Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

B11

Tempelhøyden i det første århundre

 1. Trekk ved templet

 2. 1 Det aller helligste

 3. 2 Det hellige

 4. 3 Brennofferalteret

 5. 4 Havet av støpt metall

 6. 5 Prestenes forgård

 7. 6 Israels forgård

 8. 7 Kvinnenes forgård

 9. 8 Hedningenes forgård

 10. 9 Skillemuren (Soreg)

 11. 10 Den kongelige søylegang

 12. 11 Salomos søylegang

 13. 12 Antoniaborgen