. A Compendious Syriac Dictionary (1903-utgaven, s. 298, kol. 1) forklarer at Maryaʼ i «den sistnevnte formen bare brukes om HERREN Gud» og «står for tetragrammet» i den delen av den syriske oversettelsen Peshitta som inneholder De hebraiske skrifter. Det er derfor rimelig å anta at Tremellius’ bruk av Maryaʼ, i hvert fall i disse fire versene i De kristne greske skrifter, står for Guds navn. – Se også J93. j

J306

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk), 1563; håndskrift Hs. 314 i Universitätsbibliothek, Freiburg, Tyskland. Denne oversettelsen er tillagt Erasmus Oswald Schreckenfuchs. Den bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. Noen marginalnoter og alternative gjengivelser som står over hovedteksten, inneholder også tetragrammet. k

J307

בשורה כפי מרכוס (Markusevangeliet på gresk og hebraisk) av Richard Clarke, cirka 1583–1589; håndskrift Emmanuel College MS 90 i Emmanuel College Library, Cambridge, Storbritannia. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. l

J308

Harmonia Historiae Passionis et Resurrectionis Domini & redemptoris nostri Jesu Christi ex quatuor Evangelistis concinnata & edita Germanice, Latine, Graece & Hebraice («Sammenstilling av de fire evangelistene» på tysk, latin, gresk og hebraisk) av Theodosius Fabricius, Wittenberg, Tyskland, 1595. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers, deriblant Matteus 27:10 og 28:2. a

J309

Epistolae Pavli Apostoli Ad Galatas Et Ephesios (Paulus’ brev til galaterne og efeserne på hebraisk) av Georg Thurius, Wittenberg, Tyskland, 1598. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i mer enn 20 vers, deriblant Galaterne 3:6 og Efeserne 5:17. b

J310

Novum Testamentum (Det nye testamente på hebraisk) av Georg Mayr, cirka 1622; håndskrift Hebrew 131 i det franske nasjonalbiblioteket, Paris. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i mange vers, deriblant 1. Korinter 7:17. Noen marginalnoter og alternative gjengivelser som står over hovedteksten, retter også oppmerksomheten mot Guds navn. c

J311

הברית החדשה (Det nye testamente med Johannesevangeliet på hebraisk), muligens 1600-tallet; håndskrift Add.170 i Cambridge University Library, Cambridge, Storbritannia. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i Johannes 12:38. d

J312

הברית החדשה (Det nye testamente med utdrag fra Lukasevangeliet og Johannesevangeliet på hebraisk), cirka 1700-tallet; fra håndskrift MS Vat. ebr. 530 Fragment 11 i Vatikanbiblioteket i Roma, Italia. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i minst 14 vers i Lukas 1:1–35. e

J313

Epistola divi Pauli ad Hebraeos Hebraice cum annotationibus criticis (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk), med redigering tillagt György Kalmár, Amsterdam, Nederland, 1766; opprinnelig oversatt av Friedrich Albert Christian (se J140). Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. f

J314

Die katholischen Briefe (med 1. og 2. Peter og 1., 2. og 3. Johannes på hebraisk) av Johann Christian Wilhelm Augusti, Lemgo, Tyskland, 1801–1808. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers i 1. og 2. Peter. g

J315

המשיח ותורתו או ספר תולדות ישוע הנצרי מן הבשורה לפי מתיה (Matteusevangeliet med kapitlene 1–7 på hebraisk) av Robert Young, Edinburgh, Skottland, 1854. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i minst elleve vers. Youngs velkjente Analytical Concordance to the Bible, som opprinnelig ble utgitt i 1879, inneholder følgende oppslag: «JE-HO’-VAH, יהוה den eksisterende h

J316

קול קורא או התלמוד והברית החדשה ספר מתיא (med Matteusevangeliet på hebraisk), utgitt av Charles Blot, Paris, cirka 1879; utgitt på nytt av Jerusalem Center for Biblical Studies & Research, Jerusalem, 1985. Dette verket av Elie Soloweyczyk er alminnelig kjent som Kol Kore eller Qol Qore. (Se også J317.) Den oversettelsen av Matteus som verket inneholder, bruker יהוה i Matteus 4:7 og en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i andre vers eller i forklarende kommentarer. i

J317

The Bible, the Talmud, and the New Testament–Elijah Zvi Soloveitchik’s Commentary to the Gospels, redigert av Shaul Magid og oversatt av Jordan Gayle Levy, Philadelphia, PA, USA, 2019. Dette verket inneholder en engelsk oversettelse av kommentarer (opprinnelig på hebraisk) til Matteusevangeliet og Markusevangeliet som ble skrevet av Elijah Zvi Soloveitchik (også kjent som Elie Soloweyczyk; se J316). Det inneholder også oversettelser til engelsk av den bibelteksten som er tatt med i disse kommentarene. I de engelske oversettelsene av disse bibelpassasjene valgte oversetteren flere ganger å bruke «YHWH» som gjengivelse av Guds navn i forskjellige vers i disse to evangeliene. j

J318

Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (med Paulus’ brev til hebreerne på tysk og hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Leipzig, Tyskland, 1878. Den hebraiske oversettelsen bruker en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. – Se også J15. k

J319

Die Logia Jesu nach dem griechischen und hebräischen Text wiederhergestellt (med utdrag fra de fire evangeliene på gresk og hebraisk) av Alfred Resch, Leipzig, Tyskland, 1898. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. l

J320

ביאור לספרי הברית החדשה Commentar zum Matthäus-Evangelium (kommentar til Matteusevangeliet på hebraisk) av Jechiel Zevi Lichtenstein og utgitt av H. Laible og Paul Levertoff etter forfatterens revisjon, Leipzig, Tyskland, 1913. Dette verket inneholder en hebraisk oversettelse av Matteusevangeliet. Det bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. a

J321

ספר הבשורה על־פי מרקוס A Hebrew Translation of the Gospel of Mark–Greek-Hebrew Diglot With English Introduction av Robert Lisle Lindsey, første utgave, Jerusalem, Israel, 1969. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. Den hebraiske teksten i Lindseys andre utgave av Markusevangeliet, utgitt i 1973, inneholdt fortsatt tetragrammet. b

J322

ספר הבריתות תורה נביאים כתובים והברית החדשה (Bibelen på hebraisk), The Bible Society in Israel, Jerusalem, Israel, 1991. Denne bibelen inneholder en revisjon av United Bible Societies’ oversettelse av 1976 (se J22), alminnelig kjent som Modern Hebrew New Testament. Den bruker יהוה i hovedteksten i mange vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. En senere revisjon av Modern Hebrew New Testament, utgitt i 1995, inneholdt fortsatt tetragrammet. c

J323

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk), redigert av Eric S. Gabe, tredje utgave, Hertfordshire, Storbritannia, 2000. På kolofonsiden står det: «Denne utgaven av Salkinson-Ginsburgs hebraiske nye testamente [se J18] er gjort komplett og redigert for at den skal svare til den greske Textus Receptus.» Den bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. d

J324

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk), The Society for Distributing Hebrew Scriptures, Hertfordshire, Storbritannia, 2012. Arbeidet med denne redigerte utgaven av Salkinson-Ginsburgs hebraiske nye testamente (se J18 og J323) ble fullført av Pieter A. Siebesma. Den bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. e

J325

The Delitzsch Hebrew Gospels ספרי הבשורה הקדושה–A Hebrew/English Translation av Vine of David, første utgave, Marshfield, MO, USA, 2011. Dette sammenlignende verket inneholder den hebraiske oversettelsen av de fire evangeliene fra Delitzschs ellevte utgave av Det nye testamente (se J17). Det bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers og «HASHEM» (som betyr «Navnet») i den tilsvarende engelske oversettelsen. Under overskriften «Guds navn» på side 9 finner man denne forklaringen: «Selv om Gud kalles ved mange navn og titler i Skriften, er det spesielt ett navn som har en særlig hellig status. Dette hellige navnet, som staves med de hebraiske bokstavene jod, he, waw og he, kalles ofte ‘det uutsigelige navnet’. Det kalles også tetragrammet, som kommer fra de greske ordene for ‘fire bokstaver’. På hebraisk omtaler folk det ofte som ha-shem ha-meforash (השם המפוש), som betyr ‘det eksplisitte navnet.’ De fleste oversettelser gjengir dette navnet med ‘HERREN’.» Forklaringen sier videre: «I denne boken har vi brukt betegnelsen HaShem som gjengivelse av det hellige navnet.» f

a Også kalt De kristne greske skrifter.

b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l c d g i l a b c d f g h i k l a b c d e f g h i k l a b c d e HEBRAISK oversettelse av De kristne greske skrifter

b e f j k l a b c h i j h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k b c g i j k f g h i j k l a b h i j k j f ENGELSK oversettelse av De kristne greske skrifter

h d e f g h i j k l a b c d e f g k l a b c d e f g l a d e f h l a b c d e c d e f g h i j k l a b c d e f g e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a c d e f g h i j k l b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e j Oversettelse på ANDRE SPRÅK av De kristne greske skrifter

a b a OPPSLAGSVERK